Konferencja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Konferencja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

30.06.2022

5 kwietnia 2022 w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”. Organizatorami konferencji jest Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Instytut Statystyki Demografii SGH oraz Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz - QUANT TANK.

Podczas wydarzenia realizowane byly sesje tematyczne — sesja makroekonomiczna pt. „Handel filarem rozwoju gospodarczego Polski” oraz sesja mikroekonomiczna pt. „Współpraca z handlem źródłem wzrostu dla MSP”. Dr Adrian Markiewicz wykładowca Społecznej Akademii Nauk był prelegentem podczas sesji społecznej dotyczącej handlu detalicznego jako stabilizatora procesów społecznych w Polsce.

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia, która prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz MBA, a także seminaria doktoranckie. Studenci mogą zgłębiać swoją wiedzę dzięki licznym kursom i warsztatom. Uczelnia posiada szeroką ofertę praktyk studenckich. Kandydaci na studia w Społecznej Akademii Nauk mają do wyboru 25 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Do najpopularniejszych kierunków studiów zalicza się informatyka, która podczas każdej rekrutacji przyciąga wielu kandydatów. Podczas toku studiów studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i programowania systemów informatycznych, programowania i administrowania bazy danych, obsługi edytorów grafiki rastrowej i wektorowej 2D, zasad cyber security i chronienia systemów informatycznych, a także programów do modelowania i tworzenia animacji 3D. Program kształcenia został opracowany zgodnie z potrzebami rynku usług informatycznych (zobacz więcej: informatyka w Warszawie).

Psychologia to kierunek warty uwagi w SAN. W programie kształcenia dominują zajęć teoretyczne, podczas których studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi: psychoterapii, psychologii zdrowia, psychologii klinicznej i psychopatologii, a także filozofii, podstaw logiki i socjologii. Dla studentów zostały przygotowane dwie specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Przedmioty prowadzone są przez cenionych naukowców akademickich i praktyków (zobacz więcej: psychologia w Warszawie).

Wśród popularnych kierunków studiów znajduje się fizjoterapia. Studenci odbywają zajęcia i praktyki kliniczne między innymi w: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę między innymi z: fizykoterapii, kinezyterapii, farmakologii w fizjoterapii, a także anatomii prawidłowej człowieka (zobacz więcej: fizjoterapia w Warszawie).

Administracja, zarządzanie, logistyka, a także finanse i rachunkowość to kierunki, o których nie można zapomnieć. Programy kształcenia zostały przygotowane, tak aby studenci zdobyli pożądane kwalifikacje zawodowe. Przedmioty wykładane są przez znakomitych pracowników akademickich podążających za nowymi trendami naukowymi (zobacz więcej: administracja w Warszawie, zarządzanie w Warszawielogistyka w Warszawiefinanse i rachunkowość w Warszawie ).

Do popularnych kierunków studiów zalicza się również filologia. Dla studentów zostały przygotowane trzy specjalności: komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie, tłumaczeniowa oraz filologia angielska z drugim językiem obcym.

W Społecznej Akademii Nauk popularne są również kierunki takie jak: grafika, kosmetologia, pedagogika, a także stosunki międzynarodowe. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami rynku pracy. Programy kształcenia zostały przygotowane skrupulatnie, tak aby studenci zdobyli bieżącą wiedzę i niezbędne kwalifikacje.

Komentarze (0)