Mechanika i budowa maszyn - Łódź

Mechanika i budowa maszyn - Łódź

Mechanika i budowa maszyn - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

mechanika i budowa maszyn 

Odkryj mechanikę i budowę maszyn w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Mechanika i budowa maszyn studia Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

W dobie współczesnego rozwoju techniki, ciężko wyobrazić sobie świat bez maszyn. Zdominowały one już nie tylko niemal wszystkie gałęzie przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem fabryk, gdzie w znacznym stopniu ułatwiają ludzką pracę, ale również gospodarstwa domowe, czyniąc obowiązki przyjemniejszymi. Lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, a nawet komputery – wszystko to istnieje dzięki dorobkowi współczesnych techników, często absolwentów studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn.

Budowa, wytwarzanie i eksploatacja maszyn. Ponadto projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Do tego szansa na zawodowy sukces w postaci pracy jako inżynier na stanowiskach konstruktorów, czy technologów.

Właśnie tak, w kilku słowach, można zdefiniować Mechanikę i budowę maszyn w Łodzi. Jeśli jesteś pasjonatem nauk ścisłych na czele z matematyką, lubiłeś podpatrywać pracę mechaników samochodowych, a świat skomplikowanych konstrukcji maszynowych nie przestaje cię zadziwiać, ponadto chciałbyś związać swoją przyszłość z niezwykle opłacalną ścieżką zawodową, to studia w Łodzi na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

 

Program studiów i gdzie studiować

Nikogo już chyba nie dziwi szerokie zainteresowanie młodych ludzi podjęciem studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Jest to bowiem jeden z najlepiej prosperujących kierunków technicznych, których ukończenie daje gwarancję zdobycia doskonale płatnej i dającej możliwość ciągłego samorozwoju pracy w zawodzie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych specjalistów oraz zainteresowanie samych przyszłych aplikantów, Politechnika Łódzka oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi postanowiły wzbogacić swoje oferty edukacyjne o kierunek Mechanika i budowa maszyn, stwarzając tym samym okazję do zgłębiania interesującej dziedziny wiedzy w centralnym miejscu Polski.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Politechnika Łódzka

     Politechnika Łódzka

     Politechnika Łódzka

     Kierunek mechanika i budowa maszyn możesz studiować na:

     Wydział Mechaniczny PŁ

     Jakie wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Jak wygląda rekrutacja na Mechanikę i budowę maszyn w Łodzi? Aby otrzymać upragniony indeks należy przystąpić do konkursu świadectw. Najważniejszym przedmiotem, co nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, jest matematyka – na jej gruncie oparta jest cała ścieżka kształcenia na tym kierunku.

     W dalszej kolejności brany pod uwagę jest język obcy, oraz przedmiot do wyboru, w postaci fizyki bądź chemii. Wymagania na Mechanikę i budowę maszyn w Łodzi są duże, ale warto poważnie podejść do procesu kwalifikacyjnego, gdyż studia inżynierskie dają pewny fach w ręku, czyniąc z absolwentów specjalistów.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Każdy, kto chce rozpocząć studia wyższe, musi dokładnie zapoznać się z harmonogramem rekrutacji, który obowiązuje dla danego kierunku studiów. Obejmuje on nie tylko terminy zakończenia naboru, lecz także daty składania dokumentów i wiele innych, przydatnych informacji. Szczegółowe informacje na temat harmonogramów rekrutacyjnych znajdziesz zawsze na stronach internetowych uczelni.

     Przyszli studenci na wybrane kierunki mogą już rejestrować się w maju za pośrednictwem platform internetowych. Jedyne znaczenie ma jednak liczba punktów, jaką kandydaci otrzymają po przeliczeniu. Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół w lipcu, niedługo po ogłoszeniu wyników matur. To czas składania podstawowych dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego.

     Na kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc, zostaje otwarty dodatkowy etap rekrutacji. Umożliwia on dostanie się na studia dodatkowej puli osób. Ten etap rekrutacji odbywa się na ogół na początku sierpnia i kończy we wrześniu, wraz z ogłoszeniem ostatecznego naboru.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Osoby, które biorą udział w rekrutacji na studia, powinny odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu wybranej uczelni w pierwszej kolejności. Każdy ośrodek akademicki sam ustala ten podstawowy zestaw, powinny się w nim znaleźć jednak:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim system oświaty + tłumaczenie dokumentu;
     • jedna aktualna fotografia (wymogi takie, jak w przypadku fotografii dowodowej);
     • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju umowy itd.

     Pamiętaj, by dokumenty dostarczyć terminowo, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych lub nie będziesz brał udziału w dalszych etapach rekrutacji. Na ogół dokumenty powinny być dostarczone w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem i nazwiskiem.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne wahają się w Polsce od 85 do mniej więcej 150 złotych. Wszystko zależy tak naprawdę od wybranej uczelni i kierunku. Niektóre ośrodki akademickie wymagają, by opłatę uiszczać za każdy wybrany kierunek, inne obejmują pulę kierunków. Opłaty możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania wpłaty, więc wykonają ją odpowiednio wcześnie. Dodatkowo powinieneś potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zadedykowane są tylko dla umysłów ścisłych. W praktyce oznacza to, że rekrutacja na ten kierunek jest wyjątkowo zacięta i na studia dostają się wyłącznie najlepsi. W swoich przygotowaniach maturalnych szczególną uwagę musisz położyć na naukę przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, czy informatyki. Zastanów się, z których z nich czujesz się najlepiej.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Punkty, które dany kandydat uzyska podczas egzaminów maturalnych, odpowiednio są przeliczane przez dany ośrodek akademicki. I dopiero liczba punktów po przeliczeniu decyduje, czy maturzysta znalazł się na listach osób przyjętych. Przeliczniki ustalane są indywidualnie. Muszą one jednak uwzględniać, czy dany przedmiot znajduje się w wymogach rekrutacyjnych (np. w przypadku mechaniki i budowy maszyn punktowana będzie fizyka, a nie na przykład historia) oraz na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zaliczane są do renomowanego grona kierunków inżynieryjnych. Wybierane są one na ogół przez osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. Jeżeli jesteś jedną z nich, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Twoja wiedza musi być rozległa, jest jednak o co walczyć – laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym dostają się na studia poza kolejnością. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku przystąpienia do obowiązkowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn rozważ:

     • Olimpiadę Wiedzy Technicznej;
     • Olimpiadę Matematyczną;
     • Olimpiadę Fizyczną;
     • czy nawet Olimpiadę Chemiczną.

     Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn nie należą do najłatwiejszych, ale w zamian na absolwentów czekają wszystkie gałęzie przemysłu, gotowe przyjąć ich jako swoich nowych pracowników. A jeśli nawet taka perspektywa nie uszczęśliwia najbardziej ambitnego indywidualisty, to nabyte w trakcie nauki umiejętności pozwalają na założenie prywatnych firm wytwórczych bądź usługowych. Mechanika i budowa maszyn w Łodzi to duża uniwersalność wykształcenia, gdyż skupia w sobie wiele elementów, w tym także dziedziny humanistyczne.

     Kierunek Mechanika i budowa maszyn to nauka realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia, z kilkoma specjalnościami mającymi za zadanie rozwinąć konkretne umiejętności i ukierunkować przyszłą ścieżkę zawodową. Szczegółowa wiedza, która każdy absolwent tych studiów będzie musiał zgłębić, różni się nieco w zależności od wyboru specjalności oferowanej przez uczelnie w Łodzi.

     Wykładowcy Politechniki Łódzkiej kładą duży nacisk na rozwój kompetencji technicznych, opartych na gruntownie przyswojonej wiedzy matematycznej. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna obiecuje uposażenie przyszłych absolwentów, poza podstawowymi umiejętnościami wynikającymi ze specyfiki kierunku, w dużą dozę kreatywnego myślenia oraz kompetencji interpersonalnych.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     Absolwenci obu łódzkich uczelni będą mogli pochwalić się wiedzą i umiejętnościami w zakresie mechatroniki napędów i sterowania maszyn i urządzeń z układami elektromechanicznymi, pneumatycznymi i hydrostatycznymi. Zajęcia praktyczne umożliwią zgłębić od podszewki tajniki budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn wraz z ich podzespołami elektronicznymi.

     Liczne praktyki oraz specjalności oferowane przez studia inżynierskie w Łodzi na kierunku Mechanika i budowa maszyn dają możliwość rozwinięcia własnych zainteresowań z obszaru tematyki studiów, a także szansę na podjęcie współpracy z wybraną placówką tuż po ukończeniu studiów.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

     MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

      

     mechanika i budowa maszyn studia łódź

      

     Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na obu łódzkich uczelniach, które umożliwiają kandydatom ich podjęcie, należy rozpocząć od trwających siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, studiów inżynierskich. Po ich ukończeniu można zastanowić się nad studiami zwieńczonymi uzyskaniem tytułu magistra, które trwają jedynie trzy semestry (półtora roku). Ustalenie to obowiązuje Politechnikę Łódzką, ponieważ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oferuje jedynie studia pierwszego stopnia.

     Po ukończeniu studiów warto zdecydować się na wybrane specjalizacje albo nawet studia doktoranckie, które znacznie poszerzą zakres posiadanych już kompetencji i zwiększą możliwości zawodowe.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

     MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

      

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Obecnie studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi można podjąć na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. W zależności od decyzji, która z opcji bardziej nam pasuje, należy dokładnie zgłębić wymagania rekrutacyjne odgórnie ustalone przez poszczególne łódzkie uczelnie.

     Studia na Politechnice Łódzkiej, zgodnie z powszechnie krążącą opinią, uchodzą za jedne z najtrudniejszych. Nacisk stawiany szczególnie na rozwój umiejętności matematycznych, będących filarem późniejszego doskonalenia bardziej szczegółowych kompetencji, często budzi postrach wśród przyszłych kandydatów. Jednak mimo wszystko aplikantów na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn nie brakuje – nic dziwnego, jest to jeden z popularniejszych i najbardziej przyszłościowych kierunków oferowanych przez łódzkie uczelnie.

      

     Proces rekrutacji

     Przedmiotami wiodącymi, do których zdawania warto przyłożyć się najbardziej, to oczywiście matematyka oraz fizyka. Aplikanci na studia pierwszego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, wybierani są na drodze konkursu świadectw maturalnych. W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę oceny na dyplomie ukończenia wcześniejszego etapu studiów.

     Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest uczelnią prywatną, a więc jeśli decydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn właśnie tam, musisz mieć na uwadze systematyczne uiszczanie opłat semestralnych. Zazwyczaj w toku rekrutacji nie odbywa się konkurs świadectw – obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, jednak warto upewnić się w aktualnych ustaleniach za pośrednictwem internetowej strony uczelni.

     Nie ma znacznych różnic w składaniu dokumentów do komisji rekrutacyjnej obu łódzkich uczelni. Na biurko komisji należy dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego, zdjęcie w formacie 35X45mm oraz odpowiednio wypełniony formularz aplikacyjny, którego wzór można pobrać ze stron internetowych tych uczelni.

     zasady rekrutacji na studia

      

     studia w łodzi mechanika i budowa maszyn

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Jaka praca czeka na absolwentów Mechaniki i budowy maszyn w Łodzi? Odpowiedź na to pytanie może okazać się tak obszerna, jak wiedza, którą będą dysponować abiturienci tego kierunku. Praca ta będzie przede wszystkim przyszłościowa, dająca doskonałe perspektywy finansowe oraz ciągłe możliwości samorozwoju. Wiele będzie zależało od zainteresowań przyszłych pracowników, bowiem Mechanika i budowa maszyn da tak rozległe spektrum wyboru, że spokojnie uda się każdemu dopasować przyszły zawód do własnej osobowości.

     Absolwenci jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi mogą liczyć na zatrudnienie w jednostkach naukowo- badawczych, gdzie będą mieli możliwość podejmowania codziennego treningu szarych komórek, dzięki którym być może uda im się zrewolucjonizować świat maszyną o niestworzonych wcześniej funkcjach.

     Biura projektowo-konstrukcyjne staną otworem przed największymi miłośnikami przekładania swoich twórczych wizji, obejmujących nowoczesne maszyny i podzespoły elektroniczne o innowacyjnych funkcjach, na papier. W tym zawodzie z pewnością sprawdzą się również najlepsi konstruktorzy, potrafiący w praktyczny sposób wykorzystać wiadomości, w jakie uposażyły ich studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi.

     Dla spragnionych kontaktu z ludźmi oraz pragnących dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami, zaistnieje możliwość podjęcia pracy w firmach konsultingowych. W tej dosyć specyficznej branży należy mieć na uwadze, że praca z klientem nie należy do najłatwiejszych, a najlepiej poradzą sobie w niej ludzie posiadający duże pokłady cierpliwości i odporności psychicznej – niektórzy klienci potrafią bardzo dać się we znaki.

     Mówiąc w dużym skrócie – każdy, kto skończy studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi, będzie mógł podjąć pracę jako konstruktor, technolog, czy główny mechanik w przedsiębiorstwach już istniejących lub w swojej własnej działalności gospodarczej. Nie wahaj się dłużej i aplikuj, gdyż tylko to dzieli cię od rozpoczęcia jednej z lepszych przygód twojego życia.

      

     Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn Łódź – zaoczne

     Studia w Łodzi na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

     dowiedz się więcej na temat kierunku mechanika i budowa maszyn studia zaoczne w Łodzi

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są płatne. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

     Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach uczelni w Łodzi.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku mechnika i budowa maszyn - ceny w Łodzi

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Łodzi?

     Wybór kierunku studiów nie jest ostatnią decyzją, związaną z naszą edukacją. Musimy jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie chcemy studiować? Czy wyjeżdżamy? Jeśli tak, to dokąd? Kandydaci na studia zawsze mają wiele pytań i wątpliwości. Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Łodzi opinie?

     Szymon, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn w Łodzi mówi:

     „To studia dla najwytrwalszych. Być może liczba egzaminów nie jest ogromna, ale ich siła rażenia pokonała niejednego twardziela. Trzeba się przykładać. Ale nie dla ocen. Trzeba się przykładać, aby potem, po opuszczeniu murów uczelni móc siebie, szczerze nazwać prawdziwym specjalistą w swoim fachu. Tego wszystkim życzę.”

     KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W ŁODZI

     energetyka
     Rozwiń

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

           # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia inżynierskie wybrać

     Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

     Studia inżynierskie w Łodzi

     Politechnika Łódzka kierunki

     Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

     Co zdawać na maturze

     Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ 

      

     Komentarze (0)