Automatyka i robotyka - Łódź

Automatyka i robotyka - Łódź

Automatyka i robotyka - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

automatyka i robotyka 

Odkryj automatykę i robotykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Automatyka i robotyka studia Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Żyjemy w czasach, gdzie coraz dynamiczniej rozwijająca się gospodarka oraz wszystkie gałęzie przemysłu implikują konieczność wdrażania coraz to nowszych rozwiązań elektronicznych w celu usprawnienia i ułatwienia pracy ludziom zatrudnionym chociażby na produkcjach. Nic więc dziwnego, że współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników technicznych, zdolnych do podjęcia starań w zakresie budowania nowoczesnych robotów oraz automatyzacji istniejących już podzespołów elektronicznych.

Naprzeciw temu zapotrzebowaniu oraz zainteresowaniu przyszłych aplikantów na studia wyższe i dobrze prosperujący kierunek kształcenia wychodzą studia na kierunku Automatyka i robotyka. Jest to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Łodzi, co nie powinno nikogo dziwić -  absolwenci tego kierunku, kończący studia na łódzkiej uczelni, bez większych problemów, znajdują zatrudnienie w nowoczesnych firmach systemów sterowania czy technologii IT, uchodzących za najlepiej płatne i przyszłościowe.

 

Program studiów i gdzie studiować

Automatyka i robotyka w Łodzi to kierunek, który możesz studiować między innymi na Politechnice Łódzkiej. Głównym założeniem kierunku jest nauka skutecznego wykorzystywania metod matematycznych do projektowania systemów sterowania, modelowania i symulacji cyfrowej. Jednak wachlarz przedmiotów, których esencję będzie musiał skutecznie zagłębić każdy potencjalny absolwent, jest znacznie szerszy i obejmuje swoim spektrum wiele pokrewnych nauk. Studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi to także różne dziedziny, wśród których warto wymienić informatykę, regulację automatyczną, projektowanie mechanicznych układów automatyki i sztuczną inteligencję.

Automatyka i robotyka w Łodzi to kierunek realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia, który przygotowuje między innymi do projektowania, uruchamiania i programowania. To studia dla tych, dla których roboty to nie tylko dziecinna fascynacja, ale poważny pomysł na życie. Jeśli jesteś doskonale zorganizowany, znajomi od zawsze powtarzali ci, że masz głowę na karku, twoje umiejętności matematyczne zawstydzały niejednokrotnie nawet samych nauczycieli, chciałbyś związać swoją przyszłość z technicznym obszarem nauk, a ponadto w procesie wyboru uwzględniasz tylko łódzkie uczelnie, to studia na kierunku Automatyka i robotyka z pewnością okażą się najlepszym z możliwych wyborów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Politechnika Łódzka

     Politechnika Łódzka

     Politechnika Łódzka

     Kierunek automatyka i robotyka możesz studiować na:

     Wydział Mechaniczny PŁ

     Jakie wymagania na Automatykę i robotykę w Łodzi?

     Aby otrzymać upragniony indeks należy przystąpić do konkursu świadectw. Najważniejszym przedmiotem, co nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, jest matematyka. W dalszej kolejności brany pod uwagę jest język obcy, oraz przedmiot do wyboru, w postaci fizyki bądź chemii. Wymagania na Automatykę i robotykę w Łodzi są duże, ale warto poważnie podejść do procesu kwalifikacyjnego, gdyż studia inżynierskie dają pewny fach w ręku, czyniąc z absolwentów specjalistów

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Z harmonogramem rekrutacji powinien szczegółowo zapoznać się każdy kandydat na studia wyższe. Obejmuje on bowiem różnego rodzaju terminy związane nie tylko z ogłoszeniem wyników naboru, lecz także ze składaniem niezbędnych dokumentów. Każda z uczelni ustala swój indywidualny harmonogram – znajdziesz go na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Na ogół przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane kierunki już w maju.

     Kolejność zgłoszeń jednak nie ma znaczenia. W rekrutacji na studia liczy się wyłącznie suma punktów z egzaminów maturalnych, która została odpowiednio przeliczona. Na ogół pierwszy etap naboru kończy się drugiej połowie lipca. To także czas składania niezbędnych dokumentów i oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego.

     Uczelnie w Łodzi otwierają na ogół dodatkowy etap rekrutacji na kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc. To szansa dla osób, które z różnych przyczyn nie dostały się na studia lub nie wzięły udziału w pierwszym etapie rekrutacji. Drugi etap rozpoczyna się na ogół na początku sierpnia i kończy we wrześniu wraz z ogłoszeniem wyników ostatecznego naboru.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Pamiętaj o tym, by nie zbagatelizować czasu składania podstawowych dokumentów do dziekanatu. Powinieneś zrobić to terminowo, ponieważ tylko dzięki temu twoja kandydatura będzie dalej rozpatrywana. Na część uczelni dokumenty będziesz składać tuż po zakwalifikowaniu się na studia. Jeżeli tego nie zrobisz, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Pamiętaj, by szczegółowe wytyczne na temat dokumentów znaleźć na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że wśród nich powinny się znaleźć:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim system oświaty + tłumaczenie dokumentu;
     • jedna aktualna fotografia (wymogi takie, jak w przypadku fotografii dowodowej);
     • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju umowy itd.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne obowiązują na wszystkich uczelniach w Polsce. W zależności od wybranego kierunku studiów wahają się od 85 do 150 zł. Mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Największe znaczenie liczy się terminowe uiszczenie takiej opłaty oraz czas jej księgowania. Zaniedbanie na tym etapie rekrutacji sprawi, że w ogóle nie będziesz mieć szansy, by wziąć w niej udział. Pamiętaj, że opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Potwierdzenie wykonania takiej opłaty będziesz musiał dostarczyć także do dziekanatu danej uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia w Łodzi na kierunku automatyka i robotyka mają profil inżynieryjny. To elitarne studia, na które dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. By stać się jednym z nich, musisz odpowiednio wcześnie zacząć swoje przygotowania do egzaminów maturalnych. Szczególną uwagę powinieneś poświęcić nauce przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka oraz chemia. Nie zaniedbuj także nauki dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego, ponieważ jego znajomość przyniesie ci także dużo korzyści w przyszłości.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     To, jak zostaną przeliczone twoje punkty z egzaminów maturalnych, zależy już indywidualnie od uczelni. Każda z nich ustala bowiem swój indywidualny przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że przeliczniki kwalifikacyjne uwzględniają na ogół, czy dany przedmiot znajduje się wśród wymogów rekrutacyjnych oraz na jakim poziomie był zdawany (podstawa lub rozszerzenie).

     Olimpiady oraz konkursy +

     Olimpiady przedmiotowe to prestiżowe konkursy, które organizowane są dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Warto wziąć je pod uwagę, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością, więc jest o co walczyć. Trzeba tylko odpowiednio wcześnie rozpocząć swoje przygotowania, ponieważ wiedza uczniów, którzy biorą w nich udział, musi być prawdziwie rozległa. W przypadku studiów na kierunku automatyka i warto rozważyć olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Matematyczna, Fizyczna lub Chemiczna;
     • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
     • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”;
     • czy Olimpiada Informatyczna.

     Jak wyglądają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Łodzi?

     Program studiów na kierunku Automatyka i robotyka zawiera w sobie wiele interdyscyplinarnych treści. Zazwyczaj jednak przygoda z tym kierunkiem rozpoczyna się od gruntownego przypomnienia przez wykwalifikowanych wykładowców zdobytych w czasie wcześniejszej edukacji umiejętności matematycznych, będących doskonałym filarem pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji technicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

     Studia inżynierskie w Łodzi na kierunku Automatyka i robotyka dzielą się na studia I i II stopnia. Te pierwsze trwają siedem semestrów, a więc 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Głód wiedzy dopada wielu absolwentów, na których potrzeby odpowiada swoiste uzupełnienie znanych już zagadnień o całkiem nową wiedzę i umiejętności na trwających 1,5 roku studiach II stopnia zwieńczonych uzyskaniem tytułu magistra. Co raczej oczywiste, różnica między nauką na obu stopniach różni się stopniem trudności i uprawnieniami wynikającymi z posiadanego tytułu naukowego.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     Automatykę i robotykę można studiować w trybie dziennym i zaocznym. Pierwszy wymaga całkowitego poświęcenia się nauce podczas tygodnia roboczego, natomiast drugi polega na uczestnictwie w weekendowych zjazdach odbywających się z określoną przez wybraną łódzką uczelnię częstotliwością.

     Absolwent studiów na kierunku Automatyka i robotyka może pochwalić się dobrze ugruntowaną i pragmatyczną wiedzą z obszaru wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, działania robotów przemysłowych, medycznych oraz mobilnych. Po ukończeniu studiów na tym niezwykle wymagającym kierunku zostaniesz również uposażony w cenną wiedzę z zakresu budowy maszyn, ich poprawnej konserwacji oraz eksploatacji. Będziesz miał okazję przejść niezbędne szkolenia BHP, dzięki którym unikniesz przykrych w skutkach kontuzji w miejscu przyszłej pracy.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     AUTOMATYKA I ROBOTYKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

     AUTOMATYKA I ROBOTYKA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

      

     automatyka i robotyka studia łódź

      

     Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Łodzi?

     Studia na kierunku Automatyka i robotyka dzielą się na studia I i II stopnia. Te pierwsze trwają 3,5 roku, a ich absolwent może poszczycić się tytułem inżyniera oraz podjąć pracę w zawodzie. Głodni wiedzy i poszukujący jeszcze lepszego zatrudnienia z pewnością nie będą w stanie oprzeć się pokusie podjęcia 1,5 rocznych studiów II stopnia, których ukończenie zagwarantuje możliwość przedstawiania się tytułem magistra oraz rozszerzy znacznie możliwości zawodowe.

     Wobec tego jeśli chciałbyś podjąć studia na kierunku automatyka i robotyka na łódzkiej uczelni, a dodatkowo uzyskać tytuł magistra, będziesz musiał przygotować się na przynajmniej 5 lat nauki technicznej.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     AUTOMATYKA I ROBOTYKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

     AUTOMATYKA I ROBOTYKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Łodzi?

     Sprawa okresu decyzyjnego dotyczącego określonych kierunków studiów oraz samej aplikacji zazwyczaj wygląda podobnie na wszystkich łódzkich uczelniach. Żeby dostać się na studia na kierunku Automatyka i robotyka, oferowane przez Politechnikę Łódzką, będziesz musiał najpierw upewnić się, że twoje umiejętności matematyczne, fizyczne i chemiczne są wystarczające, aby osiągnąć wysoki wynik maturalny z tych przedmiotów, będących wiodącymi w procesie rekrutacji. Ułatwioną sprawę mają finaliści bądź laureaci któregokolwiek z wymienionych wcześniej przedmiotów – na starcie dostają maksymalny wynik maturalny bez konieczności przystępowania do samego egzaminu z właśnie tego przedmiotu.

     Jeśli uznałeś, że swoisty sprawdzian dojrzałości poszedł ci wystarczająco dobrze i jesteś pewien, że Automatyka i robotyka jest kierunkiem idealnym dla ciebie, pierwszym krokiem będzie rejestracja elektroniczna, opierająca się w głównej mierze na wprowadzeniu procentowego wyniku branych pod uwagę w procesie rekrutacji przedmiotów maturalnych do odpowiedniego formularza, który znajduje się na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej. Stworzenie profilu kandydata i dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest jednoznaczne z chęcią podjęcia wybranych studiów.

     Szczęśliwcom dostrzegającym swoje nazwisko na liście przyjętych na kierunek Automatyka i robotyka w Łodzi pozostanie jedynie terminowe dostarczenie odpowiednich dokumentów. Warto pilnować odgórnie ustalonego terminu, gdyż w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy zakwalifikowanych na studia.

     Większość łódzkich uczelni wymaga złożenia na biurku komisji rekrutacyjnej kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego kandydata oraz fotografii o standardowych wymiarach 35X45mm. Warto na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej wybranej uczelni, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

     zasady rekrutacji na studia

      

     automatyka i robotyka studia w Łodzi

      

     Jaka praca czeka na absolwentów studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Łodzi?

     Przede wszystkim dobrze płatna, zapewniająca możliwość ciągłego samorozwoju, a dla prawdziwych pasjonatów stanowiąca niewyczerpalne źródło satysfakcji zawodowej. Twoja przyszła droga zawodowa w dużej mierze będzie zależała od osobistych predyspozycji, zainteresowań oraz od stopnia ukończonych studiów – bowiem Automatyka i robotyka, oferowana przez jedną z uczelni w Łodzi, występuje pod postacią studiów zarówno I, jak i II stopnia.

     Furtka do pracy w sektorze automatyki przemysłowej otworzy się przed absolwentami studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy pragną mieć realny wpływ na ułatwienie życia pracownikom fabryk i zakładów przemysłowych poprzez stosowanie uprawnień w obrębie podzespołów elektronicznych, rządzących działaniem różnorakich maszyn. Szeroka znajomość wybranych języków programowania i obsługi specjalistycznych programów oraz aplikacji technicznych umożliwi im również podjęcie uznawanej obecnie za najlepiej prosperującą pracy w branży IT jako twórca różnych multimediów i stron internetowych.

     Absolwenci, chcący zdobywać nowe doświadczenia i tym samym edukować się dodatkowo w zupełnie innym kierunku niż ten studiowany, z pewnością odnajdą się w pracy dla przemysłu spożywczego i chemicznego, gdzie będą mieli możliwość znalezienia wspólnego mianownik dla znanych im nauk oraz dotychczas niezgłębionych gałęzi przemysłu.

     Osoby zorganizowane, umiejące rozsądnie dysponować posiadanymi zasobami i chcące związać swoją przyszłość z szeroko pojętą logistyką, bez trudu znajdą zatrudnienie w sektorze logistycznym. Będą tam mogli zza biurka czuwać nad poprawnością działania zautomatyzowanych podzespołów poprzez wykonywanie technicznych projektów usprawniających.

     Jak sam widzisz, perspektywy zawodowe oferowane przez studia na kierunku Automatyka i robotyka nie ograniczają się jedynie do wąskiego obszaru kreślonego przez możliwość podjęcia pracy związanej z automatyzowaniem i tworzeniem robotów, wobec czego wybór, przed którym staniesz, prawdopodobnie nie będzie łatwy.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Łodzi?

     Błażej, student II- stopnia Automatyki i robotyki w Łodzi mówi:

     „Automatyka i robotyka to studia, których nie da się zrobić „na skróty”. Trzy razy się zastanawiałem, czy wybór tego kierunku był dobrym wyborem. Bałem się, że zwyczajnie sobie nie poradzę a ilość nauki sprowadzi mnie do parteru. A teraz? A teraz będę kończył studia, już za chwilę i muszę przyznać, że chętnie zacząłbym je jeszcze raz.”

     KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W ŁODZI

     energetyka
     Rozwiń

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

      

           # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia inżynierskie wybrać

     Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

     Studia inżynierskie w Łodzi

     Politechnika Łódzka kierunki

     Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

     Co zdawać na maturze

     Studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

     Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ 

      

     Komentarze (0)