Fizjoterapia - Częstochowa

Fizjoterapia - Częstochowa

Studia na kierunku fizjoterapia w Częstochowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

16.01.2024

Fizjoterapia - studia Częstochowa 2024 | woj. śląskie

Fizjoterapia w Częstochowie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku fizjoterapia w Częstochowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Fizjoterapia Częstochowa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi. Uczestnicy zajęć zgłębią tajniki diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, fizykoterapii i kinezyterapii, a także prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, domy opieki, uzdrowiska czy hospicja. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, przychodniach sportowo – lekarskich, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej i SPA. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności. Niektórzy absolwenci decydują się na podążanie akademicką ścieżką rozwoju kariery, pracując w placówkach oświatowych np. na uniwersytetach czy centrach kształcenia dla dorosłych.

 

Uczelnie

W Częstochowie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, chemia, geografia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Aby rozpocząć jakikolwiek kierunek studiów, należy uprzednio wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, na drodze którego zostają wyłonieni najlepsi kandydaci, zgodnie z liczbą osiągniętych punktów rekrutacyjnych. Największe znaczenie podczas aplikacji na Fizjoterapię w Częstochowie ma uzyskanie jak najwyższego wyniku maturalnego z biologii, chemii, fizyki, języka angielskiego oraz matematyki – właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę podczas przeliczania wyniku procentowego na liczbę punktów. Dlatego warto rozważyć podejście do lepiej punktowanej, rozszerzonej matury z wymienionych przedmiotów.

Jeśli zależy ci, żeby być na bieżąco z aktualnymi ustaleniami wybranej wcześniej uczelni, staraj się regularnie zaglądać na stronę internetową tego ośrodka akademickiego. W ten sposób bezproblemowo zasięgniesz szczegółowych informacji na temat nurtujących cię kwestii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie

Fizjoterapię w Częstochowie możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych – zależnie od tego, jakie masz plany na czasową organizację swojego życia w trakcie kilku lat poświęconych na zdobycie wyższego wykształcenia kierunkowego. Jak zapewne się domyślasz, statystycznie najwięcej kandydatów decyduje się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych, gdyż nie wymagają one przyswajania części materiału na własną rękę oraz wnoszenia opłat za czesne.

Specyfika studiów niestacjonarnych, zwanych również zaocznymi, ma charakter weekendowych zjazdów, które najczęściej odbywają się dwa razy w miesiącu. Warto wspomnieć, że przyszłe możliwości zawodowe będą niezależne od trybu wybranego przed rozpoczęciem studiów. Tryb zaoczny umożliwia studentom na przykład podjęcie wielu równoległych do kształcenia kierunkowego aktywności, ponieważ gwarantuje wiele wolnego czasu w tygodniu roboczym.  Dlatego każdy z absolwentów otrzyma identyczne szanse na rozwój kariery według indywidualnych planów, dlatego studia zaoczne cieszą się coraz większą popularnością.

 

Prawdopodobnie każdy człowiek na świecie zna przynajmniej kilka osób, które na co dzień borykają się z problemami związanymi z narządami ruchu lub kręgosłupa. Skoro powszechność występowania tego typu dolegliwości jest tak ogromna, to czy ktokolwiek z was zastanawiał się głębiej nad genezą ich powstawania? Z pewnością tak. Prowadzony na co dzień tryb życia i okoliczności zawodowe, takie jak konieczność długotrwałego pozostawania w pozycji stojącej lub siedzącej, wrodzone wady postawy i doznane w trakcie życia urazy przyczyniają się do nieodwracalnych uszkodzeń, które utrudniają normalne funkcjonowanie.

Fizjoterapia jako osobna dyscyplina naukowa, wywodząca się z nauk medycznych, powstała w celu przeciwdziałania skutkom wymienionych wcześniej degeneracji układu ruchowego, mięśniowego oraz szkieletowego, a także aby szerzyć świadomość zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Ta pragmatyczna dziedzina jest bardzo chętnie wybierana przez entuzjastów nauk medycznych, marzących o dobrze płatnym i rozwijającym zatrudnieniu w przyszłości.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Wszyscy ci, którzy rozmyślają o rozpoczęciu Fizjoterapii w Częstochowie bez wątpienia powinni zdawać sobie sprawę z tego, co czeka ich ze strony przyszłych zajęć i wykładów, czyli innymi słowy – jakiej nauki mogą się spodziewać w związku, jeżeli ostatecznie zdecydują się na studia medyczne o takiej specyfice. Oferty edukacyjne prezentowane przez poszczególne uczelnie mogą się nieznacznie różnić, jednak podstawowa tematyka przedmiotów pozostanie taka sama. Oto kilka najważniejszych z nich, które składają się na siatkę studiów na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie:

 • biologia medyczna,
 • anatomia prawidłowa,
 • anatomia funkcjonalna,
 • genetyka,
 • podstawy psychologii,
 • bioetyka,
 • fizykoterapia.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Częstochowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Uczelnie w Częstochowie, które poszerzyły swoją ofertę edukacyjną o studia na kierunkach medycznych, adresują ten rodzaj nauki wyłącznie do kandydatów wyróżniających się określonymi cechami i predyspozycjami. Oczywiście rekrutacja na dowolnie wybrany kierunek zawsze pozbawiona jest jakiejkolwiek dyskryminacji, jednak dla własnego dobra każdy powinien dobrze przemyśleć swoją kandydaturę na Fizjoterapię. Zatem czy istnieje coś takiego jak sylwetka idealnego kandydata na studia?

Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest trudna, jednak stwierdzenie, które cechy są pożądane w zawodzie fizjoterapeuty wydaje się znacznie łatwiejsze. Jest to przede wszystkim empatia, bowiem praca każdego specjalisty w opisywanej dziedzinie opiera się na codziennym obcowaniu z ludźmi. Ponadto zanim aplikujesz na Fizjoterapię, zastanów się, czy jesteś wystarczająco odporny na długotrwałe pozostawanie w niezmienionej pozycji, a twoja siła fizyczna pozwoli ci prawidłowo wykonać masaże o różnej specyfice. Jeżeli tak – nie wahaj się dłużej i już dzisiaj weź udział w rekrutacji na studia medyczne na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie!

 

4. Program studiów

Program studiów, a raczej szczegółowy rozkład i specyfika poszczególnych przedmiotów, może się różnić w zależności od wybranej uczelni w Polsce. Jako że Fizjoterapia zalicza się do szerokiego zbioru nauk medycznych, u podstaw jej rozwoju leżą podstawowe zagadnienia przyrodnicze, biologiczne oraz chemiczne – to właśnie z nimi zetkniesz się na samym początku swojej przygody z tym kierunkiem.

Kształcenie na dalszych etapach wdroży cię, jeśli tylko zdecydujesz się na rozpoczęcie Fizjoterapii, w konkretne techniki praktyczne, niezbędne do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków zawodowych, narzuconych przez tematykę edukacji. Przyszli abiturienci opisywanego kierunku studiów zaczerpną wiedzę o wykonywaniu masaży, wstępnym diagnozowaniu różnych przypadłości ortopedycznych oraz dermatologicznych, a także wprowadzaniu klientów w stan relaksacji od doświadczonych praktyków Fizjoterapii, wykonujących ten zawód na co dzień.

Uczelnie w Częstochowie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego) stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie

Studia na kierunku fizjoterapia w Częstochowie trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Częstochowie można podzielić na dwie grupy. W pierwszej z nich znajdą się te studia, których przebieg zawiera się w dwóch komplementarnych cyklach kształcenia. W drugiej – kierunki jednolite magisterskie. Do niedawna Fizjoterapia zaliczana była do pierwszej i jednocześnie bardziej licznej grupy kierunków, obecnie jednak należy do grupy studiów jednolitych magisterskich. Zastanawiasz się, co to oznacza w praktyce?

Rozpocząć Fizjoterapię można wyłącznie od pierwszego roku, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń ze szkolnictwem wyższym. Cały cykl kształcenia wynosi pięć lat, a po upływie tego czasu absolwenci staną przed zadaniem obronienia pracy magisterskiej, dzięki której rozpoczną przyszłą karierę zawodową.

Fizjoterapia w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie starają się w jak najlepszy sposób przygotować przyszłych absolwentów do pełnienia różnych ról zawodowych, które wynikają ze specyfiki kształcenia. Dlatego też jako absolwent częstochowskiej Fizjoterapii, będziesz mógł liczyć na możliwość dopasowania przyszłej ścieżki kształcenia do własnych zainteresowań – wszystko to dzięki szerokiemu spektrum możliwości, jakie generuje ukończenie tego kierunku studiów.

Fizjoterapeuci mogą z powodzeniem pomyśleć o karierze w specjalistycznych przychodniach i poradniach zdrowotnych, gdzie przy współpracy z lekarzami odpowiednich specjalizacji przyczynią się do prawidłowej diagnozy i wdrożenia leczenia różnych dolegliwości fizycznych.

Praca w prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych z pewnością dostarczy wiele satysfakcji, ale również wystawi na próbę fizyczną wytrzymałość i kondycję, dzięki konieczności wykonywania masaży i ćwiczeń z osobami niepełnosprawnymi lub o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Doskonałym pomysłem dla najbardziej przedsiębiorczych i mających pomysł na kształtowanie przyszłości wedle własnego uznania będzie założenie własnej działalności gospodarczej w postaci gabinetu rehabilitacyjnego, spa, ośrodka dla sportowców oraz osób z wybranymi przypadłościami lub po doznanych wypadkach.

Sam zapewne widzisz, że wybór zawodu, jaki jest oferowany przez zdobycie tytułu magistra Fizjoterapii, jest niezwykle szeroki i dlatego gwarantuje możliwość dopasowania pracy do zainteresowań i preferencji życiowych.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Fizjoterapia studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 
Fizjoterapia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Ile osób na miejsce na fizjoterapię w Częstochowie

Fizjoterapia w Częstochowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Częstochowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie aplikowało 286 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 4 kandydatów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizjoterapia w Częstochowie

Wydawać by się mogło, że sprawdzenie wymagań rekrutacyjnych, wstępnej siatki przedmiotów oraz szczegółowej specyfiki danego kierunku studiów to kwestie oczywiste do sprawdzenia tuż przed rekrutacją. Jednak nie dla wszystkich. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co powinieneś sprawdzić, zanim zdecydujesz się aplikować na Fizjoterapię w Częstochowie, treść tego akapitu prawdopodobnie okaże się dla ciebie wartościowa.

Elektroniczna rejestracja kandydatów, czyli proces, który prawdopodobnie jest dobrze znany wszystkim absolwentom szkół średnich, to jedyny sposób na zgłoszenie swojej aplikacji na Fizjoterapię w Częstochowie. Kiedy postanowisz studiować ten kierunek, wypełnij zawarty na stronie internetowej uczelni formularz. Podawaj jedynie takie informacje, które są zgodne z prawdą.

 

Proces rekrutacji

Po zarejestrowaniu swojej kandydatury i otrzymaniu pozytywnej decyzji na temat przyjęcia na pierwszy rok Fizjoterapii w Częstochowie, przygotuj następujące dokumenty, które dostarczysz w określonym terminie: fotografię do legitymacji, kserokopię świadectwa maturalnego oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Częstochowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Częstochowa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Częstochowa studia stacjonarne

Fizjoterapia w Częstochowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Częstochowie

Podejmowanie poważnych w skutkach decyzji w bardzo młodym wieku bywa trudną koniecznością, przed którą stają wszyscy absolwenci szkół średnich i przyszli maturzyści. Dlatego tak wielu z nich pragnie poznać opinie na temat interesującego ich kierunku.

Izabela, studentka pierwszego roku Fizjoterapii w Częstochowie, mówi:

„Dlaczego zdecydowałam się na Fizjoterapię? To nie był łatwy wybór. Wiedziałam tylko, że bardzo lubię przedmioty przyrodnicze i że być może odnajdę się na studiach medycznych. Kiedy rozpoczęłam studia w Częstochowie na kierunku Fizjoterapia, zdałam sobie sprawę, że to był dobry wybór.”

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia