Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Grafika - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Grafika w Częstochowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku grafika w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Grafika to kierunek studiów, który opiera się na przekazywaniu szeregu umiejętności praktycznych. W trakcie nauki studenci poznają zasady tworzenia grafik 2D, 3D oraz uczą się obsługi profesjonalnych programów graficznych. Studia poza warstwą praktyczną przekazują też wiedzę na temat historii sztuki, czy aspektów współczesnej grafiki.

Doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na odnalezienie się zarówno w branży artystycznej jak i IT. Absolwenci grafiki mogą szukać pracy w agencjach graficznych i reklamowych albo w wydawnictwach. Współcześnie duże zainteresowanie usługami grafików wyrażają firmy zajmujące się m.in. projektowaniem stron internetowych. Jako grafik będziesz miał też możliwość założenia własnej działalności zajmującej się grafiką użytkową.

 

Uczelnie

W Częstochowie grafikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku grafika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Grafika - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria multimediów stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria multimediów

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Częstochowie

Wyjątkowość studiów na kierunku Grafika przejawia się w wielu aspektach, a jednym z nich jest proces rekrutacyjny. To, co wyróżnia ten kierunek, jest niewątpliwie dwuetapowy przebieg tego procesu. Kandydaci stoją nie tylko przed obowiązkiem zdawania egzaminu maturalnego z wiodących dla Grafiki przedmiotów, ale również muszą wziąć udział w praktycznym sprawdzianie zdolności artystycznych. Zdobywając wystarczająco pochlebne opinie komisji sprawdzającej prace, wystarczy tylko zdobyć odpowiednią ilość punktów.

Miej na uwadze, że proces rekrutacji może się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni oraz ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego jeśli chcesz poważnie podejść do aplikacji na Grafikę, staraj się na bieżąco śledzić stronę internetową danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Grafika w Częstochowie

Grafikę możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych, zależnie od tego, jakie masz plany na organizację najbliższych kilku lat swojego życia. Znaczna większość studentów zwykle decyduje się na podjęcie studiów stacjonarnych, które gwarantują systematyczne kształcenie, odbywające się codziennie przez pięć dni roboczych każdego tygodnia. Niestacjonarny tryb kształcenia natomiast ma charakter weekendowego kształcenia, odbywającego się podczas wielu godzin od piątku do niedzieli, najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Niezależnie od dokonanego wyboru pamiętaj, że na współczesnym rynku pracy będziesz miał dokładnie takie same, jak cała reszta absolwentów częstochowskiej Grafiki.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Grafika w Częstochowie w doskonały sposób łączy w sobie zagadnienia artystyczne z pragmatyczną wiedzą matematyczną, fizyczną i informatyczną. Chociaż takie połączenie może na pierwszy rzut oka wydawać się abstrakcyjne, warto przypomnieć sobie sylwetkę Leonarda da Vinci – jednego z najwybitniejszych ludzi renesansu, którzy wyróżniali się ponadprzeciętną zdolnością doceniania estetyki otaczającego świata i jednocześnie doskonałą znajomością matematyki, czyli niezaprzeczalnej królowej nauk. Być może dzięki studiom na Grafice będziesz miał szansę aspirować do miana najwybitniejszego artysty czasów współczesnych. Oto niektóre przedmioty, z którymi będziesz miał styczność podczas edukacji na tych studiach:

  • grafika projektowa i multimedialna,
  • pracownia fotografii,
  • historia grafiki,
  • historia sztuki,
  • grafika projektowa i użytkowa.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku grafika w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Zastanawiając się nad sylwetką idealnego kandydata na kierunek Grafika w Częstochowie, z pewnością przed oczami stanie nam człowiek wszechstronnie uzdolniony, potrafiący wykorzystać swoją wyobraźnię i kreatywność do tworzenia zachwycających dzieł sztuki i będący jednocześnie mocno osadzony na ziemi poprzez znajomość takich dziedzin, jak matematyka czy fizyka. Dlatego marząc o rozpoczęciu Grafiki, musisz zawczasu upewnić się o swoim wszechstronnym uzdolnieniu. Niestety, bez niego najprawdopodobniej nie przejdziesz nawet pierwszego etapu procesu rekrutacyjnego.

 

4. Program studiów

Zajęcia na Grafice można przyporządkować do dwóch podstawowych bloków. Są nimi blok zajęć praktycznych z dziedziny artystycznych oraz warsztatowe zajęcia i wykłady przekazujące studentom wiedzę techniczną. Rozpoczynając studia na tym kierunku zmierzysz się z koniecznością zapoznania się z obszernymi zagadnieniami teoretycznymi, takimi jak historia sztuki i samej Grafiki, teoretyczne podstawy pod rozwój praktycznych umiejętności praktycznych, czy zapoznanie się z treścią ochrony własności intelektualnej.

Na zajęciach praktycznych pod okiem wybitnych artystów wykształcisz zdolność do operowania kilkoma podstawowymi rodzajami aktywności artystycznej. Poznasz nieznane dotychczas techniki tworzenia przy użyciu elektronicznych tabletów i programów komputerowych, dzięki czemu będziesz miał szansę stać się ekspertem w uprawianej dziedzinie.

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Częstochowie

Studia na kierunku Grafika w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Częstochowie na kierunku Grafika zaliczają się do grona dziedzin artystycznych, operujących szerokim aparatem z zakresu tych dziedzin. Jako że po ich ukończeniu, absolwenci dysponują tytułem licencjata, to pierwszy stopień kształcenia cechuje się trzyletnim czasem trwania.

Studia drugiego stopnia mają charakter studiów magisterskich, dlatego trwają dwa lata, stanowiąc swego rodzaju uzupełnienie trwania pierwszego etapu do pięciu lat. Zdecydowanie warto rozważyć ukończenie obu etapów, gdyż jedynie wówczas otworzy się przed tobą pełnia zawodowych i samorozwojowych możliwości.

Grafika w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Częstochowie

Niemal wszystkie kierunki studiów w Częstochowie gwarantują możliwość znalezienia dobrze płatnego zatrudnienia, jednak nie ulega wątpliwości, że na szczególną uwagę w tej kwestii zasługuje Grafika. Absolwenci mogą zatrudnić się nie tylko w placówkach bezpośrednio związanych z kierunkiem kształcenia, ale również pójść kilkoma innymi drogami, dzięki interdyscyplinarności zgłębionej wiedzy i umiejętności.

Jako absolwent Grafiki w Częstochowie, możesz zatrudnić się w międzynarodowych korporacjach informatycznych, w których zadbasz o estetyczny wygląd graficznego zaplecza stron internetowych, gier komputerowych oraz wszelkich aplikacji i programów. Odnajdziesz się na stanowisku informatyka, jeśli tylko zapragniesz nieco dokształcić się w tej dziedzinie.

Każdy grafik dysponuje ponadprzeciętnym talentem artystycznym, który może wykorzystać zarówno w pracy na elektronicznych urządzaniach wspomagających tworzenie, jak i tworząc ręczne prace artystyczne o dowolnej tematyce w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Niezależnie od wyboru konkretnej ścieżki zawodowej, ukończenie Grafiki w Częstochowie zapewni ci doskonałą szansę na ciągły samorozwój oraz doskonalenie swoich kompetencji podczas zawodowej pracy zarobkowej.

Gdzie studiować na kierunku grafika w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

Kierunek grafika - uczelnie w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Grafika studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 
Grafika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Sztuki) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Częstochowie

Kandydując do podjęcia Grafiki w Częstochowie, powinieneś być stuprocentowo pewien, że zdołasz sprostać wszelkim wymaganiom obowiązującym na tym kierunku. Interdyscyplinarność studiów graficznych wiąże się z najczęściej z wymaganiem posiadania dobrze rozwiniętego talentu artystycznego oraz zamiłowania do nauki przedmiotów ścisłych. Jeżeli:

  • Jesteś wszechstronnie uzdolniony i posiadasz wiele mocnych stron,
  • Znajomi i rodzina cenią twoją kreatywność,
  • Lubisz tworzyć wszelakie projekty graficzne,

to prawdopodobnie Grafika w Częstochowie została skrojona na miarę twoich potrzeb. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym chętnym do rozpoczęcia tego kierunku, wręcz przeciwnie – na jedno miejsce każdego roku zazwyczaj zgłasza się nawet kilkunastu ochotników, przez co procedury rekrutacyjne musiały ulec zaostrzeniu. Żeby zdobyć wystarczającą liczbę punktów, przystąp do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, historii, oraz języka angielskiego, a na praktycznym sprawdzianie umiejętności plastycznych spróbuj wykazać się pełnią swoich kompetencji.

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych to również doskonały pomysł na wzbogacenie posiadanej liczby punktów. Rozważ na przykład:

  • Olimpiadę Matematyczną,
  • Olimpiadę Informatyczną.

 

Proces rekrutacji

Żeby dostać się na uczelnie w Częstochowie, które postanowiły wzbogacić oferowany kanon kierunków o te z rodzaju artystycznych, powinieneś wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej wybranej wcześniej placówki akademickiej. W ten sposób szybko i łatwo uzupełnisz utworzony profil kandydata o wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Następnie zorganizuj kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i wraz ze zdjęciem do legitymacji, formularzem rekrutacyjnym oraz dowodem osobistym.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

GRAFIKA - ważne informacje

grafika studia

grafika studia online

studia artystyczne w Częstochowie

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Częstochowie

Studiowanie Grafiki dla wielu maturzystów jest spełnieniem najskrytszych marzeń, dla innych – po prostu jedną z szans na kształtowanie swojej przyszłości. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, z pewnością zainteresują cię opinie studentów tego kierunku.

Dominika, studentka ostatniego semestru Grafiki w Częstochowie, mówi:

„Rozpoczynając studia artystyczne nie wiedziałam, czy dam sobie radę. Przez długi czas nie wierzyłam w swój talent. Jednak gdy się udało, zyskałam pewność, że wkroczyłam na właściwy tor. Odzyskałam pewność siebie, a ponadto uczę się na najlepszym kierunku studiów.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika Częstochowa studia i stopnia

Grafika Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Częstochowa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Częstochowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki artystyczne w Częstochowie

Kierunki artystyczne w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia