Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie obecna jest na edukacyjnej mapie kraju od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od początku istnienia kładzie nacisk na praktyczną formę kształcenia studentów, polegającą na łączeniu kształcenia akademickiego z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

Uczelnia może pochwalić się doskonałą bazą dydaktyczną oraz lokalizacją w centrum miasta. Studenci mają do dyspozycji między innymi studio radiowe i telewizyjne, interaktywne sale do nauki języków obcych, jak również dobrze wyposażone pracownie komputerowe.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje zdobywanie wiedzy na studiach podyplomowych, a także w ramach programów Executive MBA oraz specjalnego programu umożliwiającego połączenie studiów drugiego stopnia ze studiami podyplomowymi.

W przestrzeni kształcenia uczelnia stawia sobie za cel dopasowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków otoczenia. Na tej podstawie powstają nowe kierunki i specjalności.

 

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie oferuje szeroki wachlarz kierunków, które przekazują wiedzę i rozwijają umiejętności w różnych dyscyplinach, od Administracji po Fizjoterapię, od Bezpieczeństwa narodowego po Stosunki międzynarodowe. Niektóre kierunki posiadają liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą rozwijać zainteresowania i kształcić się w wybranym obszarze. Przykład stanowi Psychologia, w ramach której studenci mogą zdobywać wiedzę zarówno na temat Psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, jak również w zakresie Psychologii biznesu, czy doradztwa zawodowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.04.2021 do 30.09.2021 od 15.04.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 15.04.2021 do 30.09.2021 od 15.04.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.04.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.04.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.04.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.04.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie: znaleziono 55

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja i zarządzanie publiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Administracja porządku publicznego

  specjalność

  I stopnia

  online, stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Administracja skarbowa

  specjalność

  I stopnia

  online, stacjonarne, niestacjonarne

 • Bankowość

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem finansowym

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biznes międzynarodowy

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  online, stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo zawodowe i personalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Dziennikarstwo

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • E-biznes i profesjonalna komunikacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • E-commerce i marketing

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  online, stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia angielska

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym (włoski lub niemiecki)

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse przedsiębiorstw

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hotelarstwo i gastronomia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Integracja europejska

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania systemów informatycznych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Koordynator informacji logistycznej

  specjalność

  I stopnia

  online, stacjonarne, niestacjonarne

 • Kosmetologia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka handlu i dystrybucji

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Logistyka w zarządzaniu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Marketing

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Marketing medialny i pr

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer organizacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Multimedia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Obrona narodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  online

 • Prawna obsługa biznesu

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Prawo pracy i kadr

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Psychologia biznesu

  specjalność

  jednolite, I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Psychologia doradztwa zawodowego

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zdrowia i kliniczna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i analiza finansowa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Reklama

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Resocjalizacja z socjoterapią

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Reżysersko - operatorska

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjokryminologia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Transport – spedycja – logistyka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie biznesem turystycznym

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie finansami i rachunkowością

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie kryzysowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie logistyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie organizacją

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie organizacjami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne, online

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)