Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (3 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WST mogą aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych oraz 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • architektura
  • architektura wnętrz
  • budownictwo
  • grafika
  • informatyka
  • kierunek lekarski
  • mechatronika
  • pielęgniarstwo
  • wzornictwo

Dowiedz się więcej: wst.com.pl

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest nowoczesną uczelnią, która kształci studentów nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w zakresie dziedzin medycznych i artystycznych. Uczelnia stawia sobie za cel realizowanie nowoczesnego i interdyscyplinarnego systemu kształcenia, opartego na autorskich programach studiów.

Realizowany obszar kształcenia ma za zadanie wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Uczelnia dba o podnoszenie konkurencyjności na rynku edukacyjnym, jak również umożliwia studentom uczestnictwo w różnorodnych, krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia.

Istotną jednostką uczelni jest Dział Współpracy Z Zagranicą. Dzięki niemu studenci otrzymują możliwość kształcenia w ramach popularnego programu Erasmus+, a także kształcenia wynikającego z umów o partnerstwie. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Universite Jean Monnet w Saint- Etienne, University of Technology and Economics w Budapeszcie, Ruhr- Universitat w Bochum, czy Slovenska Technicka Univerzita w Bratysławie.

Kształcenie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach prowadzą dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. W ramach pierwszego funkcjonują takie kierunki jak: Architektura, Architektura wnętrz, Budownictwo, Informatyka, Mechatronika, Wzornictwo i Grafika. Natomiast drugi oferuje Kierunek lekarski i Pielęgniarstwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Aktualności rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - studia 2022

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Komentarze (0)