Bydgoska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

Bydgoska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

Bydgoska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2024/2025

Bydgoska Szkoła Wyższa w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (12 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na BSW mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia
 • Informatyka
 • Kosmetologia
 • Logistyka
 • Marketing cyfrowy
 • Pielęgniarstwo
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: bsw.edu.pl

 

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią, która stawia sobie za cel profesjonalne kształcenie kadr, wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom rozwijającej się gospodarki. Uczelnia dba o sukcesywne poszerzanie oferty dydaktycznej, integrację z instytucjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi regionu i kraju, jak również wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania uczelnią opartych na systemie generowania informacji zarządczej oraz systemie analizy ryzyka.

Ponadto, kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Zajmuje się tym specjalnie powołany do życia projekt „Kompetencje i umiejętności XXI wieku”, zakładają między innymi podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie kwalifikacji i tzw. kompetencji miękkich, a także nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na konkretnych stanowiskach.

Bydgoska Szkoła Wyższa realizuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich, jak również na studiach podyplomowych.

Celem prowadzonych studiów jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy specjalistycznej, umożliwiającej sprawne i efektywne działanie w nowoczesnej gospodarce, a także rozwijanie wrażliwości studentów na społeczne aspekty gospodarki rynkowej.

Ofertę dydaktyczną Bydgoskiej Szkoły Wyższej cechuje różnorodność kierunków. Możemy w niej odnaleźć między innymi Budownictwo, Kosmetologię, Logistykę, czy Fizjoterapię. Kierunki zawarte w katalogu dydaktycznym to zestaw najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków, a także kierunków umożliwiających pozyskanie wiedzy, na którą istnieje duże zapotrzebowanie na rynku zatrudnienia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni:

Bydgoska Szkoła Wyższa - studia 2024

Kierunki studiów - Bydgoska Szkoła Wyższa: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing cyfrowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)