Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna

Dodaj do ulubionych

Socjologia ekonomiczna - kierunek studiów

Studia na kierunku Socjologia ekonomiczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia ekonomiczna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności socjologia ekonomiczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | socjologia ekonomiczna - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku socjologia ekonomiczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku socjologia ekonomiczna:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Socjologia ekonomiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Socjologia ekonomiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia ekonomiczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia ekonomiczna studia I stopnia

Socjologia ekonomiczna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię ekonomiczną?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Weźmiesz pod lupę gęstą sieć zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli.

Przeanalizujesz historię myśli społecznej i gospodarczej, przyjrzysz się socjologii konsumpcji oraz współczesnym ustrojom gospodarczym – ich genezie, procesowi kształtowania się i morfologii. Zapoznasz się z istniejącymi modelami gospodarki rynkowej, ocenisz je pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa.

Dowiesz się, czym jest region i rozwój regionalny oraz jakie jest jego znaczenie dla gospodarki ogólnokrajowej. Poznasz założenia definiujące społeczeństwo obywatelskie oraz zasady funkcjonowania państwa opiekuńczego, umiejąc odnieść się do wad i zalet każdej z idei oraz prognozować ich rozwój w przyszłości.

Przyjrzysz się mechanizmom, według których funkcjonują krajowe i międzynarodowe rynki pracy, dowiesz się, jakie aspekty społeczne mają wpływ na rozwój postaw przedsiębiorczych, jak można wspierać i rozwijać przedsiębiorczość w określonych warunkach i grupach społecznych.

Staniesz się specjalistą, który będzie w stanie zaproponować różnorodne ekonomiczne strategie rozwoju dla społeczności terytorialnych, nauczysz się dokonywać ekspertyz i prowadzić odpowiedzialne doradztwo społeczno-ekonomiczne oraz badania rynkowe dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych. Zdobędziesz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, przygotujesz się do wystąpień publicznych, zorientujesz się w prawach konsumenta i konkurencji.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli
 • historii myśli społecznej i gospodarczej
 • socjologii konsumpcji
 • współczesnych ustrojów gospodarczych – ich genezy, procesu kształtowania się i morfologii
 • modeli gospodarki rynkowej oraz ich oceny pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa
 • specyfiki regionu i rozwoju regionalnego oraz jego znaczenia dla gospodarki ogólnokrajowej
 • specyfiki społeczeństwa obywatelskiego i państwa opiekuńczego
 • rozpoznawania wad i zalet społecznych inicjatyw lub idei oraz prognozowania ich rozwoju w przyszłości
 • mechanizmów funkcjonowania krajowych i międzynarodowych rynków pracy
 • wspierania i rozwijania postaw przedsiębiorczych w określonych warunkach i grupach społecznych
 • projektowania i wdrażania ekonomicznych strategii rozwoju dla społeczności terytorialnych
 • dokonywania ekspertyz i badań rynkowych
 • prowadzenia odpowiedzialnego doradztwa społeczno-ekonomicznego dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • wystąpień publicznych
 • norm i przepisów prawa związanego z ochroną konsumentów i konkurencji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA?

Chociaż zwyczajowo buntujemy się przeciwko diagnozom, według których wykazujemy coraz więcej cech społeczeństwa konsumpcyjnego, nie jesteśmy w stanie zanegować związku między strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym kraju. To, kim jesteśmy jako zbiorowość, jakie tworzymy ustroje, jakie wartości uznajemy za własne i co motywuje nas do działania, ma znaczący wpływ na kształt lokalnej gospodarki.

Jeśli chcemy zdefiniować własną tożsamość społeczną w ponadjednostkowej perspektywie, powinniśmy przyjąć i zinterpretować także odwrotną optykę, która uświadamia nam, że od modelu gospodarczego realizowanego przez państwo ściśle zależą stosunki społeczne, poziom i styl życia obywateli oraz to, czy jako społeczeństwo będziemy narażeni na zagrożenia rozwojowe.

Tropienie relacji na linii społeczeństwo-gospodarka to nie tylko naukowe rozważania prowadzone na uogólnionych, abstrakcyjnych pojęciach, ale także kwestie bardzo bliskie naszej codziennej rzeczywistości – zawodowej, konsumenckiej i lokalnej, skupionej wokół działań obywatelskich.

Dzięki socjologii ekonomicznej jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie i przedsiębiorstwie, stworzyć reklamę, która trafi do szerokiej grupy odbiorców lub przyłożyć rękę do reformowania rynku pracy w sposób, który spełni oczekiwania pracowników i pracodawców.

Dla osób zainteresowanych tymi i podobnymi zależnościami między rozwojem społeczeństw a ekonomią i gospodarką powstały studia na kierunku socjologia ekonomiczna. To interdyscyplinarny kurs, który nie tylko wyposaży Cię w solidną wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, ale pozwoli na zastosowanie jej w praktyce związanej z funkcjonowaniem sektora gospodarczego.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Socjologia ekonomiczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jeśli odnajdujesz się w funkcjonowaniu na styku różnorodnych dziedzin i potrafisz czerpać z kilku z nich, by wyciągać odkrywcze wnioski w temacie, którym zajmujesz się naukowo i zawodowo, chciałbyś celnie diagnozować współczesne kierunki rozwoju państw i społeczeństw a także proponować własne, nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój gospodarki w oparciu o świadomość społeczną, prawną i polityczną, studia na kierunku socjologia ekonomiczna mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

3. Gdzie studiować Socjologię ekonomiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Socjologia ekonomiczna:

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia ekonomiczna?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku socjologia ekonomiczna? Twoje wykształcenie, łączące w sobie ekonomię, socjologię i kompetencje doradcze, otworzy Ci drogę do zdobycia zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym, w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które korzystają z prognozowania działań gospodarczych i finansowych, uwzględniających aspekty społeczne.

Z powodzeniem sprawdzisz się w roli analityka, badacza rynku i/lub konkurencji, specjalisty ds. marketingu, sprzedaży, komunikacji czy planowania strategicznego. Absolwenci socjologii ekonomicznej bardzo często decydują się również na związanie swojej kariery zawodowej z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz na pracę w III sektorze.

 

Absolwent kierunku socjologia ekonomiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk współpracujący z firmami, przedsiębiorstwami i organizacjami różnych branż
 • badacz rynku i/lub konkurencji
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. sprzedaży
 • specjalista ds. komunikacji i planowania strategicznego
 • pracownik biur konsultingowych
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organizacji III sektora

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu