Global communication

 

Dla kogo ten kierunek

Świat się skurczył – słyszeliśmy często, kiedy nowe technologie rewolucjonizowały nasz świat, umożliwiając ludziom znajdującym się po dwóch stronach globu natychmiastowy kontakt na masową skalę. Dziś, kiedy proces gwałtownych zmian technologicznych nieco zwalnia i jesteśmy w stanie go oswoić, otwieramy kolejny rozdział w rozumieniu mechanizmów porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur i narodów. Świat „innego” nie jest już daleko, ale obok nas – jako część tej rzeczywistości, którą nazywamy rodzimą, własną. By połączyć w całość wszystkie elementy globalnej komunikacji, odsłonić socjologiczne i językowe podstawy tego procesu, a przyszłych absolwentów wyposażyć w teoretyczne i praktyczne umiejętności potrzebne do rozumienia i objaśniania wielokulturowej rzeczywistości, powstały prowadzone w języku angielskim studia na kierunku global communication. Jeśli lubisz ludzi, fascynuje Cię różnorodność i chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje językowe, wpisz je sobie na listę obowiązkową!

 

Program studiów i przedmioty

W toku nauczania studenci global communication, poza językiem angielskim, poznają dwa dodatkowe języki obce. Przyszli absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego, socjologii i socjolingwistyki, wielokulturowości i jej przejawów w ujęciu społecznym i indywidualnym a także języka charakterystycznego dla mediów, polityki czy ekonomii. Studia na kierunku global communication to szansa, by spojrzeć na własną kulturę przez pryzmat kultury globalnej, zrozumieć mniejszości kulturowe i ich język a także poznać strukturę i sposób funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Studenci kierunku zyskują ponadto praktyczne umiejętności translatorskie w obrębie języków obecnych w programie nauczania.

 

Praca po studiach

Kim możesz zostać kończąc studia na kierunku global communication? Jako wielojęzyczny specjalista do spraw komunikacji, cechujący się wyjątkową wrażliwością kulturową, z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach dyplomatycznych czy placówkach oświatowych o międzynarodowym zasięgu. Sprawdzisz się jako specjalista ds. PR, pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych społeczności lub mniejszości narodowych, osoba odpowiedzialna za kulturę organizacji i szkolenia kadr czy też wykwalifikowany tłumacz.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na global communication na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GLOBAL COMMUNICATION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Global communication  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GLOBAL COMMUNICATION

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując global communication?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • podstaw językoznawstwa ogólnego
  • posługiwania się językiem angielskim oraz dwoma dodatkowymi językami obcymi w mowie i piśmie
  • struktury, sposobów funkcjonowania i komunikacji instytucji UE
  • identyfikowania i opisywania różnych sposobów komunikacji językowej, stosowanych w przekazie medialnym, polityce czy ekonomii
  • istniejących mniejszości narodowych oraz języków, którymi się posługują
  • podstaw socjologii i socjolingwistyki
  • translatoryki i praktycznego tłumaczenia tekstów napisanych w językach obcych
  • identyfikowania i interpretowania przejawów kultury globalnej
  • różnic i podobieństw kulturowych oraz stereotypów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA I STOPNIA

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku global communication?

Absolwent kierunku global communication znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik instytucji dyplomatycznych
  • pracownik placówek oświatowych
  • specjalista ds. PR
  • pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz mniejszości narodowych lub lokalnych społeczności
  • wykwalifikowany tłumacza

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GLOBAL COMMUNICATION

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GLOBAL COMMUNICATION

Komentarze (0)