Dodaj do ulubionych

Global communication

Studia na kierunku global communication to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku global communication:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GLOBAL COMMUNICATION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Global communication stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Global communication stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku global communication

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując global communication?

Program studiów i przedmioty

W toku nauczania studenci global communication, poza językiem angielskim, poznają dwa dodatkowe języki obce. Przyszli absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego, socjologii i socjolingwistyki, wielokulturowości i jej przejawów w ujęciu społecznym i indywidualnym a także języka charakterystycznego dla mediów, polityki czy ekonomii.

Studia na kierunku global communication to szansa, by spojrzeć na własną kulturę przez pryzmat kultury globalnej, zrozumieć mniejszości kulturowe i ich język a także poznać strukturę i sposób funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Studenci kierunku zyskują ponadto praktyczne umiejętności translatorskie w obrębie języków obecnych w programie nauczania.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw językoznawstwa ogólnego
 • posługiwania się językiem angielskim oraz dwoma dodatkowymi językami obcymi w mowie i piśmie
 • struktury, sposobów funkcjonowania i komunikacji instytucji UE
 • identyfikowania i opisywania różnych sposobów komunikacji językowej, stosowanych w przekazie medialnym, polityce czy ekonomii
 • istniejących mniejszości narodowych oraz języków, którymi się posługują
 • podstaw socjologii i socjolingwistyki
 • translatoryki i praktycznego tłumaczenia tekstów napisanych w językach obcych
 • identyfikowania i interpretowania przejawów kultury globalnej
 • różnic i podobieństw kulturowych oraz stereotypów

Jak wyglądają studia na kierunku global communication?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek global communication jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku global communication możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek global communication będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych czy humanistycznych. Jako student dowiesz się także więcej na temat międzynarodowych relacji gospodarczych i politycznych.

W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Marketing
 • Media Analysis
 • Media Law and Human Rights
 • Corporate Communication

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności językowych oraz poświęcisz się praktycznej nauce języka angielskiego, z którego osiągniesz wysoki poziom C1.

Studenci nauczą się także specjalistycznej terminologii biznesowej, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Ponadto, poznasz specyfikę pracy dziennikarskiej i nauczysz się tworzyć różnorodne formy medialne.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Świat się skurczył – słyszeliśmy często, kiedy nowe technologie rewolucjonizowały nasz świat, umożliwiając ludziom znajdującym się po dwóch stronach globu natychmiastowy kontakt na masową skalę. Dziś, kiedy proces gwałtownych zmian technologicznych nieco zwalnia i jesteśmy w stanie go oswoić, otwieramy kolejny rozdział w rozumieniu mechanizmów porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur i narodów.

Świat „innego” nie jest już daleko, ale obok nas – jako część tej rzeczywistości, którą nazywamy rodzimą, własną. By połączyć w całość wszystkie elementy globalnej komunikacji, odsłonić socjologiczne i językowe podstawy tego procesu, a przyszłych absolwentów wyposażyć w teoretyczne i praktyczne umiejętności potrzebne do rozumienia i objaśniania wielokulturowej rzeczywistości, powstały prowadzone w języku angielskim studia na kierunku global communication.

Jeśli lubisz ludzi, fascynuje Cię różnorodność i chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje językowe, wpisz je sobie na listę obowiązkową!

 

5. Gdzie studiować global communication

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek global communication:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku global communication trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku global communication będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku global communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA I STOPNIA

GLOBAL COMMUNICATION STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek global communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku global communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek global communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku global communication?

Praca po studiach

Kim możesz zostać kończąc studia na kierunku global communication? Jako wielojęzyczny specjalista do spraw komunikacji, cechujący się wyjątkową wrażliwością kulturową, z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach dyplomatycznych czy placówkach oświatowych o międzynarodowym zasięgu.

Sprawdzisz się jako specjalista ds. PR, pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych społeczności lub mniejszości narodowych, osoba odpowiedzialna za kulturę organizacji i szkolenia kadr czy też wykwalifikowany tłumacz.

 

Absolwent kierunku global communication znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik instytucji dyplomatycznych
 • pracownik placówek oświatowych
 • specjalista ds. PR
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz mniejszości narodowych lub lokalnych społeczności
 • wykwalifikowany tłumacza

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GLOBAL COMMUNICATION

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GLOBAL COMMUNICATION

Komentarze (0)