Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Uważasz, że potrafisz sprawnie analizować fakty i wyciągać z nich prawidłowe wnioski? Jesteś osobą otwartą na pracę w grupie i nie masz trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych? Śledzisz zdarzenia polityczne oraz gospodarcze mające miejsce na arenie międzynarodowej? Jeśli tak, to trafiłeś na idealny kierunek studiów dla siebie jakim jest Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zatem koniecznie przeczytaj o możliwościach jakie oferuje dla przyszłych studentów!

 

Program studiów i przedmioty

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa łączą wiedzę z wielu dziedzin. Program studiów jest elastyczny tzn. część przedmiotów jest obowiązkowa, natomiast każdy student ma możliwość wyboru dodatkowych przedmiotów, które są najbliższe jego zainteresowaniom. Dzięki takiej formie masz realny wpływ na swoją edukację i sam decydujesz czego chcesz się uczyć. W ramach obowiązkowych zajęć zdobędziesz wiedzę dotyczącą różnych rodzajów bezpieczeństwa, zapoznasz się z problematyką terroryzmu na świecie oraz zarządzania w kryzysowych sytuacjach. Oprócz tego zostaną zaprezentowane aspekty związane z systemem bezpieczeństwa państwa i czynnikami zagrażającymi. Wśród przedmiotów do wyboru znajdują się zajęcia poruszające m.in. tematykę konfliktów etnicznych, roli psychologii w sytuacjach zagrożenia, procesu migracji ludności czy wpływu religii na pojawienie się sporów międzynarodowych.

 

Praca po studiach

A jak wyglądają perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa? Jako absolwent nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo narodowe. O zatrudnienie będziesz mógł się starać również w służbach mundurowych lub organizacjach pozarządowych. Zatem nie zastanawiaj się dłużej i aplikuj na kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem państwa!

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • znajomości różnych form instytucji publicznych oraz ich wzajemnych relacji i zasad współpracy
  • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z zakresu istniejących systemów bezpieczeństwa oraz czynników mających wpływ na ich jakość
  • znajomości technik wykorzystywanych w przebiegu identyfikacji zagrożenia
  • wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w procesie interpretowania występujących zjawisk i oceniania ich stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
  • analizowania czynników zagrażających oraz podejmowania stosownych działań zapobiegających niebezpieczeństwu
  • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Absolwent kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik organizacji pozarządowych
  • pracownik instytucji administracji publicznej
  • pracownik służb mundurowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Komentarze (0)