Analityka społeczna

Analityka społeczna

Studia na kierunku analityka społeczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Analityka społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie analityka społeczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Analityka społeczna – kierunek studiów

Studia na kierunku analityka społeczna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku analityka społeczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka społeczna rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | analityka społeczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku analityka społeczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka społeczna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia z zakresu analityki społecznej obejmują interdyscyplinarne podejście, łącząc w sobie elementy nauk społecznych, statystyki, matematyki, informatyki czy metod badawczych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, politologii czy antropologii, co pozwala im zrozumieć struktury społeczne, procesy i zjawiska w tym zakresie. Program kształcenia skupia się także na nauce metod statystycznych, technik analizy danych oraz narzędziach informatycznych stosowanych w analizie danych społecznych.

Praca po studiach

Absolwenci studiów tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach konsultingowych, agencjach badawczych, instytucjach naukowych oraz organizacjach pozarządowych, gdzie zajmą się analizą danych społecznych, tworzeniem raportów i prezentacji, a także udzielaniem rekomendacji na podstawie zebranych danych. Znajdą zatrudnienie także w firmach marketingowych, agencjach reklamowych czy działach marketingowych gdzie będą analizować zachowania konsumentów, trendy rynkowe oraz efektywność działań marketingowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia na kierunku analityka społeczna prowadzona jest w formie konkursu świadectw maturalnych. Uwzględnia się wyniki uzyskane przez kandydata z takich przedmiotów, jak m.in. matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka społeczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku analityka społeczna?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej czy ekonomii, co pozwala im zrozumieć struktury społeczne i procesy w tym zakresie.

Program zajęć skupia się także na nauce metod statystycznych, technik analizy danych oraz narzędzi informatycznych stosowanych w analizie danych społecznych, w tym modelach regresji, analizie danych przestrzennych czy programowaniu statystycznym. Obejmuje również metod badawczych stosowanych w naukach społecznych takich, jak badania ankietowe, wywiady, obserwacje czy badania jakościowe i ilościowe.

Społeczne kierunki studiów zwykle obejmują także naukę teorii i technik modelowania społecznego. Nie inaczej jest w przypadku kierunku analityka społeczna. Studenci poznają teorię modelowania społecznego oraz metody symulacyjne, co pozwala im analizować złożone procesy społeczne i przewidywać zachowania społeczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka społeczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci studiów na tym kierunku mają wiedzę na temat struktur społecznych, procedur społecznych, zjawisk społecznych oraz ich wzajemnych zależności. Studenci opanowują techniki analizy danych społecznych, w tym metody statystyczne, modele analizy, narzędzia informatyczne oraz metody badawcze stosowane w naukach społecznych.

Wyróżnia ich także umiejętność analizy, interpretacji i prezentacji danych społecznych, co pozwala w efekcie wyciągać wnioski i rekomendacje na podstawie zebranych danych. Studenci w trakcie kształcenia rozwijają umiejętności komunikacji społecznej oraz prezentacji wyników analizy danych społecznych w sposób zrozumiały dla różnych grup odbiorców.

Potrafią wykorzystywać narzędzia informatyczne i technologie do analizy danych społecznych, w tym programy statystyczne, bazy danych, narzędzia do wizualizacji danych oraz analizy sieci społecznych.

Ile trwają studia na kierunku analityka społeczna?

Studia na kierunku analityka społeczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku analityka społeczna?

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach konsultingowych, agencjach badawczych czy instytucjach naukowych, gdzie zajmą się analizą danych społecznych, tworzeniem raportów czy prezentacji na podstawie zebranych danych. Znajdą zatrudnienie także w firmach marketingowych i agencjach, gdzie będą analizować zachowania konsumentów, trendy rynkowe czy efektywność działań marketingowych.

Osoby z wykształceniem z zakresu analityki społecznej mogą pracować także w instytucjach politycznych, mediach lub administracji publicznej, gdzie zajmą się analizowaniem i interpretowaniem danych dotyczących opinii publicznej, tendencji politycznych i społecznych oraz tworzeniem raportów na temat sytuacji politycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka społeczna

 • analityk danych społecznych,
 • specjalista do spraw badań rynkowych i marketingowych,
 • analityk polityczny i publicysta,
 • specjalista do spraw zasobów ludzkich,
 • konsultant do spraw polityki społecznej,
 • specjalista do spraw edukacji i rozwoju społecznego.

Studia te mają więc na celu nie tylko rozwinięcie umiejętności technicznych w zakresie analizy danych, ale też rozwój kompetencji społecznych takich, jak umiejętność komunikacji, współpracy, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w kontekście społecznym. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w różnych sektorach, gdzie ich kompetencje w zakresie analizy danych społecznych są bardzo poszukiwane – badania rynkowe, administracja publiczna, zarządzanie zasobami ludzkimi czy badania naukowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka społeczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka społeczna studia I stopnia

Zobacz inne kierunki psychologiczne i społeczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka społeczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)