Licea w Bydgoszczy

Licea w Bydgoszczy

przedmioty rozszerzone
języki
dzielnica
I liceum ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida I liceum ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1a medyczna - rozszerzona biologia, chemia, fizyka
Klasa 1b humanistyczno-prawna- rozszerzony język polski, historia, WOS
Klasa 1c matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
Klasa 1d dwujęzyczno-lingwistyczna - dwujęzyczna grupha h: rozszerzony język angielski, język hiszpański (kontynuacja), geografia lub historia; lingwistyczna grupa d: rozszerzony język angielski, język hiszpański (od podstaw), geografia, historia
Klasa 1e matematyczno-fizyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1f medyczna- rozszerzona biologia, chemia, matematyka

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a medyczna- rozszerzona biologia, chemia, fizyka
Klasa 1b humanistyczn-prawna- rozszerzony język polski, historia, WOS
Klasa 1c matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
Klasa 1d lingwistyczna- rozszerzony język angielski, język hiszpański, geografia
Klasa 1e matematyczno-fizyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1f medyczna- rozszerzona biologia, chemia, matematyka

Języki
 • angielski
 • hiszpański
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
Adres

ul. Plac Wolności 9
85-004 Bydgoszcz
(52) 339 83 30
zsonr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Śródmieście

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
II liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika II liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1a matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
Klasa 1b biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, fizyka
Klasa 1d medyczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski
Klasa 1f humanistyczno-lingwistyczna - rozszerzony język polski, język angielski, historia, język niemiecki lub język francuski

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1b biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1c humanistyczno-prawna- rozszerzony język polski, język angielski, historia
Klasa 1f lingwistyczno-ekonomiczna- rozszerzony język niemiecki, WOS

Języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
Adres

ul. Nowodworska 13
85-120 Bydgoszcz
(52) 348 75 03
2lo@2lo.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Śródmieście

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
III liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza III liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1e medyczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1f humanistyczna z elementami prawa i podstaw dyplomacji - rozszerzony język polski, historia, wos
Klasa 1g ekonomiczno - geograficzna - rozszerzona geografia, matematyka
Klasa 1h politechniczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a medyczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1b humanistyczna z elementami prawa i podstaw dyplomacji - rozszerzony język polski, historia, wos
Klasa 1c turystyczno-lingwistyczna- ozszerzona geografia, język angielski, język hiszpański
Klasa 1d politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka

Języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
Adres

ul. Nowogrodzka 3
85-208 Bydgoszcz
(52) 322 33 37
zsonr3@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Okole

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
IV liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego IV liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa biologiczno-medyczna - rozszerzony język angielski, biologia, chemia lub fizyka
Klasa przyrodniczo-turystyczna - rozszerzona geografia, język angielski, biologia lub chemia
Klasa matematyczno-przyrodnicza - rozszerzony język angielski, matematyka, fizyka lub geografia
Klasa humanistyczno-kulturoznawcza - rozszerzony język angielski, język polski, historia

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa biologiczno-medyczna - rozszerzony język angielski, biologia, chemia lub fizyka
Klasa przyrodniczo-turystyczna - rozszerzona geografia, język angielski, biologia lub chemia
Klasa matematyczno-przyrodnicza - rozszerzony język angielski, matematyka, fizyka lub geografia
Klasa humanistyczno-kulturoznawcza - rozszerzony język angielski, język polski, historia

Języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
Adres

ul. Stawowa 39
85-323 Bydgoszcz
(52) 373 14 65
zsonr4@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Błonie

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
V liceum ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego V liceum ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1e medyczna z elementami ratownictwa - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1f,g humanistyczna - rozszerzony język polski, historia, WOS
Klasa 1h lingwistyczna - rozszerzony język angielski, jezyk niemiecki, język rosyjski, geografia

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a medyczna z elementami ratownictwa- rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1b,c humanistyczna- rozszerzony język polski, historia, WOS
Klasa 1d lingwistyczna- rozszerzony język angielsk, język niemiecki, jezyk rosyjski

Języki
 • angielski
 • niemiecki
 • chiński
 • rosyjski
Adres

ul. Szarych Szeregów 4a
85-829 Bydgoszcz
(52) 361 22 14
zsonr5@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Kapuściska

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
VI liceum ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich VI liceum ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1a matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka
Klasa 1b medyczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1c medyczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa 1d politechniczna - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka
Klasa 1e lingwistyczno-humanistyczna- rozszerzony język polski, język angielski, historia
Klasa 1f medyczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia
Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia
Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa matematyczno-informatycznaz elementami programowania i gier komputerowych- rozszerzona matematyka, informatyka
Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia, matematyka

Języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
Adres

ul. Staszica 4
85-014 Bydgoszcz
(52) 327 03 71
vi.lo@wp.pl

Dzielnica
Śródmieście

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
VII liceum ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego VII liceum ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1e matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1f medyczno-przyrodnicza - rozszerzona biologia, geografia, chemia
Klasa 1g medyczna - rozszerzona biologia, fizyka, chemia
Klasa 1h medialno-prawna - rozszerzony j. polski, historia, wos

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1b medyczno-przyrodnicza - rozszerzona biologia, geografia, chemia
Klasa 1c medyczna - rozszerzona biologia, fizyka, chemia
Klasa 1d medialno-prawna - rozszerzony j. polski, historia, wos

Języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
Adres

ul. 11 Listopada 4
85-643 Bydgoszcz
(52) 371 00 57

Dzielnica
Osiedle Leśne

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
VIII liceum ogólnokształcące VIII liceum ogólnokształcące
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1ag lingwistyczna z elementami prawa i dyplomacji - rozszerzony język polski, język angielski, historia, WOS
Klasa 1bg z edukacją biologiczno-chemiczną z elementami ratownictwa medycznego - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub język obcy
Klasa 1cg z edukacją biologiczno-chemiczną z elementami dietetyki pod patronatem Instytutu CPKZ Sadkiewicz - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub język obcy
Klasa 1dg matematyczna z edukacją multimedialną - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka lub język obcy
Klasa 1wg z edukacją wojskową we współpracy z Batalionem Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -  rozszerzona geografia lub matematyka, historia, język angielski lub język niemiecki

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a lingwistyczna z elementami prawa i dyplomacji - rozszerzony język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
Klasa 1b z edukacją biologiczno-chemiczną z elementami ratownictwa medycznego - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub język obcy
Klasa 1c z edukacją biologiczno-chemiczną z elementami dietetyki pod patronatem Instytutu CPKZ Sadkiewicz - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub język obcy
Klasa 1d matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka lub język obcy
Klasa 1w z edukacją wojskową we współpracy z Batalionem Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych -  rozszerzona historia, język angielski, matematyka lub geografia

Języki
 • angielski
 • niemiecki
Adres

ul. Swarzewska 10
85-731 Bydgoszcz
(52) 342 37 53
sekretariat@viiilo.pl

Dzielnica
Bartodzieje

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
IX liceum ogólnokształcące IX liceum ogólnokształcące
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1a dwujęzyczna kończąca się maturą międzynarodową - uczniowie wybierają trzy dowolne przedmioty z sześciu grup przedmiotowych
Klasa 1b dwujęzyczna kończąca się maturą międzynarodową - uczniowie wybierają trzy dowolne przedmioty z sześciu grup przedmiotowych
Klasa 1c biologiczno-chemiczna - rozszerzony język angielski, biologia, chemia lub matematyka
Klasa 1d turystyczno - krajoznawcza -  rozszerzony język angielski, geografia, historia, WOS

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1e dwujęzyczna kończąca się maturą międzynarodową - uczniowie wybierają trzy dowolne przedmioty z sześciu grup przedmiotowych
Klasa 1f dwujęzyczna kończąca się maturą międzynarodową - uczniowie wybierają trzy dowolne przedmioty z sześciu grup przedmiotowych
Klasa 1g biologiczno-chemiczna - rozszerzony język angielski, biologia, chemia lub matematyka
Klasa 1h turystyczno - krajoznawcza -  rozszerzony język angielski, geografia, historia, WOS

Języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
Adres

ul. Zofii Nałkowskiej 9
85-866 Bydgoszcz
(52) 361 08 85
9lo@wp.pl

Dzielnica
Wyżyny

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
X liceum ogólnokształcące X liceum ogólnokształcące
Profile klas - przedmioty rozszerzone
 • Klasa lingwistyczno-matematyczna - rozszerzony język obcy, matematyka
Języki
 • angielski
 • francuski
Adres

ul. Św. Trójcy 37
85-224 Bydgoszcz
(52) 379 12 61
zsmnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Śródmieście

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa 1a oddział mistrzostwa sportowego (1. lekkoatltyka 2. kajakrastwo)- rozszerzony język obcy, do wyboru: język angielski, biologia, geografia,
matematyka, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1b oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna)- rozszerzony język obcy, do wyboru: język angielski, biologia, geografia,
matematyka, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1c oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna)- rozszerzony język obcy, do wyboru: język angielski, biologia, geografia,
matematyka, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1d oddział mistrzostwa sportowego (wioślarstwo)- rozszerzony język obcy, do wyboru: język angielski, biologia, geografia,
matematyka, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1e oddział mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców)- rozszerzony język obcy, do wyboru: język angielski, biologia, geografia, matematyka, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1a oddział mistrzostwa sportowego (1. lekkoatltyka 2. kajakrastwo)- rozszerzony język angielski, pozostałe przedmioty zgodne z odrębnymi przepisami
Klasa 1b oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna)- rozszerzony język angielski, pozostałe przedmioty zgodne z odrębnymi przepisami
Klasa 1c oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna)- rozszerzony język angielski, pozostałe przedmioty zgodne z odrębnymi przepisami
Klasa 1d oddział mistrzostwa sportowego (1. wioślarstwo 2. strzelectwo)- rozszerzony język angielski, pozostałe przedmioty zgodne z odrębnymi przepisami
Klasa 1e oddział mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców)- rozszerzony język angielski, pozostałe przedmioty zgodne z odrębnymi przepisami

Języki
 • angielski
Adres

ul. Cicha 59
85-650 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Dzielnica
Osiedle Leśne

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa terapeutyczna- do wyboru: rozszerzony WOS, historia, geografia, język angielski
Klasa integracyjna- do wyboru: rozszerzony WOS, historia, geografia, język angielski

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa terapeutyczna- roszerzony WOS, geografia, język angielski
Klasa integracyjna- rozszerzoy WOS, historia, język polski

Języki
 • angielski
Adres

ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
telefon (fax): 052-343-05-50
e-mail: ZS35@edu.bydgoszcz.pl

Dzielnica
Fordon

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona chemia, biologia, język angielski
Klasa humanistyczno-prawno-medialna- rozszerzony język polski, język angielski, historia
Oddziały sportowe- 1. Taekwondo Olimpijskie 2. Pływanie 3 Koszykówka dziewcząt 4. Piłka ręczna chłopców

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa humanistyczno-teatralna- rozszerzony język polski, historia
Klasa politechniczna z elementami e-sportu- rozszerzona matematyka, język angielski
Klasa sportowa (pływanie i koszykówka)
Klasa sportowa (taekwondo olimpijskie i piłka ręczna)

Języki
 • angielski
Adres

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13
(wcześniej ul. gen. Zygmunta Berlinga 13)
85 - 796 Bydgoszcz
tel.(52) 343-66-67, fax.(52) 343-65-95
e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

Dzielnica
Nowy Fordon

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >

Licea Bydgoszcz

Licea w Bydgoszczy 

Szkolnictwo średnie w Bydgoszczy ma się czym poszczycić. Na gimnazjalistów czeka aż 10 bydgoskich liceów ogólnokształcących. Najlepsze z nich - VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – przygotowało bogaty wybór profili ścisłych takich jak klasa medyczna ale również humaniści znajdą coś dla siebie

 

Jednak aby świetnie zdać maturę, a także przeżyć niezapomniany czas w szkole średniej, wcale nie musisz wybierać najlepszej szkoły w Bydgoszczy. Być może bardziej istotna jest dla Ciebie możliwość nauki języków obcych innych niż te najpopularniejsze – angielski oraz niemiecki. Większość bydgoskich liceów proponuje swoim uczniom także naukę języka francuskiego. W III LO im. Adama Mickiewicza oraz I LO im. Cypriana Kamila Norwida masz do wyboru także język hiszpański, a najatrakcyjniejszy język w swojej ofercie nauczania – chiński – posiada V LO im. Leona Kruczkowskiego.

 

W Bydgoszczy znajduje się łącznie dziesięć liceów. Taka ilość sprawia, że możesz być wybredny w wyborze idealnego miejsca do tego, aby rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Choć odległość szkoły od domu jest oczywiście istotna, to nie decyduj się na pierwszą lepszą placówkę. Pamiętaj, że wyniki egzaminu maturalnego, którym po trzech latach w liceum kończy się nauka, będą podstawą do ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej.

 

Komentarze (13)

ABC odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A w którym liceum jest najlepszy profil humanistyczny?

-niedowierzanqo W odpowiedzi do: ABC odpowiedz

VILO

Martyna odpowiedz

witam,czy jest w Bydgoszczy profil w liceum związany z muzyką?

Nikodem odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy któreż z liceów oferuje j. rosyjski jako drugi j. obcy (zamiast niemieckiego)?

Milowa W odpowiedzi do: Nikodem odpowiedz

I Lo

Asia odpowiedz

czy ktoś chodzi do VI, I lub II LO i może wyrazić swoją opinię? warto?

Jj odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jakie LO mam wybrac jak w przyszlosci chce isc na studia politologiczne?

Ola z W odpowiedzi do: Jj odpowiedz

Najlepiej 3.1.8

. odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Czy nie ma czegoś związanego z psycholgią? Proszę, bardzo bym chciała się kształcić w tym kierunku.

Anita W odpowiedzi do: . odpowiedz

w IX LO jest przedmiot psychologia do wyboru w klasie z maturą międzynarodową

xx W odpowiedzi do: Anita odpowiedz

a jest coś jeszcze? bo szczerze nie uśmiecha mi się iść na maturę międzynarodową

Q.q W odpowiedzi do: xx odpowiedz

Nie muszisz, ale wtedy będziesz miała to dopiero na studiach.

Dorcia odpowiedz

kiepsko - to nie wszystkie licea