Licea w Białej Podlaskiej

Licea w Białej Podlaskiej

Licea Biała Podlaska

Biała Podlaska jest miastem, w którym absolwenci gimnazjum mają wiele możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacji. Przed uczniami kończącymi gimnazjum otwiera się wiele drzwi szkół średnich. Mogą oni wybierać spośród 6 liceów, które oferują łącznie 29 klas o różnych ukierunkowaniach. I LO im. J. I. Kraszewskiego zajmuje bardzo wysoką pozycję w rankingu szkół średnich w województwie lubelskim. Na dalszych miejscach znalazło się Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida i II LO im. Emilii Plater. Kandydaci przy składaniu wniosków o przyjęcie muszą zadeklarować języki obce, których chcą się uczyć. A takich licea w Białej Podlaskiej oferują dużo: język angielski, język niemiecki, rosyjski, hiszpański, język francuski, łaciński. Poza klasycznymi profilami klas, szkoły ponadgimnazjalne planują otworzyć klasy nowatorskie. Mowa o klasie dietetecznej i funduszy europejskich w III LO oraz o klasie muzyczno-medialnej i plastyczno-graficznej w IV LO. Szkoły średnie w Białej Podlaskiej pochwalić się mogą laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Licea biorą udział w międzynarodowych wymainach młodzieży oraz współpracują z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnoksztłcące im. J. I. Kraszewskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A-informatyczno-politechniczna - rozszerzona informatyka, język angielski, matematyka lub fizyka
Klasa 1B- medyczna - rozszerzona biologia, fizyka, chemia
Klasa 1C- humanistyczno-prawnicza - rozszerzony język polski, historia, WOS
Klasa 1D- politechniczna - rozszerzona matematyka, geografia, fizyka
Klasa 1F- dziennikarsko-medialna - rozszerzony język polski, język angielski, historia
Klasa 1G- menadżerska - rozszerzona matematyka, język angielski, geografia
Klasa 1H- medyczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka

języki
 • francuski
 • rosyjski
adres

ul. Kraszewskiego 1
21-500 Biała Podlaska
(83) 343 38 12
krzaszak@bialapodl.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa IA- biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka
Klasa IB- humanistyczna - rozszerzony język polski, język obcy, historia, WOS
Klasa IC-matematyczno-geograficzna - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
Klasa ID- matematyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka
Klasa IE- matematyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, chemia
Klasa IG- biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski
Klasa IH- językowy - rozszerzona geografia, WOS, język niemiecki lub rosyjski

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Narutowicza 39
21-500 Biała Podlaska
(83) 343 32 27
platerka@poczta.fm

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A-mundurowa - rozszerzony język polski, matematyka, WOS,język angielski
Klasa 1B- dietetyka/fundusze europejskie - rozszerzona matematyka, biologia, WOS, język polski

języki
 • angielski
 • rosyjski
adres

ul. Leszczynowa 16
21-500 Biała Podlaska
(83) 342 69 51
(83) 341 67 48
zso2bp@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A- humanistyczna - rozszerzony język polski, WOS, historia
Klasa 1B- lingwistyczna - rozszerzony język angielski, język niemiecki, geografia
Klasa 1C- muzyczno-medialna - rozszerzony język polski, język angielski, geografia
Klasa 1D- plastyczno-graficzna - rozszerzona historia sztuki, geografia, język angielski
Klasa 1E- biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka
Klasa 1F- mat-fiz-geo- politechniczna - rozszerzona matematyka, geografia, fizyka
Klasa 1F- mat-fiz-inf- politechniczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Akademicka 8A
21-500 Biała Podlaska
(83) 341 67 81
(83) 341 67 82
staszicbiala@wp.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A- matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, geografia/informatyka/chemia
Klasa 1B- biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub matematyka
Klasa 1C- humanistyczna - rozszerzony język polski, historia, WOS lub geografia

języki
 • angielski
 • łaciński
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Janowska 55
21-500 Biała Podlaska
(83) 342 34 88
(83) 344 03 69
sekretariat@katolickieliceum.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. K. K. Baczyńskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa celna - rozszerzona geografia, WOS, język angielski
Klasa humanistyczno-medialna - rozszerzona historia, język polski, język angielski
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

al. Jana Pawła II 97
21-500 Biała Podlaska
(83) 342 56 51
zdz@bialapodl.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)