Licea w Sulechowie

Licea w Sulechowie

Licea Sulechów

Osoby, które ukończyły gimnazjum mogą skierować swoje podania o przyjęcie do jednego z liceów w powiecie zielonogórskim. Jedną z takich szkół jest LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Kandydaci mogą wybierać pomiędzy pięcioma klasami, w których poza przedmiotami rozszerzonymi prowadzone będą zajecia uzupełniające. We wszystkich klasach będzie to historia i społeczeństwo oraz przyroda. Uczniowie klasy sportowej biorą udział w szkoleniu sportowym zgodnym z programem ogólnopolskich siatkarskich ośrodków szkoleniowych. W kalsie europejsko-językowej dodatkowymi przedmiotami będą podtsawy prawa i podstawy dziennikarstwa. Uczniowie z klasy wojskowej mają zajęcia z przysposobienia wojskowego na terenie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. W liceum w Sulechowie funkcjonuje gazetka szkolna.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa humanistyczna - język polski, historia, język obcy
Klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, fizyka
Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka 
Klasa wojskowa - geografia/wiedza o społeczeństwie

języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
adres

ul. Licealna 10
66-100 Sulechów
(68) 385 25 19
losulechów@wp.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)