Studia podyplomowe Koszalin

Studia podyplomowe Koszalin

Studia podyplomowe Koszalin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Koszalinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Koszalinie 2024

Studia podyplomowe w Koszalinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KOSZALINIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Agent celny podyplomowe zjazdy
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej podyplomowe zjazdy
Autokreacja i budowanie wizerunku podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej podyplomowe zjazdy
Coaching i doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Doskonalenie kompetencji wychowawczych podyplomowe zjazdy
E-commerce dla praktyków podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Hortiterapia podyplomowe zjazdy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką podyplomowe zjazdy
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Kadry i płace podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe zjazdy
Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych podyplomowe zjazdy
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe zjazdy
Logopedia z komunikacją alternatywną podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką podyplomowe zjazdy
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie podyplomowe zjazdy
Menadżer bhp z metodyką podyplomowe zjazdy
Menadżer czasu wolnego i kultury podyplomowe zjazdy
Menedżer czasu wolnego i kultury podyplomowe zjazdy
Migracje i uchodźstwo podyplomowe zjazdy
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia podyplomowe zjazdy
Neuropsychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
Obrona terytorialna podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień podyplomowe zjazdy
Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii podyplomowe zjazdy
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi podyplomowe zjazdy
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego podyplomowe zjazdy
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe zjazdy
Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe zjazdy
Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja podyplomowe zjazdy
Psychopatologie podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek gospodarczych podyplomowe zjazdy
Studia menadżerskie dla praktyków podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
Turystyka uzdrowiskowa i spa podyplomowe zjazdy
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie - menadżer jakości w przemyśle spożywczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zoopsychologia podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KOSZALINIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Politechnika Koszalińska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wyglądają studia podyplomowe w Koszalinie?

W dynamicznie rozwijającym się świecie niejedna osoba posiadająca wyższe wykształcenie, zarówno I jak i II stopnia, zadaje sobie pytanie czy kontynuować naukę i zdobywać nowe kwalifikacje, które otworzą drzwi do awansu lub rozwoju cenionych na rynku pracy umiejętności. Bogata oferta studiów podyplomowych w Koszalinie wychodzi tym dylematom naprzeciw i ma do zaoferowanie wiele ciekawych kierunków.

Ta nieco inna forma studiowania niesie za sobą wiele korzyści, do których z pewnością należy brak ograniczeń przy wyborze interesującego kierunku. Studia podyplomowe są dedykowane dla każdego posiadacza tytułu naukowego począwszy od licencjata i inżyniera.  Ich ogromną zaletą jest możliwość kontynuowania nauki na każdym etapie kariery, bez względu na to czy celem ich podjęcia jest wyspecjalizowanie się w swojej dziedzinie czy szybkie przekwalifikowanie na nowy zawód.

Być może poszerzanie wiedzy w tematyce, która stała się nieoczekiwanie pasją lub bodźcem do rozwoju w dotychczas nieznanym kierunku będzie powodem podjęcia kolejnych studiów. Bez względu na powód z całą pewnością warto zapoznać  się z ofertą studiów podyplomowych w Koszalinie. 

komentarze (0)