Fizyka - Bydgoszcz

Fizyka - Bydgoszcz

Fizyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

fizyka

Odkryj fizykę w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku fizyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek fizyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Fizyka +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka?

Jeśli rozważasz studia na kierunku fizyka, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie mają różne oczekiwania względem kandydatów na studia.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są uzależnione od poziomu i trybu studiów. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

FIZYKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki fizyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W BYDGOSZCZY?

Fizyka to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który pozwoli Ci zrozumieć prawa przyrody, które żądzą światem człowieka.

Studenci mają okazję śledzić technologiczny postęp, a jednocześnie odnajdują się w tradycyjnych obszarach gospodarki, które odnoszą się do przemysłu, służby zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa.

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów składa się z bloków modułowych, które związane są z energią odnawialną lub z fizycznymi podstawami kryminalistyki. Fascynująca nauka pozwoli Ci odnaleźć się na rynku pracy w wielu branżach – zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych, jak i w laboratoriach różnego typu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Fizykę w Bydgoszczy możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Studia fizyczne prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia fizyczne umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje zajęcia ogólne, podstawowe, kierunkowe, ale także specjalizacyjne. W trakcie zdobywania edukacji będziesz miał szansę szczegółowo poznać technologie energii odnawialnej, co sprowadza się do teoretycznych i praktycznych aspektów przekształcania energii słonecznej, cieplnej i chemicznej w inne formy energii w urządzeniach typu ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i superkondensatory.

Studenci uczą się także, w jaki sposób posługiwać się technikami kryminalistycznymi, które czerpią z nauk fizycznych, chemicznych, informatycznych. Poznają pojęcia balistyka, mechanoskopia i traseologia, a także przygotowują się do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

Zdobędziesz potrzebne umiejętności w zakresie pracy eksperymentalnej, analizy danych, stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Fizyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA W BYDGOSZCZY?

Kierunek fizyka w Bydgoszczy daje bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zdobywana wiedza i praktyczne umiejętności ułatwią absolwentom odnalezienie się na różnych stanowiskach w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka:

  • innowacyjne przedsiębiorstwa
  • laboratoria naukowe szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu
  • sektor usług, wymagający zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych
  • laboratoria badawcze, badawczo-naukowe, diagnostyczne

Zapoznanie się z metodami matematycznymi i komputerowymi umożliwi podjęcie pracy w bankowości, ubezpieczeniach, a także w zarządzaniu. Absolwenci pracują także w ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych.

Komentarze (0)