Diagnostyka sportowa - Szczecin

Diagnostyka sportowa - Szczecin

Diagnostyka sportowa - Szczecin

Studia w Szczecin 

diagnostyka sportowa

Odkryj diagnostykę sportową w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Diagnostyka sportowa studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku diagnostyka sportowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Diagnostyka sportowa - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek diagnostyka sportowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Diagnostyka sportowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek diagnostyka sportowa?

Jeśli chcesz studiować diagnostykę sportową, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku diagnostyka sportowa w Szczecinie

Czas trwania studiów na kierunku diagnostyka sportowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

DIAGNOSTYKA SPORTOWA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek diagnostyka sportowa na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIAGNOSTYKA SPORTOWA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

DIAGNOSTYKA SPORTOWA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku diagnostyka sportowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek diagnostyka sportowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku diagnostyka sportowa w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek diagnostyka sportowa w Szczecinie

  • Uniwersytet Szczeciński

 

Popularne kierunki sport i turystyka w Szczecinie

Kierunki sport i turystyka w Szczecinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA W SZCZECINIE?

Diagnostyka sportowa to unikatowy kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, zajmujące się sportem amatorskim i profesjonalnym, zorientowanego na indywidualizację treningów, a także na wiedzę naukową z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nie tylko zagadnienia związane z diagnostyką sportową, ale również umiejętności odnoszące się do pracy laboratoryjnej.

Właśnie dlatego będziesz miał/a okazję poznać nowoczesne metody i techniki badawcze, nauczysz się obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową, a także wykształcisz zdolności analityczne i interpretacyjne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Diagnostyka sportowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kształcenie w ramach diagnostyki sportowej prowadzone jest w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Stacjonarna forma kształcenia to inaczej studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w tym trybie odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz sprawdzić, w jakiej formie są one realizowane. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek diagnostyka sportowa w Szczecinie konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób. W trakcie realizowanych zajęć studenci uczą się obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową, a także rozwijają lub nabywają umiejętności związane z analizą i interpretacją wyników diagnostycznych, które są niezwykle istotne w przypadku projektowania i prowadzenia procesu szkolenia sportowego.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki, elementy odnowy biologicznej i współczesnej rehabilitacji w sporcie, podstawy treningu motorycznego w sportach indywidualnych i zespołowych, kontrola motoryczna, metody diagnostyki molekularnej w sporcie.

Studenci mają okazję poznać nowoczesne sposoby pracy laboratoryjnej, która wykorzystywana jest w trakcie szkolenia sportowego. Wiąże się to z badaniami odnoszącymi się do techniki biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Diagnostyka sportowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA SPORTOWA W SZCZECINIE?

Absolwenci diagnostyki sportowej są przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej, zwłaszcza że współcześni pracodawcy nieustannie poszukują specjalistów mających odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy, chociażby w klubach sportowych czy też w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku diagnostyka sportowa:

  • szkoły mistrzostwa sportowego
  • centra kształcenia sportowego
  • szkółki sportowe
  • akademickie/szkolne kluby sportowe
  • laboratoria naukowe, które zajmują się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej

Absolwenci pracują w charakterze konsultantów/specjalistów, których zadaniem jest wspieranie procesu treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Stają się także specjalistami diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w różnym wieku. Świadczą usługi odnoszące się do poprawnego doboru programów aktywności fizycznej o znaczeniu prozdrowotnym, sportowym, rehabilitacyjnym.

Komentarze (0)