Wychowanie fizyczne - Szczecin

Wychowanie fizyczne - Szczecin

Wychowanie fizyczne - Szczecin

Studia w Szczecin 

wychowanie fizyczne

Odkryj wychowanie fizyczne w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Wychowanie fizyczne studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku wychowanie fizyczne studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Wychowanie fizyczne - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek wychowanie fizyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne?

Jeśli chcesz studiować wychowanie fizyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. Kandydatów może czekać test sprawnościowy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wychowanie fizyczne w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZCZECINIE?

Wychowanie fizyczne to kierunek dla osób, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Tego typu propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przypadku prowadzenia działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. Rozwijają umiejętności interpersonalne, które wpływają na pracę w zespole.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, ale także w salach gimnastycznych i w terenie. Będziesz miał/a okazję wypracować specjalistyczne kompetencje z wybranej dyscypliny sportu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Wychowanie fizyczne możesz studiować w ramach studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata (sześć semestrów) oraz w trakcie drugiego stopnia, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Stacjonarna forma kształcenia to inaczej studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w tym trybie odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz sprawdzić, w jakiej formie są one realizowane. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek wychowanie fizyczne w Szczecinie umożliwi Ci zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci mają szansę zdobyć kompetencje przydatne w zawodzie nauczyciela, ale także istotne w przypadku wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej osób w starszym wieku lub instruktora rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.

Studenci opanowują język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Rozwijają kompetencje kierownicze i komunikacyjne, które wpływają na pracę z drugim człowiekiem (dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne).

Będziesz uczęszczał/a na przedmioty teoretyczne, ale z pewnością weźmiesz udział także w zajęciach o charakterze praktycznym, fizycznym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZCZECINIE?

Absolwenci wychowania fizycznego są przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich rodzajach szkół oraz w innych instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku wychowaniwychoe fizyczne:

 • ośrodki sportowe i rekreacyjne
 • placówki wychowawcze
 • kluby sportowe
 • organizacje społeczne i samorządowe związane z kulturą fizyczną

Możesz podjąć współpracę z instytucjami, które zajmują się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, a także prowadzić działalność gospodarczą, chociażby klub sportowy czy klub fitness. Absolwenci pracują także jako trenerzy personalni. Miejsce zatrudnienia często uwarunkowane jest ukończoną specjalizacją.

Gdzie studiować na kierunku wychowanie fizyczne w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek wychowanie fizyczne w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wychowanie fizyczne w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ważne informacje

wychowanie fizyczne studia

studia sport i turystyka w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki sport i turystyka w Szczecinie

Kierunki sport i turystyka w Szczecinie

Komentarze (0)