Prawo studia online - Warszawa
Dodaj do ulubionych

05.12.2022

Prawo Warszawa - studia online

Studia online na kierunku prawo to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo - studia online w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć w trybie online

 

Studia prawnicze cieszą się renomą i dużym zainteresowaniem. Zawody prawnicze uchodzą za prestiżowe i otaczane są zaufaniem publicznym. W trakcie zdobywanego kształcenia studenci zdobywają wiedzę, doświadczenie i kompetencje do wykonywania zawodu, między innymi radcy prawnego, adwokata, sędziego czy notariusza.

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, a wpływ na to mają także ukończone aplikacje. Mogą pracować w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia online - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PRAWO - STUDIA ONLINE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Prawo - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: online
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prawo - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: online

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które przez poszczególne uczelnie ustalane są indywidualnie. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów, warto pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU PRAWO W WARSZAWIE?

Studia online w Warszawie na kierunku prawo umożliwiają zapoznanie się z różnymi dyscyplinami prawa oraz sposobami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę w zakresie zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii, co z pewnością ułatwi rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych.

Studenci są przygotowywani do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Jednocześnie zdobywają wszechstronne wykształcenie, które pozwoli pracować w zawodzie we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Prawo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Warszawie na kierunku prawo umożliwią Ci nabycie potrzebnej wiedzy, która obejmuje także zagadnienia ogólne z zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Nauczysz się rozumieć teksty prawne, tworzyć pisma procesowe, posługiwać się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów. Studenci są przygotowywani do egzaminu aplikanckiego, ale nie jest on obowiązkowy.

Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się: prawo administracyjne, prawo finansowe i finansów publicznych, historia powszechna prawa, prawo i organizacja ochrony środowiska, bezpieczeństwo publiczne, wprowadzenie do psychologii. Studenci uczą się przemawiać i argumentować.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Warszawie

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU PRAWO W WARSZAWIE?

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie). 

Prawo - studia online w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W WARSZAWIE?

Absolwenci prawa w Warszawie mogą pracować w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), strukturach gospodarki narodowej, instytucjach społecznych i socjalnych, organach administracji rządowej i samorządowej, organach administracji skarbowej, w Policji i służbach mundurowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo:

 • kancelarie
 • organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • korporacje ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
 • administracja rządowa
 • urzędy i izby skarbowe
 • administracja samorządowa
 • policja
 • instytucje finansowe
 • własna firma

Wykształcenie specjalistyczne upoważnia absolwentów do wykonywania zawodów takich jak adwokat, sędzia, radca prawny, komornik, prokurator, notariusz, legislator.

sprawdź wszystko o: studia online

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

Komentarze (0)