edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)