Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Katowice i woj. śląskie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Katowice i woj. śląskie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Odkryj dziennikarstwo i komunikację społeczną na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

Jeśli chcesz studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katowicach i woj. śląskim

Czas trwania studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
75
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
150
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
104
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to popularny kierunek humanistyczno-społeczny, który pozwoli Ci zdobyć podstawy warsztatowe, istotne w zawodzie dziennikarza.

W trakcie realizowanego kształcenia dowiesz się, jak efektywnie budować komunikację w biznesie oraz w jaki sposób budować wizerunek firmy. Nauczysz się tworzyć i redagować teksty oraz działać w obszarze komunikacji multimedialnej (grafika, video).

Zdobędziesz wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii. Dowiesz się, jak redagować i prowadzić strony i portale internetowe, a także nauczysz się posługiwać narzędziami informatycznymi, wymaganymi w pracy redaktorów i specjalistów PR.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikację społeczną możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu nawet przez cały dzień). Pamiętaj, żeby sprawdzić, w jaki sposób uczelnie w Katowicach prowadzą edukację niestacjonarną na wybranym przez Ciebie kierunku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, natomiast tryb niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompleksowo opracowany program studiów w zakresie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wypełniony jest przedmiotami kierunkowymi, ogólnymi, specjalizacyjnymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii.

W trakcie realizowanych zajęć zrozumiesz i będziesz w stanie analizować procesy, które zachodzą w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych pod względem zmian technologiczno-informacyjnych, ale także społeczno-politycznych.

Nauczysz się redagować teksty w formie tradycyjnej i elektronicznej, redagować i prowadzić strony i portale internetowe, a także posługiwać się narzędziami informatycznymi ważnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR.

Rozwiniesz predyspozycje językowe w zakresie języka obcego oraz kompetencje kierownicze. Zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci efektywnie budować komunikację w biznesie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej odznaczają się wysoką sprawnością językową, a także potrafią posługiwać się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz swobodnie funkcjonują w społeczeństwie informacyjnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • redakcje ogólnotematyczne i specjalistyczne
 • stacje telewizyjne
 • telewizja internetowa i kablowa
 • radio internetowe
 • agencje informacyjne
 • agencje reklamowe i PR
 • organizacje samorządowe i pozarządowe
 • urzędy i instytucje, zajmujące się budowaniem wizerunku

Możesz pracować w charakterze redaktora gazety firmowej, redaktora i moderatora portalu społecznościowego, redaktora portalu internetowego. Odnajdziesz się w działach marketingu i promocji, public relations, komunikacji biznesowej. Możesz pracować na stanowisku rzecznika prasowego.

Komentarze (0)