Software Engineering

Software Engineering

Software Engineering

Studia w Poznaniu

software engineering

Odkryj studia software engineering w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Software engineering studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na Software Engineering prowadzone są w języku angielskim i są skierowane w szczególności do osób, które interesują się m.in.: szeroko pojętą inżynierią oprogramowania – w tym wytwarzaniem, wdrażaniem oraz testowaniem różnego rodzaju oprogramowania spełniającego potrzeby klienta. Studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do zmniejszania uciążliwości zawierających błędy oprogramowań czy do rozwiązywania najbardziej palących kłopotów programistycznych.

Absolwenci Software Engineering dzięki rozwiniętym kompetencjom językowym oraz znajomości najważniejszych zagadnień z zakresu inżynierii oprogramowania mogą liczyć na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mają szansę rozwijać się zawodowo m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, firmach technologicznych, jednostkach administracji państwowej czy obiektach naukowo-badawczych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Software Engineering

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Program studiów i przedmioty

Studenci Software Engineering szkolą się w zakresie m.in.: zarządzania projektami; oceniania ryzyka związanego z danym oprogramowaniem; szacowania rozmiaru i pracochłonności wytwarzania oprogramowania; modelowania procesów biznesowych; specyfikowania wymagań dla systemów informatycznych; sporządzania testów akceptacyjnych; projektowania systemów zorientowanych obiektowo; tworzenia architektury oprogramowania; testowania oprogramowania; oceny sprawności oprogramowania.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: metodom, standardom i narzędziom służącym tworzeniu oprogramowania; potrzebom współczesnych klientów firm produkujących oprogramowanie. W trakcie nauki uczestnicy zajęć rozwijają także cenne kompetencje m.in. kierownicze, analityczne czy komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego koordynowania procesem wytwarzania oprogramowania oraz do skutecznego prezentowania wytworzonych rozwiązań.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad wytwarzania oprogramowania; metod rozpoznawania wad oprogramowania oraz sposobów ich niwelowania; podstaw bezpieczeństwa oprogramowania.

Absolwenci Software Engineering mogą podjąć pracę np. na stanowisku kierownika projektu, analityka, architekta lub starszego programisty. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. projektowania, wdrażania i modyfikowania oprogramowania na potrzeby klienta.

Absolwent Software Engineering może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • instytucje edukacyjne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Software Engineering to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Studenci informatyki w trakcie nauki zgłębiają zagadnienia poświęcone np.: sztucznej inteligencji, bazom danych, sieciom komputerowym, cyberbezpieczeństwu, telekomunikacji, programowaniu w różnych językach, zarządzaniu systemami komputerowymi czy projektowaniu grafik i animacji komputerowych. Informatyka to kierunek studiów, który umożliwia studentom zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych m.in. z programowaniem, grafiką komputerową czy zarządzaniem infrastrukturami sieciowymi.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)