Geodezja i kartografia - Rzeszów

Geodezja i kartografia - Rzeszów

Geodezja i kartografia - Rzeszów
Dodaj do ulubionych

22.08.2022

Geodezja i kartografia – studia Rzeszów 2022 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Rzeszowie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania

Opis kierunku

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, m.in. podstawowej z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznej z dziedziny geodezji i kartografii.

 

Praca po studiach

Studia w Rzeszowie na kierunku Geodezja i kartografia dają studentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej czy biurach projektowych.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Rzeszów

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na kierunek Geodezja i kartografia, w przypadku studiów I stopnia (inżynierskich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) to konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i kartografia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Geodezja i kartografia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Rzeszowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. matematyki, nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz kartografii i geodezji.

Praktyczny charakter studiów i możliwość wyboru specjalności daje studentom tego kierunku możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Geodezja i kartografia mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu np. wykonywania pomiarów i opracowywania map numerycznych, określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości czy systemów informacji przestrzennej.

Przykładowe specjalności na kierunku Geodezja i kartografia oferowane przez uczelnie w Rzeszowie to geoinformatyka czy geodezyjne urządzanie przestrzeni.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Rzeszowie takie jak Geodezja i kartografia mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom umiejętności praktyczne potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Podczas trwania studiów studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami, np. jak wykonywać pomiary i opracowywać mapy numeryczne czy jak pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu projektowania struktur terenowych obszarów wiejskich czy podstaw budownictwa.

Przykładowe przedmioty na kierunku Geodezja i kartografia to: pomiary deformacji i przemieszczeń, podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo czy geodezja satelitarna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Kierunki studiów takie jak Geodezja i kartografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w wydziałach geodezji i kartografii urzędów administracji samorządowej i rządowej, w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej czy na stanowiskach inżynierskich w firmach geodezyjnych. Mogą także znaleźć pracę w przedsiębiorstwach, które świadczą usługi informatyczne dla geodetów lub w jednostkach samorządowych i państwowych zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geodezja i kartografia:

 • wydziały geodezji i kartografii urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • ośrodki dokumentacji geodezyjne,
 • stanowiska inżynierskie w firmach geodezyjnych,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi informatyczne dla geodetów,
 • jednostki samorządowe i państwowe zajmujące się gospodarką nieruchomościami,
 • biura geodezyjne i projektowe.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Rzeszów studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Rzeszów studia niestacjonarne

Kierunki geograficzne w Rzeszowie

POZOSTAŁE UCZELNIE W RZESZOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia