Geodezja i kartografia - Kielce

Geodezja i kartografia - Kielce

Geodezja i kartografia - Kielce

Studia w Kielcach na kierunku

geodezja i kartografia

Odkryj kierunek geodezja i kartografia w Kielcach i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Geodezja i kartografia - studia Kielce 2023 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach rozpocznie się 22 maja 2023 r. i potrwa do 28 września 2023 r. | Geodezja i kartografia Kielce - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Kielcach geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejPolitechnice Świętokrzyskiej (Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej PŚK).

 

Opis kierunku

Decydując się na wybór studiów na kierunku geodezja i kartografia, studenci zdobędą umiejętności wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych, opanują znajomość technik komputerowych i typowego oprogramowania geodezyjnego, a także dowiedzą się, w jaki sposób należy posługiwać się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym. Co więcej, w programie zajęć nie zabraknie treści poświęconych gospodarce nieruchomościami czy technologiom informacyjnym.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, jednostkach administracyjnych i samorządowych, a także w różnego rodzaju wydawnictwach kartograficznych.

 

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia w Kielcach?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kartografia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego pod uwagę brany jest wynik ukończenia studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach?

Geodezja i kartografia to innowacyjny kierunek studiów, który ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji, a także typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej. Osoby, które zdecydują się na wybór tego kierunku, zdobędą szeroką wiedzę zarówno z obszaru podstaw prawnych i technologicznych odnoszących się do geodezji i kartografii, jak również wytycznych dyrektyw UE dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej. Co więcej, studenci będą mogli wykorzystać zdobyte w czasie kształcenia umiejętności dzięki odbyciu obowiązkowej praktyki zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia zdobędziesz wszechstronną wiedzę nie tylko z zakresu geodezji i kartografii, lecz również jej poszczególnych dziedzin, takich jak np. geodezja inżynieryjna, nawigacja, pozycjonowanie satelitarne, fotogrametria i teledetekcja, systemy geoinformacyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami. Dodatkowo nauczysz się, w jaki sposób wykonywać opracowania geodezyjno-prawne oraz poznasz liczne zagadnienia z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Co więcej, w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak m.in. geomatyka, techniki pomiarowe w geodezji, komputerowe obliczenia geodezyjne, rachunek wyrównawczy, zastosowania fotogrametrii, systemy geoinformacyjne GIS, programowanie komputerowe, teledetekcja i fotointerpretacja czy statystyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.

 

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz miał przed sobą szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim z łatwością znajdziesz zatrudnienie w firmach geodezyjnych, jednostkach administracyjnych i samorządowych, jak również w przedsiębiorstwach prowadzących działalność inwestycyjną oraz wymagającą wykonywania pomiarów. Co więcej, z Twoich wysokich kwalifikacji chętnie skorzystają też różnego rodzaju instytucje wykorzystujące zarówno umiejętności pomiarowe, jak i informatyczne pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Kielce studia i stopnia

Geodezja i kartografia Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Kielce studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Kielce studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Kielcach

Studia II stopnia

Kierunki geograficzne w Kielcach

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia