Geodezja i kartografia - Kraków

Geodezja i kartografia - Kraków

Geodezja i kartografia - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.05.2023

Geodezja i kartografia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geodezji górniczej i ochrony terenów górniczych czy fotogrametrii.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Geodezja i kartografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w wydziałach geodezji i ochrony środowiska urzędów administracji publicznej, biurach geodezji i terenów rolnych czy biurach projektowych.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Geodezja i kartografia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów, ocenę na dyplomie lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Geodezja i kartografia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Geodezja i kartografia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geodezja i kartografia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. geodezji sotoswanej, geodezyjnej realizacji obiektów inżynierskich, geodezji górniczej czy satelitarnej. Program studiów zakłada także, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. zjawisk i procesów zachodzących w geosferze, metod pozyskiwania danych i opisu zależności geometrycznych, zasad tworzenia opracowań i kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej czy technik pomiarowych do realizacji zadań geodezyjnych. Studenci mogą też poznać oprogramowanie z zakresu geodezji i kartografii, zapoznać się z komputerową interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich, zdobyć umiejętność wykonywania pomiarów realizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych.

Studenci tego kierunku mogą również m.in. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu geometrii i grafyki inżynierskiej, gleboznawstwa, urządzeń wodno-melioracyjnych, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych czy fotogrametrii i teledetekcji. W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Geodezja i kartografia mają też możliwość np. zdobyć wiedzę z zakresu budownictwa i kosztorysowania, podstaw prawa i postępowania administracyjnego czy zdobyć umiejętności zarządzania i obrotu nieruchomościami. Mogą również nauczyć się programować w geomatyce, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu systemów informatycznych w opracowaniach geodezyjnych czy poznać narzędzia informatyczne w geodezji.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Geodezja i kartografia: analizy i harmonizacja danych przestrzennych, komputerowe wspomaganie projektowania inwestycji budowlanych, inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi; pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, ośrodkach wsparcia rolnictwa, biurach geodezji i terenów rolnych, biurach projektowych czy przedsiębiorstwach budowlanych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geodezja i kartografia:

 • wydziały geodezji i ochrony środowiska urzędów administracji publicznej,
 • biura geodezji i tenerów rolnych,
 • biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • przedsiębiorstwa związane z wyceną nieruchomości,
 • ośrodki wsparcia rolnictwa.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Kraków studia i stopnia

Geodezja i kartografia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Kraków studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Krakowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki geograficzne w Krakowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia