Geodezja i kartografia - Olsztyn

Geodezja i kartografia - Olsztyn

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.10.2023

Geodezja i kartografia studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

Geodezja i kartografia w Olsztynie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) lub 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na geodezji i kartografii w Olsztynie w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studenci na kierunku geodezja i kartografia zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza nauk geograficznych, technicznych czy informatycznych. Nieobce będą im także zagadnienia ściśle związane z matematyką. Poza teorią, studenci geodezji i kartografii uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, dzięki czemu posiadają umiejętności korzystania z geodezyjnych narzędzi pomiarowych, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków czy też wykonywania prac geodezyjnych w oparciu o nowoczesne metody.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych, przedsiębiorstwach wydobywniczych, wydawnictwach kartograficznych czy też przedsiębiorstwach budowlanych. Studia wyposażą ich w umiejętności niezbędne do m.in. rozgraniczania i podziałów nieruchomości czy wykonywania wyrysów z ewidencji gruntów.

 

Uczelnie

W Olsztynie geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Specjalności
Współczesne studia z geodezji i kartografii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie: geodezja i technologie informatyczne, geodezja i geoinformatykatechnologie satelitarne w geomatyce... specjalności na geodezji i kartografii w Olsztynie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku geodezja i kartografia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku geodezja i kartografia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak geodezja i kartografia uchodzą za niezwykle popularne wśród propozycji studiów geograficznych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę, matematykę, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, idealną opcją będą studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trakcie tygodnia, zastanów się nad studiami w formie zaocznej. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Geodezja i kartografia to niezwykle zajmujące dziedziny nauki, które zajmują się wyznaczaniem położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania obiektów na mapach, badaniem zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie, technikami pomiarów naziemnych i satelitarnych. Absolwenci zajmują się rozpowszechnianiem informacji o Ziemi jako planecie i środowisku geograficznym, a także zapewnianiem bezpiecznej eksploatacji budowli.

Idealni kandydaci na tego typu studia geograficzne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Bardzo ważne są zainteresowania odnoszące się do geografii i kształtu Ziemi. Jeśli interesują Cię nowe technologie i masz analityczny umysł chłonny wiedzy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują najwyższej jakości kształcenie, które opiera się o interdyscyplinarny program kształcenia oraz nowe technologie.

 

4. Praca po studiach

Studia geograficzne w Olsztynie przygotowują studentów do wykonywania pracy odnoszącej się do geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Absolwenci z powodzeniem zdobywają zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach, które zajmują się wykonawstwem geodezyjnym, a także w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci, którzy stają się wykwalifikowanymi geodetami, zajmują się rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości, wykonywaniem wyrysu z ewidencji gruntów, geodezyjną obsługą inwestycji, pomiarami wysokościowymi, inwentaryzacjami, tworzeniem map do celów projektowych. Absolwenci zajmują się geodynamiką, satelitarnymi technikami pomiarowymi, geodezją fizyczną i grawimetrią geodezyjną, pomiarami premieszczeń, zaawansowaną teledetekcją satelitarną i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do matematyki wyższej z podstawami algebry,
 • podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa,
 • prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami,
 • podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
 • ćwiczenia terenowe z pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii,
 • zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie,
 • elektroniczna technika pomiarowa i monitoring strukturalny,
 • technologia skaningu laserowego
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w zakresie konkretnych specjalności, takich jak na przykład: geodezja i geoinformatyka, zdalne systemy pomiarowe, geodezja gospodarcza, gospodarka nieruchomościami, geodezja i technologie informatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci szczycą się wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się do nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Zapoznają się ze szczegółami nauk takich jak geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami. Rozwijają umiejętności analityczne, techniczne i manualne.

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Uczelnie w Olsztynie oferują kierunek geodezja i kartografia w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia geograficzne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich.

Geodezja i kartografia w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia umożliwiają zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach, które zajmują się wykonawstwem geodezyjnym, a także w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym samym absolwenci chętnie są zatrudniani w samorządzie gminnym i powiatowym, w jednostkach administracji państwowej, w wydawnictwach kartograficznych, w firmach poszukiwawczych, które zajmują się szukaniem surowców typu węgiel i gaz, w firmach geodezyjnych, które działają na zlecenie inwestorów budowlanych.

Geodeci zajmują się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, ewidencją gruntów i budynków, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych, ochroną znaków geodezyjnych, koordynowaniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wydawaniem oficjalnych oświadczeń dla osób prywatnych i firm, nadzorowaniem nad mapami terenów gminnych i powiatowych.

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i ważne umiejętności, które umożliwiają zajmowanie się geodynamiką, zaawansowaną teledetekcją satelitarną, satelitarnymi technikami pomiarowymi, pomiarami premieszczeń, geodezją fizyczną i grawimetrią geodezyjną. Studenci rozwijają się w ramach konkretnych specjalności, które tworzą specjalistów na prawdziwie światową skalę w zakresie geodezji i szacowania nieruchomości, geodezji i nawigacji satelitarnej, kataster nieruchomości, geodezji gospodarczej. Studia geograficzne w tym zakresie są niezwykle innowacyjne i ważne dla każdej gminy i powiatu w całej Polsce, a także firm prywatnych, które zlecają działalnościom gospodarczym w zakresie geodezji i kartografii wykonywanie działań w tym zakresie. Są to studia z pewnością dla osób odznaczających się umysłem ścisłym o pojęciu technicznym.

Gdzie studiować na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 72 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM.

 

Kierunek geodezja i kartografia - uczelnie w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Geodezja i kartografia studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Geodezja i kartografia studia niestacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Geodezja i kartografia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie

 

Uczelnie w Olsztynie - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Geoinżynierii UWM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie?

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie uchodzi za niezwykle renomowany kierunek studiów, ponieważ jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się Ziemia i kwestie geograficzne?
 • Czy masz twórczy, ale także analityczny umysł, który umożliwi Ci pracę w zakresie najnowszych technologii?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę, matematykę, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Matematycznej i tym podobne.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

geodezja i kartografia studia

studia geograficzne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia geograficzne w zakresie geodezji i kartografii uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Damian, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Zawód geodety od zawsze wydawał mi się interesujący, dlatego w liceum zdecydowałem się na profil matematyczno-geograficzny, by następnie znaleźć się tutaj, na studiach geodezyjnych. Kierunek bardzo interdyscyplinarny obfituje w wiedzę odnoszącą się do najnowszych technologii. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Olsztyn studia i stopnia

Geodezja i kartografia Olsztyn studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Olsztyn studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Olsztyn studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia