Geodezja i kartografia - Wrocław

Geodezja i kartografia - Wrocław

Studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

01.02.2024

Geodezja i kartografia studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Geodezja i kartografia - Wrocław
Studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych, jak i wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. W trakcie kształcenia studenci będą mieli okazję poznać współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, wydawnictwach kartograficznych, czy górnictwie. Geodeci i kartografowie mogą pracować także w różnego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia:

 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Geodezja i kartografia to niezwykle szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, która swoim zakresem obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i innych dziedzin. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają zaś prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami, a także planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Studenci omawianego kierunku studiów będą więc mogli wykształcić wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia studenci nauczą się określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki gruntami, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, topograficznych, gospodarczych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Co ważne, w trakcie ćwiczeń studenci będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Dodatkowo bogata oferta specjalności umożliwia maksymalne dopasowanie programu kształcenia do zainteresowań i planów zawodowych studentów.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, działach mierniczych w zakładach górniczych, a także w przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w administracji publicznej, np. w jednostkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia i stopnia

Geodezja i kartografia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Mieście wrocławiu

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu