Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

geodezja i kartografia

Odkryj kierunek geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Geodezja i kartografia studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia oferują zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. W trakcie kształcenia studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz wykonywania opracowań dla zasilenia baz danych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem języków programowania.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, firmach budowlanych czy wydawnictwach kartograficznych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby związali swoją karierę zawodową z szeroko rozumianym górnictwem.

 

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek geodezja i kartografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kartografia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu. Gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Wybór studiów na kierunku geodezja i kartografia to szansa na zdobycie umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych, a także współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży. Co ważne, w trakcie kształcenia studenci poznają też zasady kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz zgłębią zagadnienia związane z zakładaniem małych firm i zarządzania nimi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia studenci zdobędą cenne kompetencje w zakresie numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania. Ponadto nauczą się prowadzenia katastru nieruchomości, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych, a także pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS.

 

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a także w przedsiębiorstwach górniczych. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w wydawnictwach kartograficznych, które zajmują się projektowaniem, dystrybucją oraz sprzedażą map.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

 

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim

Studia II stopnia

Kierunki geograficzne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski