Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

25.01.2024

Geodezja i kartografia studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Geodezja i kartografia - Katowice i woj. śląskie
Studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 23 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Geodezja i kartografia Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Katowicach i woj. śląskim 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia oferują zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. W trakcie kształcenia studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz wykonywania opracowań dla zasilenia baz danych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem języków programowania. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: prawo geodezyjne i gospodarka nieruchomościami, fotogrametria, geomatyka, geodezja satelitarna czy kartografia i topografia.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, firmach budowlanych czy wydawnictwach kartograficznych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby związali swoją karierę zawodową z szeroko rozumianym górnictwem. Pracują na stanowiskach geodetów terenowych, specjalistów GIS, kartografów, inspektorów nadzoru geodezyjnego czy geoinformatyków. Doskonale odnajdują się w biurach geodezyjnych, a także jako specjaliści ds. nieruchomości oraz badacze rynku nieruchomości.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia, w pierwszej kolejności następuje weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu. Gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Wybór studiów na kierunku geodezja i kartografia to szansa na zdobycie umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych, a także współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży. Co ważne, w trakcie kształcenia studenci poznają też zasady kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz zgłębią zagadnienia związane z zakładaniem małych firm i zarządzania nimi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia studenci zdobędą cenne kompetencje w zakresie numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania. Ponadto nauczą się prowadzenia katastru nieruchomości, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych, a także pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS.

 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Śląska w Gliwicach (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a także w przedsiębiorstwach górniczych. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w wydawnictwach kartograficznych, które zajmują się projektowaniem, dystrybucją oraz sprzedażą map.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

 

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim

Studia II stopnia

Geodezja i kartografia w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia