Geodezja i kartografia - Lublin

Geodezja i kartografia - Lublin

Geodezja i kartografia - Lublin
Dodaj do ulubionych

28.07.2022

Geodezja i kartografia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

 

Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają studentowi możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz nauk o Ziemi. Podczas studiów studenci mogą zdobyć umiejętności w zakresie np. nowoczesnych technik wykonywania pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych czy technik programowania i wykorzystania baz danych.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Geodezja i kartografia dają absolwentom szansę na zdobycie pracy na stanowisku inżynierskim czy menadżerskim w firmach geodezyjnych. Mogą również znaleźć pracę w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej czy w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek geodezja i kartografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Lublinie wymaga od kandydata wyników z konkretnych egzaminów maturalnych. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami, jakie przed kandydatami stawia konkretna rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geodezja i kartografia:

 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Geodezja i kartografia to jeden z kierunków, które oferują szkoły wyższe w Lublinie. Student ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin, m.in. matematyki, prawa, nauk przyrodniczych. Do tego kierunek umożliwia zdobyć specjalistyczne umiejętności z zakresu geodezji i kartografii.

Student podczas studiów może nauczyć się np. jak określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości czy jak wykonywać mapy gospodarcze. Przykładowe przedmioty na tym kierunku to: geodezyjne pomiary szczegółowe, informatyka w geodezji czy geowizualizacja.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Geodezja i kartografia mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie geodezji i kartografii. Studenci tego kierunku uczą się teorii, którą potem przekładają na zadania praktyczne. W trakcie studiów mają możliwość zdobyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej, np. projektowanie rozwoju obszarów wiejskich, pozyskiwanie danych dla systemów informacji przestrzennej czy wykonywanie map.

Kierunki studiów w Lublinie, m.in. Geodezja i kartografia, dają studentom możliwość wyboru specjalności. Pozwala to im brać udział w takich zajęciach, które dotyczą ich zainteresowań. Specjalności oferowane przez uczelnie w Lublinie to np. geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami czy geodezyjno-kartograficzne bazy danych.

W ciągu studiów studenci muszą odbyć także praktyki, które mogą przybliżyć im pracę w środowisku, które po studiach może być także ich miejscem pracy.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Kierunki studiów takie jak Geodezja i kartografia mają za zadanie przede wszystkim nauczyć studentów praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności. Wynika to z tego, że w pracy zawodowej najważniejsze będą właśnie umiejętności praktyczne. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szansę zdobyć pracę w firmach geodezyjnych czy w instytucjach i przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych i geoinformatycznych. Mogą również znaleźć pracę w wydziałach geodezji urzędów administracji samorządowej czy państwowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geodezja i kartografia:

 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • stanowiska inżynierskie i menadżerskie w firmach geodezyjnych,
 • wydziały geodezji urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje i przedsiębiorstwa geodezyjne, kartograficzne i geoinformatyczne,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie kartografii i geodezji.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Lublin studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski