Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk

Geodezja i kartografia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

28.11.2022

Geodezja i kartografia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. procesu inwestycyjnego, badania stanu prawnego nieruchomości czy analiz geoprzestrzennych.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Geodezja i kartografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w firmach geodezyjnych, jednostkach geodezyjnych w administracji publicznej czy placówkach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Geodezja i kartografia, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i średnią ocen ze studiów, a także stopień podobieństwa z ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • geografia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Geodezja i kartografia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zapoznać się m.in. z zadaniami współczesnej geodezji i kartografii, obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi oraz opracowaniami kartograficznymi.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Geodezja i kartografia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geodezja i kartografia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. technik pomiarów naziemnych i satelitarnych, relacyjnych baz danych, usprawnienia procesów inwestycyjnych. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą także umiejętności wykonywania pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz ich numerycznego opracowywania.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą m.in. nauczyć się integrować źródła danych, zapoznać się z detektorami wykorzystywanymi w celu rejestracji przestrzennych i innych danych. Mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych stosowanych do przetwarzania danych przestrzennych oraz współczesnych rozwiązań z z zakresu transmisji, agregacji oraz bezpieczeństwa danych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Geodezja i kartografia: geodezja satelitarna z elementami astronomii, teledetekcja – metody zaawansowane, metody analizy zobrazowań teledetekcyjnych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w wydziałach geodezji i kartografii urzędów administracji samorządowej i rządowej, na stanowiskach inżynierskich w firmach geodezyjnych czy w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej. Mogą także znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych czy biurach usług geodezyjnych i projektowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geodezja i kartografia:

 • wydziały geodezji i kartografii urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • firmy geodezyjne,
 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • biura usług geodezyjnych i projektowych.

 

Kierunki geograficzne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia