Religioznawstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

22.03.2023

Religioznawstwo studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Religioznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).
 

Studia na kierunku religioznawstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Religioznawstwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii, teorii oraz typologii religii, a także wpływu religii na kultury.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Religioznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, organach administracji państwowej czy organizacjach zajmujących się sprawami mniejszości religijnych i narodowych.

 

czytaj dalej wszystko o Religioznawstwo - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek RELIGIOZNAWSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Religioznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Religioznawstwo wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Religioznawstwo:

 • język polski,
 • język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język kaszubski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • WOS .

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO?

Religioznawstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe, zajęcia w formie laboratoriów czy konwersatoriów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Religioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Religioznawstwo umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. teorii dotyczących religii czy wpływu religii na kultury i społeczeństwo. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z dziejami tradycji religijnych, poznają religijne aspekty socjologii, pedagogiki, psychologii oraz politologii czy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu ontologii, teologii oraz fenomenologii.

Studenci tego kierunku mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. judaizmu, islamu, chrześcijaństwa oraz innych religii, a także kultury symbolicznej w pradziejach czy systemów religijnych antyku. Kierunki studiów takie jak Religioznawstwo dają studentom także możliwość np. zdobycia wiedzy o wybranych tradycjach religijnych, sztuce sakralnej, hermeneutyce religijnej czy historii i literaturze religijnej.

Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z prawem wyznaniowym, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu badań nad źródłami religii czy poznają literaturę judaistyczną.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Religioznawstwo: judaizm: historia i literatura biblijna; islam: historia i współczesność; język tradycji religijnej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO?

Studia na kierunku Religioznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Religioznawstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO

Studia na kierunku Religioznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach, w których przydatne mogą być wiedza i umiejętności z zakresu nauk o kulturze i religii, a także kompetencje kulturowe. Mogą znaleźć więc zatrudnienie np. w instytucjach kultury, organach administracj państwowej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się sprawami mneijszości religijnych i narodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Religioznawstwo:

 • instytucje kultury,
 • instytucje promocji i upowszechniania kultury i sztuki,
 • organy administracji państwowej,
 • organizacje rządowe i pozarządowe do spraw mniejszości religijnych, narodowych czy uchodźców,
 • media.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Religioznawstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia