Nawigacja - studia wojskowe - Lublin

Nawigacja - studia wojskowe - Lublin

Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Nawigacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku nawigacja - studia wojskowe

22.02.2024

Nawigacja – studia wojskowe Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku 5 (studia inżynierskie) lub 1,5 roku (studia  magisterskie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Nawigacja - studia wojskowe - Lublin
Studia na kierunku nawigacja - studia wojskowe w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

 

Opis kierunku

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe mają na celu wykształcenie ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za użytkowanie systemów nawigacyjnych, a także za zarządzanie ruchem lotniczym. Studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru m.in. przepisów ruchu lotniczego, możliwości bojowych samolotów i sprzętu radiolokacyjnego oraz armii obcych państw czy metodyki naprowadzania. W ramach programu nauczania student ma możliwość wybrania specjalności z zakresu nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego, nawigatora statku powietrznego itd.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku nawigacja – studia wojskowe, pozwalają zdobyć cenną wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej czy fizyki. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w szeregach Sił Zbrojnych RP czy Służb Ruchu Lotniczego. Ich umiejętności są cenione w wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych czy w jednostkach państwowego nadzoru lotniczego. Doskonale odnajdują się również w portach lotniczych cywilnych i wojskowych oraz komórkach technicznych Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jakie przedmioty zadawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Lublinie na kierunek nawigacja – studia wojskowe, wymaga od kandydatów uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu sprawności fizycznej. Kandydat musi także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Poza tym wymagane jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 * Każda uczelnia ma określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe dostarczają informacji z zakresu lotnictwa. Pozwalają także rozwijać studentom umiejętności praktyczne, nauczają procesów nawigacyjnych, zarządzania ruchem powietrznym czy organizowania przepływu ruchu lotniczego. Poza tym w ramach kształcenia student ma możliwość poznania obsługi specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych do nawigowania.

W trakcie całego procesu nauki studenci wybierają jedną z dostępnych specjalności kształcenia, m.in.:

 • Użytkowanie okrętowych systemów pokładowych,
 • Kontrola ruchu lotniczego,
 • Nawigator naprowadzania,
 • Nawigator statku powietrznego.

Uczelnie w Lublinie w ramach kierunku nawigacja – studia wojskowe oferują kształcenie z zakresu nowoczesnych technik nawigacyjnych z zastosowaniem systemów i metod nawigowania satelitarnego.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne częściowo są prowadzone jako szkolenie na symulatorach w ośrodkach Uczelni. Są one wyposażone w najnowsze symulatory lotów, kontrolowania ruchu lotniczego oraz nawigowania samolotów bojowych. Poza tym studenci mogą realizować praktyki w jednostkach wojskowych. Mają do wyboru stanowiska operacyjne kontrolera ruchu lotniczego czy nawigatora statków powietrznych.

Kierunki studiów w Lublinie, do których zalicza nawigację – studia wojskowe, realizują proces dydaktyczny w ramach szkolenia wojskowego. Ma to na celu przekazanie studentom cennych informacji z zakresu nauk humanistycznych, podstaw nauk wojskowych związanych z istotą, prawidłowością i problemami funkcjonowania oficerów w jednostkach wojskowych w warunkach pokoju, zagrożenia czy wojny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie),
 • Studia II stopnia (magisterskie),
 • Jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci studiów na kierunku nawigacja – studia wojskowe, zyskują takie umiejętności i kompetencje, jak np. z zakresu:

 • nauk z zakresu techniki,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działania gospodarki krajowej i międzynarodowej,
 • budowy maszyn, wytrzymałości materiałów,
 • grafiki inżynierskiej.

Efektem kształcenia jest nabycie przez absolwenta umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania kłopotów, jakie wynikają z pełnienia funkcji dowodzenia pododdziałem. W przypadku wyboru przez studenta specjalności nawigator naprowadzania, ma on możliwość zyskania szerokiej wiedzy z pogranicza teorii podstaw nawigacji, konstrukcji i pracy systemów dowodzenia.

Absolwenci specjalności ruchu lotniczego mogą z kolei poszczycić się wiedzą dotyczącą zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu ruchu lotniczego czy umiejętnościami zastosowania systemów i urządzeń radiolokacyjnych.

Wybierając specjalność nawigator statku powietrznego, absolwent może z kolei zyskać wiedzę w zakresie nawigowania, przepisów lotniczych i umiejętności pozwalających na bezpieczne zastosowanie statku powietrznego.

Uczelnie w Lublinie - kierunek nawigacja - studia wojskowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia wojskowe) stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe, trwają 3,5 roku (studia inżynierskie)1,5 roku (studia magisterskie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Nawigacja - studia wojskowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

Po ukończeniu studiów na kierunku nawigacja – studia wojskowe absolwenci mają otwartych wiele zawodowych drzwi. Znajdą zatrudnienie m.in. w Siłach Zbrojnych RP, Centrum Operacji Powietrznych czy w Służbie Ruchu Lotniczego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nawigacja – studia wojskowe

 • na stanowisku dowodzenia podległych Centrum Operacji Powietrznych – nawigator naprowadzania,
 • na stanowisku operacyjnym Lotniskowych Organów Służb Ruchu Lotniczego – kontroler ruchu lotniczego,
 • na stanowisku pokładowego nawigatora wojskowego statku powietrznego – nawigator statku powietrznego.

Studia na kierunku nawigacja – studia wojskowe pozwalają nabyć praktycznych umiejętności dowodzenia i kontroli statków powietrznych. Absolwenci bez problemu znajdą zatrudnienie w tej dziedzinie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja - studia wojskowe Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nawigacja - studia wojskowe Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja - studia wojskowe w Lublinie

Nawigacja - studia wojskowe w Lublinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nawigacja - studia wojskowe w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach