Chemia - Lublin

Chemia - Lublin

Chemia - Lublin

Studia w Lublinie

chemia

Odkryj kierunek chemia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Chemia studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Chemia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek chemia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku chemia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Konkurs świadectw jest bez wątpienia procesem, którego przebieg doskonale znają wszyscy absolwenci uczelni wyższych. Dlatego aplikacja na studia chemiczne nie powinna stanowić większego problemu. Przedmiotami odgrywającymi szczególne znaczenie podczas procesu aplikacji są zazwyczaj: matematyka, biologia, fizyka i astronomia, chemia, fizyka oraz informatyka.

Postaraj się podejść do rozszerzonego egzaminu przynajmniej z dwóch z wymienionych dziedzin. W ten sposób istotnie zwiększysz swoje szanse na rozpoczęcie chemii w Lublinie. Ponadto zadbaj o odpowiednio wczesne zapoznanie się z regulaminem kształcenia, który znajdziesz na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(licencjat)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(magister)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

CHEMIA LUBLIN STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek chemia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

CHEMIA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku chemia w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Kierunki chemiczne w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

 

Zainteresowanie procesami chemicznymi towarzyszyło ludziom od zarania dziejów. Niektórzy z nich wykazywali tak silne zaangażowanie w naukę chemii, że postanowili całkowicie się jej poświęcić w swojej pracy zawodowej. Studia na kierunku chemia przygotowują do pracy w różnorakich laboratoriach badawczych oraz uposażają w pragmatyczną wiedzę na temat otaczającego świata.

Nie wszystkie studia w Lublinie są dla każdego potencjalnego kandydata – fakt ten jest niezaprzeczalny, a jego prawdziwość nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości. Zatem jakimi predyspozycjami powinien wyróżniać się idealny aplikant na chemię? Specyfika studiów na tym kierunku jest obecna w jego nazwie – aby czerpać radość z edukacji na studiach chemicznych, należy lubić chemię, posiadać naturalne zdolności do jej skutecznej i szybkiej nauki, a także interesować się zjawiskami, jakie mają miejsce w przyrodzie i organizmach organizmów żywych. Dodatkowym atutem okaże się zdolność do analitycznego myślenia, logicznego rozwiązywania złożonych problemów oraz rozsądek, który niewątpliwie przyda się podczas laboratoryjnej pracy z potencjalnie niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi. Posiadając taki zestaw cech otrzymujesz gwarancję, że studia na kierunku chemia w Lublinie najprawdopodobniej okażą się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie podeszły do kwestii organizacji specyfiki kształcenia w sposób niezwykle odpowiedzialny i świadomy, dzięki czemu każdy z potencjalnych kandydatów na dowolnie wybrany kierunek uzyska pełnię kompetencji niezbędnych do wywiązywania się ze wszystkich obowiązków zawodowych. Jeżeli postanowisz studiować chemię w Lublinie:,

 • nauczysz się analizowania, opisywania, przechowywania i właściwego kategoryzowania odczynników chemicznych
 • poznasz ich wzajemne zależności i szczegółowy przebieg poszczególnych reakcji chemicznych
 • dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać reakcje fizykochemiczne, których produkty mogą zostać wykorzystane w przemysłowej działalności człowieka
 • poznasz ponadto zasady bezpiecznej pracy z niebezpiecznymi substancjami, dzięki czemu nie narazisz swojego zdrowia na uszczerbek

Ile trwają studia na kierunku chemia w Lublinie?

Studia na kierunku Chemia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Specyfika zatrudnienia po ukończeniu danego kierunku pokrywa się z charakterem kształcenia, jaki przedstawiają poszczególne kierunki studiów w Lublinie. Podążając tym tokiem rozumowania łatwo dojść do wniosku, że ukończenie studiów na kierunku chemia będzie wiązało się z możliwością zatrudnienia w: 

 • laboratoriach badawczych
 • placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy 
 • ośrodkach naukowo-rozwojowych
 • przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
 • handlu i dystrybucji odczynników chemicznych
 • międzynarodowych korporacjach, zajmujących się popularyzacją produktów chemicznych na rynku

 

Ukończenie chemii zagwarantuje ci szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu będziesz w stanie rozwijać ścieżkę swojej kariery w sposób najbardziej optymalny.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)