Środkowoeuropejskie studia historyczne - Katowice

Środkowoeuropejskie studia historyczne - Katowice

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Środkowoeuropejskie studia historyczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Środkowoeuropejskie studia historyczne – studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Środkowoeuropejskie studia historyczne - Katowice
Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | Środkowoeuropejskie studia historyczne Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie dziejów tego regionu Europy. Poznają także techniki warsztatu pracy historyków dziejów Czech, Polski oraz Słowacji. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in.: dzieje Europy środkowej, historia polskiej historiografii w kontekście środkowoeuropejskim, dzieje ziem polskich od czasów najdawniejszych do końca średniowiecza czy historia kultury polskiej.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne umożliwiają uczestnikom podwyższenie kwalifikacji w zakresie koordynacji wydarzeń historycznych związanych z obszarem Europy Środkowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach archiwistów, a także nauczycieli. Niektórzy decydują się na rozwój swojej kariery zawodowej, pracując w instytucjach samorządu i administracji publicznej. 

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Katowicach na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne, adresowana jest głównie do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, którzy pragną kontynuować edukację w tym zakresie.

Kierunki studiów w Katowicach, do których należą środkowoeuropejskie studia historyczne, mają ograniczoną liczbę miejsc, a kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uwzględniana jest ocena uzyskana przez kandydata na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE?

Studia realizowane w ramach kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne to program dydaktyczny przygotowany przy ścisłej współpracy Uniwersytetu ostrowskiego, bystrzyckiego oraz śląskiego. W efekcie słuchacze mogą realizować kształcenie w trzech krajach.

Uczelnie w Katowicach w ramach kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne prowadzą zajęcia w języku polskim, czeskim oraz słowackim. W trakcie zajęć poruszane są głównie kwestie, dzięki którym uczestnicy poznają dzieje tego regionu Europy.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi tych studiów słuchacze mogą zapoznać się z obszernym dorobkiem naukowym wykładowców z różnych krajów. W efekcie uczą się wzajemnych relacji, stosunków politycznych, gospodarczych czy społecznych krajów tego regionu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne kształcą specjalistów, którzy wykazują się znajomością dziejów Europy Środkowej, historiografii i podstaw warsztatu zawodowego. Znają także w stopniu średniozaawansowanym język czeski i słowacki, a także potrafią się nimi swobodnie posługiwać.

Absolwent wykazuje się również obszerną wiedzą w zakresie historii gospodarczej czy kulturowej tych krajów. Poza tym potrafi czytać i interpretować źródła oraz teksty historyczne – w szczególności te związane z Europą Środkową.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Humanistyczny UŚ) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE?

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne trwają 2 lata (studia magisterskie).

Środkowoeuropejskie studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Studia realizowane w ramach kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne podwyższają kwalifikacje absolwentów w zakresie działań z uwzględnieniem tematyki środkowoeuropejskiej. Będą mogli koordynować wszelkiego rodzaju wydarzenia historyczne związane z obszarem Europy Środkowej.

Dzięki zdobytym kompetencjom absolwenci podejmą pracę zarówno w Polsce, jak i w Czechach czy na Słowacji. Znajdą zatrudnienie w instytucjach jako specjaliści, którzy uwzględniają tradycje historyczne i dorobek kultury Europy Środkowej. Odnajdą się na stanowiskach, które wymagają upowszechniania historii tego regionu oraz tradycji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne

  • branża turystyczna,
  • wydawnictwo naukowe,
  • archiwum historyczne,
  • redakcja czasopism,
  • media,
  • instytucje kultury.

Studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne wychodzą naprzeciw potrzebie kształcenia ponadnarodowego. Dyplom uzyskany w ramach tych studiów jest uznawany we wszystkich trzech krajach – w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Środkowoeuropejskie studia historyczne Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Środkowoeuropejskie studia historyczne Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Środkowoeuropejskie studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia