Studia historyczne Katowice

Studia historyczne Katowice

Studia historyczne Katowice

Największy wybór studiów

historycznych w Katowicach

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia historyczne Katowice | woj. śląskie

Historycy upamiętniają dzieje ludzkości, badają przeszłość, by móc uchronić przyszłość przed złymi wydarzeniami, przed powtarzaniem błędów! Historycy czuwają nad dobrem ogółu pełniąc swoją misję edukacyjną. Historycy to pasjonaci życia ludzkiego, badacze tajemnic, poszukiwacze przygód. Na studiach historycznych w Katowicach zdobędziecie wiedzę o wydarzeniach z przeszłości świata i Polski, popracujecie nad umiejętnościami dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, jak i logicznego wyciągania wniosków z przeszłych zdarzeń.

Studia historyczne w Katowicach mają praktyczny wymiar, przygotowują studentów do pracy w archiwach państwowych i samorządowych, jak i do pracy w roli nauczyciela historii. Ciekawą propozycją jest kierunek turystyka historyczna, który przygotowuje przyszłych przewodników, podróżników i pisarzy do upowszechniania historii wśród turystów przybywających do danego regionu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH SĄ STUDIA HISTORYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI HISTORYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Katowicach i Gliwicach

Aby dostać się na studia historyczne w Katowicach musicie przystąpić do konkursu świadectw i wykazać się bardzo dobrze zdaną maturą z historii, języka polskiego, matematyki i dodatkowego przedmiotu. Nie zapominajcie o języku obcym, znajomość angielskiego to dziś podstawa na studiach!

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA HISTORYCZNE W KATOWICACH I GLIWICACH - PODYPLOMOWE

Praca po studiach historycznych

Historycy znajdują zatrudnienie w archiwach samorządowych, państwowych, często zajmują się bieżącą dokumentacją wydarzeń z życia regionu, a także badają pod względem historycznym dorobek materialny, kulturowy i społeczny danej społeczności.

Historycy to również nauczyciele w szkołach podstawowych i zawodowych. Wielu absolwentów historii piastuje ważne urzędy państwowe. Obecny przewodniczący Rady Europy także jest historykiem z wykształcenia. Podobnie jak nasz były prezydent Bronisław Komorowski. Historycy sztuki pracują w muzeach, są kustoszami wystaw, organizatorami ważnych wydarzeń kulturalno-oświatowych.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŚLĄSKI - STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Nauk Społecznych

  • historia - studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, spec. administracja-samorządowa, archiwalna i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska
  • historia sztuki - studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne,
  • turystyka historyczna - studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne,

dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)