Biomedycyna - Rzeszów

Biomedycyna - Rzeszów

Studia na kierunku biomedycyna w Rzeszowie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Biomedycyna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biomedycyna

Uczelnie, gdzie biomedycyna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Biomedical sciences stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biomedical sciences

02.04.2024

Biomedycyna - studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku biomedycyna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności/ ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biomedycyna - Rzeszów
Studia na kierunku biomedycyna w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biomedycyna w Rzeszowie rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i potrwa do 31 lipca 2024 r. | Biomedycyna Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku biomedycyna to interdyscyplinarne kształcenie, które skupia się na badaniu nauk biologicznych i medycznych, a także ich zastosowań w praktyce klinicznej. Studenci zdobywają wiedzę na temat struktury i funkcji kwasów nukleinowych, białek, enzymów oraz innych składników komórkowych na poziomie molekularnym. Uczą się także o strukturze anatomicznej organizmu człowieka oraz jego funkcjonowaniu, w tym o układzie nerwowym, krążenia, oddechowym czy pokarmowym. Poznają również podstawy funkcjonowania układu odpornościowego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku biomedycyna, mogą podjąć pracę jako naukowcy w instytucjach badawczych lub firmach biotechnologicznych, gdzie będą prowadzić badania nad nowymi terapiami, technologiami medycznymi. Znajdą zatrudnienie także w firmach farmaceutycznych zajmujących się badaniami i rozwojem nowych leków, produkcją, kontrolą jakości czy marketingiem farmaceutycznym. Absolwent będzie mógł też pracować w laboratoriach diagnostycznych, prowadząc badania i interpretując wyniki badań.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na ten kierunek ma formę konkursu dyplomów. Uwzględniane są wyniki uzyskane z takich przedmiotów, jak np. język angielski, chemia, biologia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku biomedycyna?

Uczelnie w Rzeszowie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów mających wiedzę zarówno z zakresu nauk biologicznych, jak i medycznych, przygotowały studia na kierunku biomedycyna.

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z biotechnologią medyczną – terapia genowa, komórkowa, inżynieria tkanek czy nowoczesne techniki diagnostyczne. Studenci poznają innowacyjne techniki leczenia i diagnostyki stosowane w medycynie.

Kierunki studiów w Rzeszowie związane z tematyką medycyny i biologii zwykle obejmują również kształcenie w kilku specjalnościach. Nie inaczej jest na kierunku biomedycyna. Studenci mogą kształcić się w kierunku biomedycyny eksperymentalnej lub monitorowania i koordynacji badań klinicznych.

Studenci poznają także podstawy farmakologii – nauki o działaniu leków na organizm, a także o toksykologii – nauce zajmującej się badaniem toksyczności substancji chemicznych. W efekcie zyskują wiedzę na temat mechanizmów działania leków oraz bezpiecznego ich stosowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biomedycyna możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę z zakresu biologii molekularnej, komórkowej czy biochemii, co pozwala im zrozumieć procesy życiowe na poziomie molekularnym i organizacyjnym. Opanowują także techniki laboratoryjne stosowane w badaniach biomedycznych – techniki immunologiczne, badania obrazowe. Potrafią samodzielnie planować, przeprowadzać i analizować eksperymenty.

Efektywnie analizują także dane laboratoryjne oraz kliniczne, wykorzystując narzędzia statystyczne, bioinformatyczne oraz techniki analizy danych obrazowych. Dzięki licznym zajęciom praktycznym, jakie oferują studia w Rzeszowie na kierunku biomedycyna, absolwenci mają także wiedzę w zakresie mechanizmów patofizjologicznych chorób, co umożliwia im zrozumienie ich etiologii, objawów, przebiegu i możliwości terapeutycznych.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek biomedycyna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku biomedycyna?

Studia na kierunku biomedycyna trwają 3 lata (studia licencjackie).

Biomedycyna w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku biomedycyna

Absolwenci mogą pracować w laboratoriach diagnostycznych, przeprowadzając badania laboratoryjne, interpretując wyniki badań oraz współpracując z lekarzami w diagnozowaniu chorób. Znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw badań klinicznych, konsultanci medyczni czy pracownicy administracyjni w szpitalach.

Podejmą pracę także w firmach biotechnologicznych, zajmujących się terapią genową, inżynierią tkanek czy produkcją biologicznych leków. Odnajdą się także jako kierownicy projektów badawczych, zarządzając projektami badawczymi, planując eksperymenty, nadzorując personel badawczy i raportując wyniki badań.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biomedycyna

  • konsulting i doradztwo,
  • kierownicy projektów badawczych,
  • firmy biotechnologiczne,
  • szpitale i placówki opieki zdrowia,
  • laboratoria diagnostyczne,
  • firmy farmaceutyczne,
  • instytucje badawcze.

Kształcenie na studiach biomedycznych przygotowuje studentów do pracy w różnych obszarach nauki biomedycznej, opieki zdrowotnej i przemysłu farmaceutycznego. Absolwenci mogą pracować jako naukowcy, technicy laboratoryjni, specjaliści do spraw badań klinicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i szerokiemu zakresowi wiedzy, absolwent jest więc przygotowany do podejmowania wyzwań związanych z postępem naukowym i poprawą zdrowia publicznego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomedycyna Rzeszów studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biomedycyna Rzeszów studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomedycyna w Rzeszowie

Biomedycyna w Rzeszowie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Biomedycyna w miastach

Nadchodzące wydarzenia