Zdrowie publiczne - Rzeszów

Zdrowie publiczne - Rzeszów

Zdrowie publiczne - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

zdrowie publiczne

Odkryj kierunek zdrowie publiczne w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Zdrowie publiczne studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Rzeszowie politologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Rzeszowskim (Kolegium Nauk Medycznych UR).

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne w Rzeszowie?

Wymagania rekrutacyjne, dotyczące studiów na kierunku zdrowie publiczne, mogą się różnić w zależności od konkretnej uczelni oraz ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Dlatego zanim zdecydujesz się aplikować na te studia medyczne, zapoznaj się z ustaleniami rekrutacyjnymi, jakie są ustalane przez daną placówkę edukacyjną. Przedmiotami, które najczęściej odgrywają główną rolę, są: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

Studia w Rzeszowie na kierunku zdrowie publiczne jest propozycją interdyscyplinarną, która skupia się na uposażeniu przyszłych absolwentów w konkretną, pragmatyczną wiedzę oraz umiejętności, niezbędne do przeciwdziałania skutkom nieprawidłowego odżywiania oraz innym formom zagrożeń konsumenckich, czyhających na społeczeństwo danego kraju. Osoby rozważające podjęcie tego kierunku powinny wykazywać zainteresowanie aspektami prawnymi, ekonomicznymi, medycznymi oraz gospodarczymi świata, a także systemami ochrony zdrowia publicznego, jakimi dysponują dane państwa.

Co więcej, przyszli studenci powinni cechować się sprawnością zarówno umysłową, jak i fizyczną, dodatkowym atutem z pewnością okaże się posiadanie zdolności kierowniczych i umiejętność sprawnego działania pod presją stresu i czasu. Jeżeli twoja sylwetka pokrywa się z predyspozycjami, jakie powinien posiadać idealny kandydat, to takie kierunki studiów w Rzeszowie, jak zdrowie publiczne, bez wątpienia są właśnie dla ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Szczegółowy program kształcenia, jaki jest prezentowany przez uczelnie w Rzeszowie, różni się w zależności od konkretnego kierunku i niekiedy ulega odgórnie ustalonym zmianom. Dlatego w celu uniknięcia ewentualnych rozczarowań, wynikających z nieznajomości siatki studiów, warto odwiedzić stronę internetową wybranych ośrodków akademickich. Wybierając zdrowie publiczne, gwarantujesz sobie uzyskanie wszechstronnych kompetencji, odnoszących się do rozpoznawania czynników środowiskowych, mających negatywny wpływ na zdrowie jednostek oraz całych społeczności, a także przeciwdziałania destrukcyjnemu działaniu czynników demograficznych, socjologicznych oraz psychologicznych na prawidłowe funkcjonowanie ludzi.

Zdrowie publiczne możesz podjąć uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej, a przedmioty wchodzące w skład siatki studiów, to na przykład:

 • ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • polityka społeczna i zdrowotna
 • nauka o człowieku
 • podstawy zdrowia publicznego
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia

Ile trwają studia na kierunku Zdrowie publiczne w Rzeszowie

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zdrowie publiczne w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

Szerokie spektrum możliwości ukształtowania swojej drogi zawodowej po ukończeniu studiów na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie zachęca świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich do podjęcia tego przyszłościowego kierunku. Wszyscy, którzy zdecydują się na studiowanie zdrowia publicznego, będą mogli liczyć na zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej
 • szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym
 • centrach medycznych
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych
 • administracji instytucji medycznych

 

Co więcej, uzyskane na tym kierunku kompetencje mogą okazać się cenne dla takich placówek oświatowych, jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe oraz domy dziecka – propagowanie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i czyhających na nie niebezpieczeństw dnia codziennego jest kluczowe dla wychowania odpowiedzialnego społeczeństwa.

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek zdrowie publiczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Medycznych UR) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zdrowie publiczne w Rzeszowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Rzeszów studia i stopnia

Zdrowie publiczne Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Rzeszów studia stacjonarne

Zdrowie publiczne Rzeszów studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Rzeszowie

dietetyka
Rozwiń

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia