Inżynieria w medycynie - Rzeszów

Inżynieria w medycynie - Rzeszów

Inżynieria w medycynie - Rzeszów
Dodaj do ulubionych

22.08.2022

Geodezja i kartografia – studia Rzeszów 2022 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria w medycynie w Rzeszowie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu bezpiecznej i skutecznej obsługi zinformatyzowanej aparatury medycznej, codziennego nadzoru technicznego nad aparaturą medyczną, a także technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem.

 

Praca po studiach

Studia w Rzeszowie na kierunku Inżyniera w medycynie dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, w firmach komputerowych, które zajmują się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę czy w placówkach służby zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria w medycynie - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek inżynieria w medycynie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria w medycynie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na kierunek Inżynieria w medycynie, w przypadku studiów I stopnia (inżynieryjnych) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) skierowana jest do absolwentów kierunków takich jak: inżynieria w medycynie, inżynieria medyczna oraz inżynieria mechaniczno-medyczna.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria w medycynie:

  • matematyka,
  • informatyka,
  • fizyka,
  • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA W MEDYCYNIE?

Inżynieria w medycynie to kierunek oferowany przez szkoły wyższe w Rzeszowie, który skupia się przede wszystkim na zagadnieniach i rozwiązaniach technicznych dla medycyny. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę inżynierską z zakresu przedmiotów technicznych, m.in. elektrotechniki, elektroniki czy automatyki. Mogą również nauczyć się, jak sprawować nadzór techniczny nad aparaturą medyczną czy jakie techniki stosowane są w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywymi organizmami.

Studenci kierunku Inżynieria w medycynie mogą również zdobyć umiejętność bezpiecznej i skutecznej obsługi wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej.

Program studiów zakłada, że studenci tego kierunku odbędą praktyki, dzięki którym zapoznają się ze środowiskiem możliwej przyszłej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria w medycynie mają za zadanie przede wszystkim umożliwić studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z m.in. projektowaniem rozwiązań dla medycyny, metodami szybkiego prototypowania rozwiązań dla medycyny oraz najnowocześniejszymi trendami techniki medycznej.

Studenci tego kierunku mają również możliwość zdobyć szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych, jak np. robotyka, materiałoznawstwo, elektrotechnika. Program studiów zakłada również, że studenci kierunku Inżynieria w medycynie zdobędą umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, co pozwoli im rozumieć stosowane metody badawcze, pomiarowe i diagnostyczne.

Przykładowe przedmioty na kierunku Inżynieria w medycynie oferowanym przez uczelnie w Rzeszowie to: podstawy biomechaniki, prawne i etyczne aspekty inżynierii medycznej czy tendencje rozwojowe w inżynierii biomedycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA W MEDYCYNIE?

Studia na kierunku Inżynieria w medycynie trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria w medycynie w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria w medycynie Rzeszów studia i stopnia

Inżynieria w medycynie Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria w medycynie Rzeszów studia stacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia