Analityka medyczna - Rzeszów

Analityka medyczna - Rzeszów

Analityka medyczna - Rzeszów
Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Analityka medyczna – studia Rzeszów 2023 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku Analityka medyczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku analityka medyczna w Rzeszowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Rzeszowie analitykę medyczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Rzeszowskim (Kolegium Nauk Medycznych UR).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Analityka medyczna dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. medycyny, farmacji czy biotechnologii oraz w zakresie medycyny laboratoryjnej.

 

Praca po studiach

Studia w Rzeszowie na kierunku Analityka medyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach diagnostycznych, instytutach naukowo-badawczych czy w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne.

 

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na kierunek Analityka medyczna wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka medyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Analityka medyczna to jeden z kierunków studiów oferowanych przez szkoły wyższe w Rzeszowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć podstawową wiedzę z zakresu m.in. nauk medycznych, biologicznych oraz biochemicznych, a także zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej.

Program studiów zakłada także, że studenci tego kierunku zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie współpracy zawodowej z innymi pracownikami ochrony zdrowia z zakresu m.in. działań diagnostycznych.

Studenci kierunku Analityka medyczna mogą również zdobyć wiedzę m.in. o historii medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, prawie medycznym czy organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Rzeszowie takie jak Analityka medyczna mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy w laboratoriach diagnostycznych. Studenci tego kierunku mogą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk biochemicznych, społecznych, medycznych oraz biologicznych, a także w zakresie medycyny laboratoryjnej. Mogą także zdobyć kompetencje do pracy w diagnostyce laboratoryjnej, zgodne z zasadami etyki zawodowej.

Studenci kierunku Analityka medyczna mogą również zdobyć umiejętności w zakresie np. pobierania i przygotowywania materiału do badania, autoryzowania i interpretowania wyników badań, wykonywania badań laboratoryjnych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Analityka medyczna oferowanym przez uczelnie w Rzeszowie to: genetyka medyczna, hematologia laboratoryjna czy podstawy biobankowania.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Studia na kierunku Analityka medyczna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Analityka medyczna w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

Kierunki studiów takie jak Analityka medyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy przede wszystkim w laboratoriach diagnostycznych lub badawczych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, w jednostkach kontrolno-pomiarowych czy w instytucjach naukowych.

Absolwenci kierunku Analityka medyczna mogą również znaleźć pracę w instytutach naukowo-badawczych, a także w przemyśle farmaceutycznym lub biotechnologicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka medyczna:

 • laboratoria diagnostyczne i badawcze,
 • jednostki kontrolno-pomiarowe,
 • instytucje naukowe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • przemysł farmaceutyczny lub biotechnologiczny,
 • pracownik zakładu opieki zdrowotnej, który prowadzi badania kliniczne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Rzeszów studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Rzeszów studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Rzeszowie

dietetyka
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia