Kierunek lekarski - Rzeszów

Kierunek lekarski - Rzeszów

Kierunek lekarski studia - Rzeszów

Hipokrates, określany mianem „ojca medycyny”, powiedział: „Ze wszystkich nauk, medycyna jest najszlachetniejsza”. Trudno nie zgodzić się ze słowami greckiego prekursora medycyny, gdyż dziedzina ta rozwija się w jednym celu, pomagania ludziom. Wszyscy, którzy wyznają zasady Hipokratesa, wybierają Kierunek Lekarski jako drogę kształcenia. Drogę niełatwą i bez możliwości pójścia na skróty.
Kierunek Lekarski w Rzeszowie zakłada uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mają prowadzić do otrzymania dyplomu lekarza, a potem do wykonywania tego zawodu. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych. 
Kierunek Lekarski w Rzeszowie to także rozpoznawanie problemów medycznych, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, planowanie postępowania diagnostycznego, przewidywanie skutków leczenia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek kierunek lekarski możesz studiować na:

Wydział Medyczny UR

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Rzeszowie? Najważniejszymi przedmiotami, które stanowią podstawę procesu rekrutacji są: biologia, chemia, matematyka i fizyka. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału. Wymagania na Kierunek Lekarski w Rzeszowie to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, biochemia, anatomia, histologia, biologia molekularna, fizjologia, zdrowie publiczne, etyka lekarska.
 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Rzeszowie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 
 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Rzeszowie?

Które miasto sprosta naszym oczekiwaniom edukacyjnym? Czy istotny jest tylko kierunek studiów, czy miejsce kształcenia również? Wszystkie ważne pytania warto połączyć w jedno: Jakie ma Kierunek Lekarski w Rzeszowie opinie? Ewelina, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:
„Pochodzę z Rzeszowa i tutaj chciałam się uczyć, zdobywać doświadczenie i tutaj chciałabym wykonywać zawód. Podchodzę do tego bardzo poważnie, bo jestem silnie związana ze swoim miastem i regionem. Nie musiałam wybierać, nie musiałam wyjeżdżać, bo w rodzinnym Rzeszowie mam wszystko, co potrzebne by stać się dobrym lekarzem.” 
 

 


 

 

 

 

Studia na Wydziale Medycznym

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE W RZESZOWIE

KIERUNKI MEDYCZNE W RZESZOWIE

położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)