Kierunek lekarski - Rzeszów

Kierunek lekarski - Rzeszów

Kierunek lekarski - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

kierunek lekarski 

Odkryj kierunek lekarski w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Hipokrates, określany mianem „ojca medycyny”, powiedział: „Ze wszystkich nauk, medycyna jest najszlachetniejsza”. Trudno nie zgodzić się ze słowami greckiego prekursora medycyny, gdyż dziedzina ta rozwija się w jednym celu, pomagania ludziom. Życie ludzkie, niewątpliwie jako wartość najwyższa, powinno być chronione poprzez zapewnienie możliwości pobierania bezpłatnej pomocy medycznej o dowolnej porze dnia i nocy.

W związku z dynamicznym rozwojem na wszystkich szczeblach cywilizacyjnych, w ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele placówek medycznych w niemal wszystkich miejscach świata. Każda z nich nieustannie potrzebuje fachowej opieki lekarskiej, co siłą rzeczy generuje mnóstwo możliwości zawodowych dla abiturientów Kierunku Lekarskiego.

Wszyscy, którzy wyznają zasady Hipokratesa, wybierają Kierunek Lekarski jako drogę kształcenia. Drogę niełatwą i bez możliwości pójścia na skróty. Zawód lekarza nierozerwalnie związany jest z dźwiganiem na swoich barkach odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie. Dlatego wymagania na ten prestiżowy kierunek są bardzo restrykcyjne, a sprostać im będą w stanie jedynie najlepsi z najlepszych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Lekarski w Rzeszowie zakłada uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mają prowadzić do otrzymania dyplomu lekarza, a potem do wykonywania tego zawodu. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych.

Kierunek Lekarski w Rzeszowie to także rozpoznawanie problemów medycznych, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, planowanie postępowania diagnostycznego, przewidywanie skutków leczenia.

 

Dla kogo te studia

Nie od dziś wiadomo, że na studia medyczne, a zwłaszcza Kierunek Lekarski, dostają się tylko najlepsi. Sam przyznasz, że nie chciałbyś, aby ktoś z twojego najbliższego otoczenia trafił pod opiekę niewykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, co mogłoby doprowadzić do tragedii. Jeżeli marzysz o podjęciu tego kierunku, a studia w Rzeszowie są twoim celem, musisz liczyć się z obowiązkiem osiągnięcia bardzo wysokich wyników maturalnych z rozszerzonych przedmiotów przyrodniczych – prawdopodobnie tylko taki wynik da ci szansę na zasilenie grona studentów.

Codzienna praca z ludźmi wymaga odpowiednich kompetencji interpersonalnych, wielu z nich nie da się nauczyć. Dlatego jako przyszły student medycyny musisz być niezwykle empatyczny, wyrozumiały oraz ambitny – przygotuj się na to, że uczęszczanie na wszystkie zajęcia obowiązkowe i wykłady często nie wystarczy do zdania wszystkich egzaminów. Studenci medycyny rezygnują z życia prywatnego na korzyść nauki do zawodu, jednak wynikająca z niego satysfakcja i wynagrodzenie w większości przypadków wynagradzają wszelkie trudy i niedogodności.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kierunek lekarski w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Rzeszowie? Najważniejszymi przedmiotami, które stanowią podstawę procesu rekrutacji są: biologia, chemia, matematyka, fizyka i język obcy nowożytny. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 14.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W RZESZOWIE

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie na Kierunku Lekarskim można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Praca, jaką zdobędziesz po ukończeniu studiów nie będzie w żaden sposób zależna od ukończonego trybu edukacji. Dlatego też każdy z absolwentów tego przyszłościowego kierunku studiów najprawdopodobniej będzie miał identyczne szanse na współczesnym rynku pracy.

 

Wiedza i umiejętności

Wykształcenie kompetentnych lekarzy jest niesamowicie trudnym wyzwaniem, któremu sprostać spróbowały jedynie najlepsze uczelnie w Polsce. W tym celu została zaprojektowana taka siatka studiów, która przeprowadzi przyszłych absolwentów medycyny przez zawiłości przedmiotów kierunkowych przy pomocy najlepszych wykładowców. Jako student Kierunku Lekarskiego musisz być przygotowany na przyswojenie niezwykle rozległej wiedzy z zakresu wszystkich nauk medycznych.

Wymagania na Kierunek Lekarski w Rzeszowie to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:

  • pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa,
  • biochemia,
  • anatomia,
  • histologia,
  • biologia molekularna,
  • fizjologia,
  • zdrowie publiczne,
  • etyka lekarska.

 

Przyszli lekarze poza umiejętnością poprawnego diagnozowania poszczególnych jednostek chorobowych w oparciu o adekwatne badania, będą musieli posiąść odpowiednie do pracy z pacjentem kompetencje społeczne. Podstawy psychologii pozwolą na ukształtowanie empatii tak, aby zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne każdego człowieka mogło znaleźć się w jak najlepszych rękach.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Wyjątkowość Kierunku Lekarskiego polega nie tylko na ogromnej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia zawodowych obowiązków, rygorystycznych procedurach kwalifikacyjnych, którym sprostają nieliczni, ale również na czasie trwania. Opisywany kierunek należy do wąskiego kanonu studiów jednolitych magisterskich. W praktyce oznacza to, że jako student będziesz musiał ukończyć sześcioletni cykl edukacji, jednak nie będzie to wystarczające do zgłębienia wiedzy uprawniającej do podjęcia pracy w zawodzie.

Każdy przyszły lekarz ma obowiązek podjąć kilkuletnie kształcenie w wybranym przez siebie obszarze współczesnej medycyny tuż po ukończeniu studiów. Proces ten, zwany stażem, przygotuje do podjęcia pracy w wybranej placówce medycznej. Innymi słowy – Kierunek Lekarski jest najdłuższym cyklem kształcenia w ramach studiów wyższych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI RZESZÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kierunek lekarski w Rzeszowie

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunki studiów w Rzeszowie dobrze zawczasu zgłębić ich specyfikę i wynikające z niej wymagania, narzucane na każdego z kandydatów. Odpowiednie przygotowanie się do aplikacji pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych rozczarowań, jakie mogą być spowodowane zaistnieniem okoliczności innych od początkowo spodziewanych. Zatem co powinien wiedzieć każdy, kogo marzeniem jest praca na stanowisku lekarza?

Proces rekrutacji na uczelnie medyczne zakłada wybór najlepszych kandydatów, których wyniki maturalne z wiodących przedmiotów przyrodniczych będą możliwie wysokie. Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie przygotowań do egzaminu dojrzałości pamiętaj, że kandydaci, którym nie powiodło się na egzaminie maturalnym z  biologii, chemii oraz fizyki najczęściej mają niewielkie szanse na dołączenie do grona studentów Kierunku Lekarskiego.

Zdobycie tytułu finalisty lub laureata jednego z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z pewnością przybliży cię do rozpoczęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku, również lekarskim.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia w bardzo łatwy i szybki sposób zgłosić swoją kandydaturę na Kierunek Lekarski w Rzeszowie. Postęp technologiczny sprawił, że zarejestrowanie się w bazie aplikantów za pośrednictwem zawartego na stronie internetowej formularza to wszystko, co należy zrobić w ramach pierwszego kroku na drodze do ukończenia wymarzonego kierunku studiów.

Kiedy po ogłoszeniu list przyjętych na Kierunek Lekarski w Rzeszowie odnajdziesz na jednej z nich swoje nazwisko, skieruj swoje kroki do fotografa, celem wykonania zdjęcia o wymiarach określonych przez regulamin uczelni, wraz z którym dostarczysz kserokopię świadectwa maturalnego oraz dokument tożsamości w odgórnie ustalonym terminie, aby zwieńczyć rekrutację i nie zostać skreślonym z listy przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Rzeszowie? Pierwszą placówką, która przyjdzie na myśl znacznej większości odpowiadających na to pytanie będzie oczywiście szpital. Jednak wszechstronne wykształcenie lekarzy i zapotrzebowanie na ich pracę w wielu innych placówkach zdrowotnych wygeneruje szerokie spektrum wyboru, z których każdy będzie rozwojowy i gwarantujący doskonałe perspektywy zarobkowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, przychodnie lekarskie oraz specjalistyczne placówki jak na przykład te związane ze świadczeniem usług w zakresie medycyny estetycznej, czy chirurgii stomatologicznej.

Dla aspirujących do podjęcia kariery naukowej, której skutkiem może być dokonanie odkryć na skalę światową, idealną opcją byłoby podjęcie zatrudnienia w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Żądnym emocji i nagłych skoków adrenaliny, niedoświadczanych przez przeciętnego zjadacza chleba w ciągu całego roku, oraz chcącym nieść pomoc ofiarom wypadków, dla których każda sekunda jest na wagę życia, wrażeń dostarczy praca w pogotowiu ratunkowym.

Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz medyczne uczelnie wyższe będą doskonałe dla abiturientów Kierunku Lekarskiego, którzy pragną szerzyć zdobyte na studiach wiadomości, mogące dać społeczeństwu niezbędne narzędzia między innymi podczas udzielania pierwszej pomocy.

Jakie opinie mają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Które miasto sprosta naszym oczekiwaniom edukacyjnym? Czy istotny jest tylko kierunek studiów, czy miejsce kształcenia również? Wszystkie ważne pytania warto połączyć w jedno: Jakie ma Kierunek Lekarski w Rzeszowie opinie?

Ewelina, studentka pierwszego roku Kierunku Lekarskiego w Rzeszowie, mówi:

„Pochodzę z Rzeszowa i tutaj chciałam się uczyć, zdobywać doświadczenie i tutaj chciałabym wykonywać zawód. Podchodzę do tego bardzo poważnie, bo jestem silnie związana ze swoim miastem i regionem. Nie musiałam wybierać, nie musiałam wyjeżdżać, bo w rodzinnym Rzeszowie mam wszystko, co potrzebne by stać się dobrym lekarzem.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)