Fizjoterapia - Rzeszów

Fizjoterapia - Rzeszów

Studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

25.05.2024

Fizjoterapia – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Fizjoterapia w Rzeszowie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na fizjoterapii w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 7600 zł za pierwszy rok studiów.

Fizjoterapia - Rzeszów
Studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi. W programie kształcenia możemy spodziewać się przedmiotów związanych z np. kształceniem ruchowym i metodyką nauczania ruchu, diagnostyką funkcjonalną w kardiologii i kardiochirurgii, a także planowaniem fizjoterapii w chorobach wieku dziecięcego.

Absolwenci fizjoterapii mogą wybrać spośród wielu specjalizacji, w jakim kierunku rozwinie się ich kariera zawodowa. Mogą zostać fizjoterapeutą klinicznym, pediatrycznym czy geriatrycznym, w zależności od swoich zainteresowań i predyspozycji. Fizjoterapeuci posiadają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach. Często znajdują pracę również w uzdrowiskach oraz w klinikach odnowy biologicznej, gdzie wspomagają kurację, poprawę zdrowia i samopoczucia gości. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci zostają zatrudniani w klubach sportowych, na siłowniach, wspierając zarówno zawodowych sportowców, jak i osoby aktywne fizycznie, które dążą do poprawy swojej kondycji. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i potrwa do 31 lipca 2024 r. | Fizjoterapia Rzeszów - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek fizjoterapia w Rzeszowie

W Rzeszowie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 110 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 7600 zł do 9000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Rzeszowie:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Rzeszowie

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy. fizjoterapia Rzeszów - przedmioty maturalne

Medyczne kierunki studiów w Rzeszowie zazwyczaj posiadają taki sam lub bardzo zbliżony zestaw wymagań rekrutacyjnych. Podejście do rozszerzonej matury z biologii, chemii i fizyki jest podstawą do możliwości snucia marzeń na temat przyszłej kariery zawodowej. Kandydaci na drugi stopień studiów powinni zwrócić uwagę na oceny otrzymywane z egzaminów końcowych.

 

Warto mieć na uwadze fakt, że procedury rekrutacyjne mogą się istotnie różnić pomiędzy poszczególnymi uczelniami. Nie mniej prawdopodobna jest ich zmienność w zależności od wielu czynników, dlatego należy na bieżąco śledzić ustalenia odnośnie aplikacji na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego – odpowiednie przygotowanie kluczem do sukcesu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie

Studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Medycznych UR) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Edukację na Fizjoterapii w Rzeszowie prawdopodobnie rozpoczniesz od przypomnienia sobie znanych już wiadomości z biologii, chemii oraz fizyki, co będzie stanowiło stabilny fundament pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji kierunkowych. Przygotuj się na zgłębienie wiadomości z zakresu podstaw wszystkich nauk medycznych oraz psychologii – w końcu dobry kontakt z pacjentami jest kluczowy dla możliwości kompetentnego pełnienia świadczonych usług.

Praktyczne zajęcia warsztatowe, prowadzone przez sztab najlepszych wykładowców akademickich, nauczą przyszłych Fizjoterapeutów technik wykonywania masażu leczniczego, rehabilitacyjnego, relaksacyjnego, stosowania akupresury oraz akupunktury, a także tworzenia odpowiedniego klimatu w gabinecie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Podstawy psychologii przygotują cię do nawiązywania poprawnego kontaktu z klientem i pozwolą na stworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia.

 

Nabywane umiejętności

Edukację na Fizjoterapii można sprowadzić do dwóch bloków – przedmiotów ogólnych oraz specjalistycznych, zgodnych z kierunkiem kształcenia obranym na dalszym etapie nauki. Przedmioty ogólne wprowadzą cię w świat zagadnień z pogranicza wszystkich nauk medycznych, co umożliwi wstępną diagnozę ewentualnych problemów zdrowotnych pacjentów oraz odesłanie do lekarza danej specjalizacji. Przedmioty kierunkowe, jak sama nazwa wskazuje, ukierunkują cię na konkretny odłam Fizjoterapii, dzięki czemu zostaniesz w kompleksowy sposób przygotowany do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Polecane:

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie

Studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Sprawdź

Fizjoterapia w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po fizjoterapii

Rozważając perspektywy zawodowe po ukończeniu danego kierunku studiów, warto najpierw uświadomić sobie cele kształcenia oraz samą specyfikę edukacji. Tym sposobem w łatwy sposób dojdziemy do wniosku, że Fizjoterapia przygotowuje do podjęcia pracy w różnorodnych placówkach medycznych, nie ograniczając się ściśle do jednej specyfiki, dzięki czemu każdy z absolwentów będzie miał możliwość dokonania najlepszego dla siebie wyboru.

Po ukończeniu Fizjoterapii będziesz mógł postarać się o zatrudnienie w:

  • placówkach rehabilitacyjnych, lecząc wybrane narządy ruchu odpowiednimi technikami,
  • przychodniach i gabinetach lekarskich,
  • gabinetach spa i medycyny estetycznej,
  • szpitalach,
  • placówkach dla sportowców.

Jak wygląda rekrutacja na fizjoterapię w Rzeszowie

Fizjoterapia - rekrutacja na uczelniach w Rzeszowie

sprawdź rekrutacja na studia w Rzeszowie

 

Ile osób na miejsce na fizjoterapię w Rzeszowie

Fizjoterapia w Rzeszowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Rzeszowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Rzeszowski aplikowało 616 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 6 kandydatów.

Ile kosztują studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie? Ceny w 2024 roku wahają się od 7600 zł do 9000 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Rzeszowie

Studia na kierunku fizjoterapia w Rzeszowie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Ponadto fizjoterapię stacjonarnie lub niestacjonarnie można studiować na jednej rzeszowskiej uczelni prywatnej – w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku fizjoterapia można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni w Rzeszowie – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku fizjoterapia oferują dwie szkoły wyższe w Rzeszowie: Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Studia niestacjonarne na tym kierunku są płatne we wszystkich rzeszowskich uczelniach.

Dowiedz się więcej fizjoterpia w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Rzeszowie

Niestacjonarna nauka na fizjoterapii w Rzeszowie jest płątna we wszystkich rzeszowskich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 7600 zł do 9000 zł. ceny - fizjoterapia Rzeszów > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na fizjoterapii w Rzeszowie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej (Uniwersytet Rzeszowski).

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Rzeszów studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Rzeszów studia stacjonarne

Fizjoterapia Rzeszów studia niestacjonarne

Fizjoterapia w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Rzeszowie

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru upragnionego kierunku medycznego nie należy do najłatwiejszych. Procesu decyzyjnego tym bardziej nie ułatwia młody wiek przyszłych maturzystów oraz ich doświadczenie życiowe. Dlatego opinia starszych kolegów na temat wybranych kierunków może nieco rozjaśnić umysł.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Fizjoterapii w Rzeszowie, mówi:

„Dlaczego wybrałam Fizjoterapię? Chyba przez moje problemy z kręgosłupem, z jakimi borykałam się w dzieciństwie. Chciałam po prostu pomagać ludziom, a zwłaszcza dzieciom, które znalazły się w podobnie niekorzystnych sytuacjach. W Rzeszowie mam wszystko, czego potrzebuję – rzetelnie przekazywaną wiedzę, miłych ludzi oraz estetykę otoczenia. Gdybym miała wybierać raz jeszcze, niczego bym nie zmieniała.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia