Ekonomia i finanse - Opole

Ekonomia i finanse - Opole

Studia na kierunku ekonomia i finanse w Opolu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Ekonomia i finanse stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

05.05.2024

Ekonomia i finanse - studia Opole 2024 | woj. opolskie

Studia na kierunku ekonomia i finanse to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Ekonomia i finanse - Opole
Studia na kierunku ekonomia i finanse w Opolu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia i finanse w Opolu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Ekonomia i finanse Opole - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia i finanse łączą w sobie zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów oraz innych pokrewnych dziedzin, takich jak zarządzanie czy prawo gospodarcze. Kształcenie skierowane jest do osób zainteresowanych analizowaniem i rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, jak również podejmowaniem decyzji finansowych w kontekście indywidualnym lub w organizacjach. Studenci uczą się technik zarządzania finansami, rynkami finansowymi czy finansami przedsiębiorstwa. Zdobywają też umiejętności analizowania danych i wykorzystywania ich do podejmowania decyzji.

Praca po studiach

Studia w Opolu na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy w bankowości w roli analityków kredytowych, doradców klienta, specjalistów do spraw inwestycji czy zarządzania ryzykiem. Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach w działach finansowych i zajmować się analizą finansową, planowaniem budżetu, zarządzaniem ryzykiem czy optymalizacją kosztów. Czeka na nich też praca jako makler giełdowy, analityk rynków kapitałowych czy zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Opolu na ten kierunek na I stopień uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na maturze z takich przedmiotów, jak np. język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Kwalifikacja na II stopień jest z kolei przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia po pokrewnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia i finanse?

Ekonomiczne kierunki studiów w Opolu, do których zalicza się ekonomię i finanse to interdyscyplinarny tok nauki, który łączy w sobie teorie oraz praktyki z różnych dziedzin. Pozwala to na wszechstronny rozwój umiejętności analitycznych, finansowych i ekonomicznych.

Studenci uczą się podstaw ekonomii, w tym mikroekonomii, makroekonomii i teorii ekonomicznych. Zdobywają wiedzę na temat ekonometrii i statystyki, a także poznają różne narzędzia i techniki do analizowania danych.

Uczelnie w Opolu na tym kierunku przygotowały wiele metod nauczania, które uwzględniają wykłady prowadzone przez profesorów lub gości z branży, ćwiczenia, dyskusje i analizy, a także pracę zespołową i grupową, która wspiera wymianę wiedzy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia i finanse możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci znają teorie ekonomiczne oraz finansowe, w tym mikroekonomii, makroekonomii, rynków finansowych i polityki gospodarczej. Rozumieją funkcjonowanie gospodarki na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Potrafią analizować dane ekonomiczne i finansowe, interpretować wyniki analiz oraz formułować stosowne wnioski. Znają różne narzędzia i techniki zarządzania finansami. Wiedzą, w jaki sposób pracować z bazami danych i oprogramowaniem do analizowania danych.

Mają też kompetencje społeczne – komunikują się w formie pisemnej i ustnej, prezentują wyniki analiz. Znają zasady i przepisy prawne dotyczące gospodarki, finansów i rachunkowości.

Uczelnie w Opolu - kierunek ekonomia i finanse:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Opolska (Wydział Ekonomii i Zarządzania PO) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku ekonomia i finanse?

Studia na kierunku ekonomia i finanse trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Ekonomia i finanse w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia i finanse

Absolwenci mogą pracować w bankach jako analitycy kredytowi, doradcy klienta, specjaliści do spraw inwestycji czy zarządzania ryzykiem. Odnajdą się też w przedsiębiorstwach, gdzie znajdą zatrudnienie w działach finansowych, zajmując się analizą finansową, planowaniem budżetu i zarządzaniem ryzykiem.

Doskonale odnajdą się także na stanowisku maklerów giełdowych, analityków rynków kapitałowych czy zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Poza tym znajdą zatrudnienie w doradztwie finansowym, ekonomicznym czy biznesowym dla firm.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekonomia i finanse

 • bankowość,
 • finanse korporacyjne,
 • rynki finansowe,
 • konsulting i doradztwo,
 • ubezpieczenia,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe.

Dzięki zdobytym podczas studiów umiejętnościom, absolwenci mogą dopasować swoją karierę do zainteresowań i aspiracji zawodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia i finanse Opole studia i stopnia

Ekonomia i finanse Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia i finanse Opole studia stacjonarne

Ekonomia i finanse Opole studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia i finanse w Opolu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ekonomia i finanse w Opolu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia