Bezpieczeństwo wewnętrzne - Opole

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Opole

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Opole
Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu rozpocznie się 20 kwietnia 2023 r. i potrwa do 21 lipca 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Opole - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Opolu bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Opolskiej (PO), Uniwersytecie Opolskim (UO) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia w Opolu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia interdyscyplinarne, skupiające się przekazywaniu wiedzy i kształceniu w zakresie zagadnień dotyczących dziedzin nauk społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Program studiów dostarcza studentom również praktycznej wiedzy oraz potrzebnych umiejętności z obszaru zarządzania w sytuacjach kryzysowych, studenci uczą jakie działania powinno się podejmować i wdrażać podczas zamachów, a także klęsk żywiołowych, jak i również pandemii w celu przeciwdziałaniu, czy ich ograniczaniu. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących społecznych oraz prawnych elementów tworzących podstawę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Opolu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 
 
Praca po studiach
Absolwenci z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak na przykład organizatorzy akcji ratunkowych, specjaliści z zakresu odnoszącego się do zarządzania kryzysowego czy też jako pracownik administracji publicznej, służb, policji, straży, a także inspekcji. Studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu elementów nauk dotyczących obronności, bezpieczeństwa, a także nauk ścisłych takich jak matematyka czy informatyka.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku architektura to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk technicznych oraz wiedzy z obszaru inżynierii.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu umiejętności, które są potrzebne, a wręcz bywają niezbędne do pracy w sektorze związanym z bezpieczeństwem państwa, studenci nauczą się pracy w zespołach oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, studenci nauczą się także samoobrony, decyzyjności oraz poszerzą wiedzę z zakresu dotyczącego topografii.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z obszaru nauk społecznych, języka obcego czy zasad etycznych, studenci będą potrafili dokonywać analiz i stosować się do zasad prawnych obowiązujących w tym zakresie oraz poznają procedury odnoszące się do bezpieczeństwa, ale i zarządzania kryzysowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W OPOLU?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W OPOLU ?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu elementów nauk dotyczących obronności, bezpieczeństwa, a także nauk ścisłych takich jak matematyka czy informatyka, ze znajomością języka angielskiego, mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci mogą rozpocząć pracę między innymi na takich stanowiskach jak na przykład, organizatorzy akcji ratunkowych, specjaliści z zakresu odnoszącego się do zarządzania kryzysowego czy też jako pracownik administracji publicznej, a także w działaniach wojska, policji, straży granicznej czy urzędach celnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Funkcjonariusz policji, więziennictwa,
 • Służba celna,
 • Pracownik samorządowych instytucji publicznych,
 • Specjalista w zespołach reagowania kryzysowego, pełniący funckcje zarządzające i kierownicze,
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa w Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa w Agencjach Wywiadu,
 • Pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży,
 • Pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa w urzędach gmin, powiatów, województw, urzędy pracy,
 • Specjalista od bezpieczeństwa w państwowych jednostkach organizacyjnych,
 • Pracownik zespołów reagowania kryzysowego.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Opolskim oraz jako specjalność na Politechnice Opolskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu:

 

czytaj dalej uczelnie w Opolu

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Opolu

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Opolu
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Opolu 
 

Uczelnie w Opolu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Opolski (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Opole studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Opole studia stacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Opolu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia