Finanse i rachunkowość - Opole

Finanse i rachunkowość - Opole

Advertisement

Finanse i rachunkowość - Opole
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Finanse i rachunkowość studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Opolu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Opolskim (Wydział Ekonomiczny UO) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. 
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także prawa podatkowego.

 

Praca po studiach

Studia w Opolu na kierunku Finanse i rachunkowość dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach rachunkowych, działach księgowości przedsiębiorstw, bankach czy zakładach ubezpieczeń.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet Opolski

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Opolu na kierunek Finanse i rachunkowość, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • geografia,
 • WOS,
 • historia,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Opolu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych czy planów finansowych.

Kierunki studiów w Opolu takie jak Finanse i rachunkowość dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi. Przykładowe specjalności oferowane przez uczelnie w Opolu na kierunku Finanse i rachunkowość: doradztwo podatkowe, specjalista kadr i płac, bankowość i usługi finansowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. finansów publicznych, rachunkowości finansowej, rynku pieniężnego i kapitałowego czy bankowości, a także ekonomii i socjologii. Studenci tego kierunku mogą zdobyć umiejętności dotyczące m.in. przeprowadzania operacji na rynku kapitałowym, analizy i oceny ryzyka finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy sporządzania sprawozdań finansowych.

Kierunki studiów takie jak Finanse i rachunkowość dają studentom również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. zjawisk gospodarczych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym, a także nowoczesnych narzędzi stosowanych w zarządzaniu instytucjami finansowymi.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą też m.in. zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania projektami bankowo-ubezpieczeniowymi, nauczyć się prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy wdrażać systemy kontroli i audytu wewnętrznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Finanse i rachunkowość w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako analitycy biznesu, konsultanci biznesowi, specjaliści ds. inwestycji, kontrolerzy finansowi, księgowi, agenci ubezpieczeniowi czy doradcy finansowi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak np. kancelaria doradztwa podatkowego, jednostki administracji publicznej, biura rachunkowe, działy kadr i płac czy banki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • analityk biznesu,
 • konsultant biznesowy,
 • specjalista ds. inwestycji,
 • kontroler finansowy,
 • księgowy,
 • agent ubezpieczeniowi,
 • doradca finansowy,
 • kancelaria doradztwa podatkowego,
 • jednostki administracji publicznej,
 • biura rachunkowe,
 • działy kadr i płac,
 • banki.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Opole studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Opole studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Opole studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Opolu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia