Studia ekonomiczne Opole

Studia ekonomiczne Opole

Studia ekonomiczne Opole

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Opolu

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Opole | woj. opolskie

Studia ekonomiczne w Opolu od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie. Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji.

Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne w Opolu to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W OPOLU

SORTOWANIE:

KIERUNKI EKONOMICZNE W OPOLU

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Opolu należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy.

Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Opolu

Studia ekonomiczne nigdy nie utracą prestiżu, ponieważ wykształcenie pozyskane w ich obszarze zawsze będzie potrzebne i perspektywiczne. W zakresie dziedzin ekonomicznych funkcjonuje kilka dyscyplin i kandydaci kierujący uwagę w stronę Opola na pewno odnajdą taką, która zainteresuje ich najbardziej. Studia ekonomiczne w Opolu to nie tylko sztandarowa Ekonomia, lecz także Finanse i rachunkowość, a dodać należy jeszcze do nich liczne specjalności. Czy oferta tego rodzaju kształcenia jest równie interesująca w wymiarze niestacjonarnym? Tak. Osoby planujące podjąć kształcenie w trybie innym niż stacjonarny bez trudu otrzymają możliwość wyboru. Na co należy zwrócić uwagę podejmując decyzję związaną ze studiowaniem? Studia niestacjonarne dzielą na studia wieczorowe i zaoczne, lecz ta pierwsza grupa występuje znacznie rzadziej. Co się z tym wiąże niektóre uczelnie, pod określeniem studiów niestacjonarnych rozumieją wyłącznie studia zaoczne. Zaoczne, czyli jakie?

Studia zaoczne realizowane są w ramach weekendowych zjazdów, czyli studenci uczestniczą w zajęciach w soboty i niedziele. Bardzo często czas niewypełniony obowiązkami na uczelni wykorzystują na jakąś pracę, pomagającą w utrzymaniu i podreperowaniu studenckiego budżetu. Warto jeszcze wspomnieć, że ze studiami niestacjonarnymi wiąże się nie tylko inna częstotliwość zajęć, lecz płynąca z niej możliwość rozwinięcia w sobie konkretnych umiejętności. Jakich? Między innymi zarządzania czasem, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, czy organizacji pracy własnej.

STUDIA EKONOMICZNE W OPOLU - PODYPLOMOWE

A
D
K
R
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Opolu to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

W Opolu znajdują się dwie najważniejsze uczelnie publiczne: Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Obie oferują swoim studentom możliwość dostania się na studia ekonomiczne. Poniżej przyjrzymy się ofercie tych dwóch, ale też kilku innych uczelni opolskich.

 


UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Opolski zaprasza na Wydział Ekonomiczny, gdzie otwarte są kierunki na studiach I i II stopnia:

Studia I stopnia:

 • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Techniki informacyjne i ekonometryczne w ekonomii, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, Gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa, Gospodarka miejska i regionalna.
 • Gospodarka przestrzenna (stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie).
 • Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne).
 • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie marketingowe oraz Zarządzanie kapitałem społecznym.

Studia II stopnia:

 • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Analityka gospodarcza, Systemy i procesy logistyczne, Ekonomia menedżerska, Polityka społeczna, Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną, Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza.
 • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze rolnym, Zarządzanie w sektorze publicznym.

dowiedz się więcej

 

Na Uniwersytecie Opolskim organizowane są również studia ekonomiczne podyplomowe. Katedra Organizacji i Zarządzania prowadzi zajęcia na kierunkach: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katedra Finansów i Rachunkowości prowadzi zajęcia na kierunkach: Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach. Zakład Teorii Ekonomii prowadzi zajęcia na kierunkach: Pośrednik i zarządca nieruchomości oraz Wycena nieruchomości.

 


POLITECHNIKA OPOLSKA STUDIA EKONOMICZNE

Kolejną największą uczelnią w mieście jest Politechnika Opolska. Utworzony na jej terenie Wydział Ekonomii i Zarządzania pozwala na studiowanie na kierunkach:

 • Administracja - Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).
 • Ekonomia - Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).
 • Zarządzanie - Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).
 • Ekonomia - Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Ekonomia społeczna oraz Zarządzanie i ekonomia regionu.
 • Zarządzanie - Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Logistyka menedżerska.

dowiedz się więcej

 

Politechnika Opolska prowadzi także nabór na studia ekonomiczne podyplomowe, na wybranych kierunkach: Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Zarządzanie w energetyce odnawialnej – fotowoltanika, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rachunkowość i finanse dla nauczycieli, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli oraz Biznes Międzynarodowy: Unia Europejska - Chiny.

 

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych na kierunkach:

 • Finanse i Rachunkowość - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Bankowość i doradztwo finansowe, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowość, Zarządzanie podatkami oraz Prawo w finansach
 • Zarządzanie - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Menedżer marketingu i sprzedaży, Psychologia i komunikacja w biznesie, Specjalista BHP, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem oraz Prawo w zarządzaniu firmą. Studia na kierunki Zarządzanie można kontynuować na studiach uzupełniających magisterskich II stopnia, ze specjalnościami: Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkimi, Zarządzanie biznesem, Zarządzanie finansami i rachunkowość oraz Zarządzanie w sektorze publicznymi. Na studiach II stopnia łączonych ze studiami podyplomowymi można studiować Zarządzanie, ze specjalnościami: Menedżer finansista, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie w sektorze publicznymi.

Studia ekonomiczne podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu to m. in.: Administracja – zarządzanie i organizacja, Business studies in English, Coaching w biznesie, Kadry i płace, Księgowość i płace w małej firmie, Lean Management w praktyce, Logistyka w biznesie, Podatki - doradztwo podatkowe, Psychologia w biznesie, Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza i controlling, Studia menedżerskie, Transport i spedycja, Wycena nieruchomości oraz Zamówienia publiczne.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu prowadzi zajęcia na studiach ekonomicznych, na kierunkach:

 • Ekonomia - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Analiza rynku i strategie przedsiębiorstw, Eurologistyka i transport, Gospodarka i administracja publiczna oraz Rachunkowość i finanse.
 • Finanse i rachunkowość - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Rachunkowość małych i średnich firm, Rynek finansowy, Audyt i controlling, Analityk finansowy.
 • Logistyka - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Ekologistyka, Eurologistyka i logistyka międzynarodowa, Logistyka służb mundurowych i logistyka humanitarna, Logistyka w biznesie, Transport krajowy i międzynarodowy, Systemy informatyczne w logistyce oraz Logistics management.
 • Zarządzanie - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Analiza rynku i strategie przedsiębiorstw, Bankowość i usługi finansowe, Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie transportem, Menedżer sportu i turystyki – organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi i turystycznymi, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej, Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna, Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie, Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Administracja - Studia I stopnia, ze specjalnościami: Administracja finansowo-gospodarcza, Administracja i gospodarka samorządowa, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Administracja usług społecznych i socjalnych, Administracja wymiaru sprawiedliwości, E-administracja i gospodarka oraz Polityka społeczna i ludnościowa.
 • Zarządzanie - Studia II stopnia, ze specjalnościami: Bankowość i usługi finansowe, Menedżer sportu i turystyki – organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi i turystycznymi, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej, Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna, Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie transportem i logistyka oraz Zarządzanie w administracji.

Ekonomiczne kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu to: Administracja publiczna, Egzekucja administracyjna, Logistyka i zarządzanie kryzysowe, Menadżer turystyki i sportu, Organizacja pomocy społecznej (specjalizacja), Rachunkowość i finanse, Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, Wiedza o społeczeństwie i etyka (studia kwalifikacyjne), Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości (studia kwalifikacyjne), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie w placówkach oświatowych, Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)