Pedagogika studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Pedagogika studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Pedagogika studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia zaoczne w Trójmieście

pedagogika

 

Odkryj pedagogikę w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia niestacjonarne (zaoczne) - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Kierunki studiów w Trójmieście można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybór drugiej opcji, mianowicie studiów zaocznych wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni i może się zmieniać w zależności od różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą. Uczelnie w Trójmieście często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i różnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (zaoczne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (zaoczne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Trójmieście?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Okres dzieciństwa i wczesnej młodości ma niebagatelny wpływ na wiele aspektów naszego dorosłego życia. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wszystkim dzieciom zapewnić prawidłowe warunki rozwoju i nieograniczony dostęp do edukacji, która jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim ogromnym przywilejem. Choć w tym procesie dużą rolę odgrywają rodzice lub prawni opiekunowie, to duże znaczenie ma udział specjalistów z tego obszaru. Ich kształceniem zajmuje się kierunek pedagogika w Trójmieście.
Idealni kandydaci na studia pedagogiczne w Trójmieście powinni interesować się naukami humanistycznymi, psychologicznymi, społecznymi i socjologicznymi. Bardzo istotną kwestią jest umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, cierpliwość, kreatywność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek pedagogika w Gdańsku lub w Gdyni.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia pedagogiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którym zależy na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i gruntownego przygotowania zawodowego. Biorąc pod uwagę tego typu tendencje, uczelnie w Trójmieście coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia.
Kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym możesz realizować na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, a także na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Aby wybrać najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich oczekiwań opcje kształcenia, powinieneś dokładnie zapoznać się z informacjami dostępnymi na oficjalnych stronach internetowych uczelni.
Tematyka zajęć na kierunku pedagogika w Trójmieście będzie oscylować głównie wokół treści powiązanych z naukami społecznymi, psychologicznymi czy humanistycznymi. Studenci będą mieli okazję poznać różnorodne dziedziny pedagogiki oraz nauczyć się różnorodnych metod wychowawczych i edukacyjnych. W siatce zajęć znajdzie się wiele inserujących przedmiotów, takich jak: wprowadzenie do praktyki pedagogicznej, etyka zawodu pedagoga, patologie społeczne, edukacyjne zastosowanie komputerów czy współczesne koncepcje resocjalizacji.
 

4. Praca po studiach

Studia w Trójmieście, dzięki swoim programom kształcenia dopasowanym do realiów współczesnego świata, kształcą specjalistów, którzy bez problemu odnajdują się na obecnym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku pedagogika w Gdyni i w Gdańsku.
Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w zawodzie pedagoga. Bez problemu znajdziesz zatrudnienie w szkołach na stanowisku pedagoga, ośrodkach wychowawczych czy poradniach psychologicznych. Równie ciekawym wyborem może być praca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii czy świetlicach środowiskowych, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę psychologiczną. Absolwenci mogą wykonywać zawód kuratora lub animatora czasu wolnego. Jednak twoja dokładna ścieżka kariery będzie zależeć od ukończonej specjalizacji.
Uczelnie w Trójmieście mają w swoich ofertach studia, które można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Należy do nich także kierunek pedagogika w Gdańsku i w Gdyni. Forma niestacjonarna skierowana jest do wszystkich osób, które chcą połączyć naukę z innymi, codziennymi aktywnościami. Jeżeli zdecydujesz się na te opcję, musisz pamiętać, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru.
W trakcie ciekawych i rozwijających zajęć oraz wykładów będą poruszane kwestie związane z naukami humanistycznymi, socjologicznymi oraz psychologicznymi. Studenci będą mieli okazję poznać różne dziedziny pedagogiki oraz zaznajomić się z metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy pedagoga. Co więcej, wykształcisz bardzo ważne kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność czy umiejętność pracy zespołowej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, między innymi:
 • teoretyczne podstawy diagnozowania
 • patologie społeczne
 • wprowadzenie do pedagogiki
 • patologie społeczne
 • podstawy pracy pedagoga szkolnego
 • edukacyjne zastosowanie komputerów

 

Oprócz bloku podstawowego, w ofercie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, terapia pedagogiczną z elementami arteterapii, logopedia czy pedagogika pracy z BHP to tylko niektóre z nich.
Dokładną listę specjalizacji znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni. Ponadto, studenci rozwiną swoje zdolności językowe na lektoracie z wybranego języka obcego, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na międzynarodową karierę. W programie przewidziano także rozwijające koła naukowe, zajęcia uzupełniające czy bogatą ofertę wymian studenckich.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Uczelnie w Gdańsku i w Gdyni zazwyczaj mają w swojej ofercie studia, które można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Kierunek pedagogika nie stanowi w tym przypadku wyjątku. Studia licencjackie przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, którym zależy na zdobyciu wyższego wykształcenia.
W tym przypadku nauka trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Natomiast, studia magisterskie będą idealnym wyborem dla osób, które ukończyły studia wyższe. Jeżeli zdecydujesz się na te opcję na naukę poświęcisz dwa lata. Po uzyskaniu tytułu magistra będziesz mógł kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Absolwenci studiów pedagogicznych mogą liczyć na wiele ciekawych i rozwijających ofert pracy. Uzyskane wykształcenie, wiedza i kwalifikacje otworzą im wiele zawodowych drzwi, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Po ukończeniu studiów będziesz przede wszystkim przygotowany do zawodu pedagoga. Bez problemu znajdziesz zatrudnienie w szkołach, ośrodkach wychowawczych czy domach opieki społecznej. Równie ciekawą opcją może być praca w świetlicach środowiskowych, placówkach oświatowo-wychowawczych czy instytucjach kulturalnych.
Po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji będziesz mógł związać swoją przyszłość z firmami specjalizującymi się w doradztwie zawodowym, a także z zawodem specjalisty do spraw BHP. Ścieżka naukowa, jaką jest pedagogika resocjalizacyjna przygotuje Cię do pracy w placówkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz kuratorskich zespołach sądowych.
Absolwenci często decydują się na karierę w gabinetach psychologiczno-pedagogicznych lub założenie własnej działalności gospodarczej o podobnym profilu. Co więcej znajdziesz zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego i administracyjnego, szkoleniowca lub przedstawiciela handlowego.
Ponadto, możesz podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach kultury, a także w wydawnictwach specjalizujących się w wydawaniu literatury dziecięcej lub edukacyjnej. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym uzyskanie nowych, interesujących perspektyw zawodowych.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pedagogika w Trójmieście?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika w Trójmieście powinieneś spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszą kwestią jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów. Dokładne wymagania rekrutacyjne znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni.
 
W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:
 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Trójmieście?

Studia pedagogiczne nadal są jednymi z chętniej wybieranych przez studentów w całej Polsce. Zapotrzebowanie na pedagogów jest niezmiennie takie samo, dlatego też ukończenie tego typu studiów jest gwarancja stabilnej pozycji na rynku pracy. Jeżeli ty także chciałbyś aplikować na kierunek pedagogika w Gdańsku lub w Gdyni, powinieneś zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami:
 • Czy interesują Cię tematy z pogranicza nauk psychologicznych, socjologicznych i humanistycznych?
 • Czy jesteś osobą enzymatyczną, komunikatywną i otwartą?
 • Czy chciałbyś zawodowo pracować z dziećmi i młodzieżą?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek pedagogika. Jeżeli chcesz dostać się na wymarzony kierunek postaraj się osiągnąć jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmiotami, które najczęściej brane są pod uwagę w rekrutacji na tego typu kierunek są język polski, język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia lub biologia.
Dodatkowym atutem, które wyróżni Cię na tle innych kandydatów będą osiągnięcia z olimpiad i konkursów naukowych. o pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty. Najczęściej jest to: oryginał i kopia świadectwa maturalnego, komplet zdjęć legitymacyjnych oraz podanie o przyjęcie na studia.
Dokładne informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Kierunek pedagogika w Gdańsku i w Gdyni co roku przyciąga wielu chętnych, którym zależy na zdobyciu przyszłościowego wykształcenia.

Tak o studiach pedagogicznych w Gdańsku wypowiada się Emilia, studentka drugiego roku:

Wybrałam pedagogikę, ponieważ od zawsze chciałam pracować z dziećmi i młodzieżą. Uważam, że zawód pedagoga wymaga powołania, empatii i dużego zrozumienia, a jednocześnie przynosi mnóstwo satysfakcji i spełnienia. Cieszę się, że już niedługo będę mogła go wykonywać, do czego doskonale przygotowują mnie studia w Gdańsku.

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)