ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GOSPODARCZYM

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GOSPODARCZYM

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GOSPODARCZYM

Studia w Lublinie

zarządzanie rozwojem regionalnym

 

Odkryj studia zarządzanie rozwojem regionalnym w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie rozwojem gospodarczym studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie rozwojem regionalnym to nowoczesna propozycja kształcenia, która umożliwia zdobycie wiedzy odnoszącej się do zrównoważenia rozwoju gospodarki oraz procesów gospodarczych realizowanych w skali regionalnej, krajowej, międzynarodowej.

Absolwenci są przygotowywani do pracy w organach administracji państwowej i w samorządach terytorialnych, w agencjach rozwoju regionalnego, regionalnych biurach analitycznych i projektowych, w biurach promocji i w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich, a także w organizacjach pozarządowych o zasięgu regionalnym.

Zapoznasz się z działaniem samorządów terytorialnych, ekonomiką miast i regionów, problemami i strategiami rozwoju regionalnego i lokalnego, tworzeniem i wdrażaniem programów rozwoju regionalnego. Nauczysz się sporządzać i opracowywać dokumenty analityczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, a także opracowywać plany rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i zarządzać nimi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GOSPODARCZYM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)