Studia logistyczne Bielsko- Biała

Studia logistyczne Bielsko- Biała

Studia logistyczne Bielsko- Biała | woj. śląskie

Osoby, które po długich namysłach zdecydują się na studia w zakresie logistyki, mogą mieć pewność, że kilka lat studiów nie pójdzie na marne. Rynek pracy wciąż upomina się o wykwalifikowanych, zdolnych absolwentów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Studia logistyczne w Bielsku- Białej to zbiór zajęć, celem których jest unaocznienie, że logistyka to bardzo złożony proces polegający na planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu, zatem odgrywa znaczącą rolę w całej, dzisiejszej gospodarce. Nauka tej dziedziny zapewnia bardzo dobry start w życie zawodowe. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów są poszukiwane przez pracodawców, a zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych logistyków stale rośnie.

Czy każdy może zostać logistykiem? Niestety, nie. Aby rozwijać się w tej branży należy wyróżniać się zdolnościami interpersonalnymi, wysoką kulturą osobistą, umiejętnościami negocjacyjnymi, asertywnością, odpornością na stres, umiejętnościami planowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

Studia logistyczne w Bielsku- Białej to znakomity przykład na to, że kształcenie w tej dziedzinie będzie się jeszcze rozwijać tak, jak sama dziedzina. Będąc absolwentem studiów logistycznych w Bielsku- Białej będziesz potrafił wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta. Jeśli chcesz kształcić się w bardzo ważnej dla gospodarki dziedzinie, która wciąż się rozwija, wybierz studia logistyczne w Bielsku- Białej.

KIERUNKI LOGISTYCZNE W BIELSKO BIAŁEJ

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BIELSKO BIAŁEJ SĄ STUDIA LOGISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia logistyczne w Bielsku- Białej

Program studiów logistycznych łączy w sobie nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu i organizacji oraz najnowszą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania systemów logistycznych, zatem aby było łatwiej tę wiedzę przyswoić należy pochwalić się dobrymi wynikami z przedmiotów ścisłych, z matematyką na czele. Na studia logistyczne w Bielsku- Białej obowiązuje proces rekrutacji w postaci konkursu świadectw.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach logistycznych w Bielsku- Białej

Logistyka z jednej strony jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiedzę techniczną i informatyczną z umiejętnościami zarządzania. Z drugiej strony wymaga gruntownej znajomości krajowego lub międzynarodowego rynku, co wiąże się z trzymaniem ręki na pulsie, dokształcaniem się i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Logistyka zajmuje wysokie miejsce w rankingach przedstawiających branże, w których rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Absolwenci studiów logistycznych w Bielsku- Białej mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, firmach spedycyjnych, transportowych, doradczych, przedsiębiorstwach projektowych oraz placówkach administracyjnych.

Wykształceni eksperci znajdą pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna oraz informatyczna, a dodać należy, że wymagania pracodawców względem specjalistów do spraw logistyki są bardzo obszerne. Logistyk musi dokonać szczegółowej analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a jednocześnie przeprowadzić ich syntezę i koordynację z procesami realizowanymi przez dostawców i klientów. Musi mieć wiedzę menedżerską dotyczącą planowania i organizowania, a jednocześnie znać podstawowe aspekty, które związane są z procesami produkcyjnymi i magazynowymi.

Logistyka to złożone procesy i łańcuchy wielu kroków i choć praca ta wydaje się skomplikowana, to na pewno potrafi przynieść wiele satysfakcji. A skoro każdego roku rośnie liczba chętnych do studiowania tego kierunku, to znaczy, że zawód logistyka może wiązać się także z dobrymi zarobkami.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA LOGISTYCZNE

Wydział Zarządzania i Transportu:

  • Zarządzanie logistyką i jakością, na kierunku: Zarządzanie;
  • Logistyka transportu, na kierunku: Transport.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA LOGISTYCZNE

  • Zarządzanie logistyką, na kierunku: Zarządzanie.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)