Co należy powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty 2023?

Co należy powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty 2023?

Co należy powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty 2023?

12.05.2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 - co powtórzyć

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin główny przypada na 23-25 maja. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 ich czas trwania wyniesie do 90  do 120 minut. Uczniowie szkół podstawowych napiszą język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, którego program realizowali w ramach zajęć: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

Egzaminacyjny maraton rozpocznie się we wtorek 23 maja językiem polskim, potrwa 120 minut. W środę uczniowie napiszą matematykę, na rozwiązanie zadań przewidziano 100 minut. W ostatni dzień nastolatkowie zasiądą do arkusza z języka obcego nowożytnego, na jego wypełnienie będa mieć 90 minut.

sprawdź harmonogram ezgamin ósmoklasisty 2023

 

Majowe egzaminy będą pierwszym poważnym edukacyjnym testem, do jakiego podejdą ósmoklasiści. Uczniowie po raz pierwszy zmierzą się z tak ogromnym stresem.

Pamiętajcie aby zachować spokój i nie panikować! Przypominamy - egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, minimalny próg zdawalności nie został określony. Każdy przystępujący do sprawdzianu wiedzy ukończy szkołę podstawową.

Należy jednak pamiętać, że wynik końcowy z egzaminu zadecyduje o tym, w jakim liceum bądź technikum uczeń będzie kontynuował naukę. Im wyższa punktacja, tym większe prawdopodobieństwo dostania się do wymarzonej szkoły.

czytaj dalej co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

 

Absolwenci podstawówki mają maksymalnie do zdobycia 100 punktów z części egzaminacyjnej. Oprócz tego można uzyskać punkty za świadectwo oraz działalność pozaszkolną: wolontariat, osiągnięcia artystyczne i sportowe, konkursy kuratoryjne oraz konkursy wiedzy.

czytaj dalej 

rekrutacja do szkoły średniej 2023

jak liczyć i zdobyć dodatkowe punkty

kiedy i gdzie odebrać wyniki egzamin ósmoklasisty 2023

Co należy powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty?

Właśnie wybił ostatni dzwonek na przedegzaminacyjne powtórki! Za kilka dni ósmoklasiści zasiądą do arkuszy. Ogrom materiału może przytłoczyć niejednego ucznia, dlatego przychodzimy wam z pomocą i prezentujemy najważniejsze zagadnienia, o których nie możesz zapomnieć w swoich powtórkach.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

 

Język polski - egzamin ósmoklasisty 2023

Co roku najgorętszym tematem, krążącym wokół egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego są możliwe wypracowania oraz lektury, które pojawią się w arkuszu. Już od początku maja uczniowie poszukują przecieków, pragną jak najlepiej przygotować się z lekturowych "pewniaków egzaminacyjnych".

Nauczyciele dzielą się swoimi prognozami na temat sprawdzianu wiedzy, przypominają, że na pewno należy powtórzyć poniższe zagadnienia:

 • części mowy i ich przypadki (np. czasownik, rzeczownik, celownik, wołacz, itd.)
 • składnia (równoważniki zdań: zdania: pojedyncze, złożone współrzędnie i podrzędnie, itd.)
 • ortografia i interpunkcja
 • rodzaje (liryka, epika, dramat) oraz gatunki literackie (np.: powieść, ballada, nowela) oraz ich cechy charakterystyczne
 • zasady pisania zaproszenia i ogłoszenia
 • środki stylistyczne (onomatopeja, metafora, apostrofa, inwokacja, itd.)
 • słowotwórstwo (np.: podstawy, formanty, wyrazy złożone, zrosty).

czytaj dalej język polski egzamin ósmoklasisty 2023

 

Jaką lekturę wybrało w tym roku CKE? To zostanie tajemnicą do momentu rozpoczęcia egzaminu we wtorek 23 maja. Poloniści przypuszczają, że w tym roku w arkuszu znajdziemy tekst polskiego autora. Przykładowo może być to: "Balladyna" Henryka Sienkiewicza, "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego czy też "Dziady część II" Adama Mickiewicza.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego będzie składał się z dwóch części: testowej oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej. W pierwszej należy spodziewać się dwóch tekstów oraz pytań z nimi związanych. Teksty mogą być fragmentami lektury oraz innych utworów literackich oraz nieliterackich (np. naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego)

Otwarta wypowiedź pisemna stanowi drugą część egzaminu. Uczeń będzie miał do wyboru dwa tematy: o charakterze twórczym (opowiadanie) oraz o charakterze odtwórczym (rozprawka). W tekście należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej.

czytaj dalej lektury egzamin ósmoklasisty 2023
 

Matematyka - egzamin ósmoklasisty 2023

24 maja o godzinie 9:00 uczniowie zasiądą do arkuszy z matematyki. Matematycy dzielą się swoimi prognozami, jako "egzaminacyjne pewniaki" wymieniają równania z jedną niewiadomą, działania na potęgach i pierwiastkach oraz działania na ułamkach zwykłych. "Nie zapomnijcie o wyrażeniach algebraicznych i przekształceniach oraz elementach rachunku prawdopodobieństwa" - mówią. Należy pamiętać również o zagadnieniach, dotyczących kół, wielokątów oraz kątów.

Na rozwiązanie zdań przewidziano 100 minut. W arkuszu znajdziemy od 20 do 25 zadań. Na egzaminie należy spodziewać się:

 • zadań tekstowych, dotyczących geometrii: obliczanie objętości, pola powierzchni oraz procenty i ułamki
 • zadań zamkniętych: wartości pierwiastków oraz wyrażeń ułamkowych, odczytywanie danych z osi
 • zadania wyboru, wymagające uzasadnienia lub obliczeń: "Uzasadnij, że..." oraz "Oceń prawdziwość podanych zdań".

czytaj dalej matematyka egzamin ósmoklasisty 2023

 

Język angielski - egzamin ósmoklasisty 2023

Najczęściej pisanym egzaminem z języka obcego nowożytnego jest język angielski. Rozpocznie się on w czwartek 25 maja o godzinie 9:00 i potrwa 90 minut. Arkusz składa się z kilku części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, znajomość funkcji językowych oraz wypowiedź pisemna. Łącznie ósmoklasiści rozwiążą od 45 do 55 zadań. W części rozprawkowej uczniowie będą mieli do napisania e-mail, wpis na bloga, zaproszenie, ogłoszenie lub notatkę.

W ogólnych wymaganiach CKE czytamy, że każdy zdający będzie musiał wykazać się:

 • umiejętnością rozumienia, przetwarzania i tworzenia wypowiedzi,
 • umiejętnością reagowania na wypowiedź
 • znajomością środków językowych.

 

Angliści wymieniają najważniejsze zagadnienia, o których nie można zapomnieć w swoich powtórkach:

 • słownictwo (poziom A2) z obszarów m.in.: życie prywatne, zakupy i usługi, zdrowie;
 • konstrukcje z "ing" i bezokolicznikowe z "to", należy zapoznać się z zasadmi stosowania odpowiedniej końcówki po danych słowach, przykładowo: "I enjoy singing" oraz "I want to be famous";
 • konstrukcje porównawcze, przykładowo: Cats are as friendly as dogs, I enjoy swimming more than running;
 • przymiotniki z końcówkami "ed" oraz "ing" oraz w jaki sposób wpływają na znaczenie wyrazu, przykładowo: "bored" oraz "boring";
 • użycie apostrofy "s", przykładowo "my friend's house" oraz "Julia's backpack";
 • zasady użycia słów: "such" i "so" oraz "enough" i "too".

czytaj dalej język angielski egzamin ósmoklasisty 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia